Iepirkumi

AKTUĀLIE IEPIRKUMI

Ja Jums rodas tehniska rakstura problēmas atvērt failus vai nav redzama aktuālā (precizētā) informācija, sazinieties ar iepirkumu daļas iepirkumu speciālisti – 67358174.

16.02.2018 ''Tehniskais un muzikālais nodrošinājums mājražotāju tirdziņiem Rīgas Centrāltirgus teritorijā

Pēdējā informācija publicēta: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-7-I
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 27.02.2018. plkst.09:00
Nolikums

16.02.2018 ''AS ''Rīgas Centrāltirgus'' raidījumu nodrošināšana televīzijā

Pēdējā informācija publicēta: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-4-I
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 27.02.2018. plkst.09:00
Nolikums

08.02.2018 ''AS ''AS ''Rīgas Centrāltirgus'' Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope

Pēdējā informācija publicēta: 08.02.2018.
Identifikācijas numurs:RCT 2018/3-AK
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 28.02.2018. plkst.14:00
Nolikums ar pielikumiem
1
2
3
4

07.02.2018 ''AS ''Rīgas Centrāltirgus'' ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi

Pēdējā informācija publicēta: 07.02.2018.
Identifikācijas numurs:RCT 2018/2-AK
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 15.03.2018. plkst.10:00
Nolikums

05.02.2018 ''Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana

Pēdējā informācija publicēta: 05.02.2018.
Identifikācijas numurs:RCT 2018/1-AK
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 05.03.2018. plkst.10:00
Nolikums
Konteineru atrašanās shēma

11.01.2018 ''Mehāniskās (piespiedu) un dabīgās ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu tīrīšana Rīgas Centrāltirgū (Gaļas, Piena, Gastronomijas, Sakņu un Zivju paviljonos)

Pēdējā informācija publicēta: 11.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-35-I
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 22.01.2018. plkst.14:00
Nolikums
 
PAZIŅOJUMI PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM
22.02.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” jumtu seguma tehniskās apkopes un remonta darbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 22.02.2018.
Identifikācijas numurs:RCT 2017/10-AK.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Līguma kopējā summa – 50 000,00 EUR bez PVN.
Kopvērtējumā iegūtais punktu skaits – 87,00
22.02.2018 ”Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei I
Lēmuma publicēšanas datums: 22.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-3-I
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
16.02.2018 ”Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-1-I
Izpildītājs: SIA ”IMPEL SERVIKS”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena par visu paviljonu pagrabstāvu uzkopšanu mēnesī – 1778,00 EUR bez PVN.
Kopvērtējumā iegūtais punktu skaits – 88,67
16.02.2018 ”Būvmateriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-2-I
Izpildītājs: SIA Tirdzniecības nams ”Kurši”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 13 807,56 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa nepārsniegs 30 000,00 EUR bez PVN.
01.02.2018 ‘Āgenskalna tirgus ēkas konservācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana’
Lēmuma publicēšanas datums: 01.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-36-I
Izpildītājs:
Iepirkums izbeigts, jo zudusi nepieciešamība pēc pakalpojuma.
01.02.2018 ”Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana AS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 01.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/11-AK
Izpildītājs:
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
12.01.2018 ”Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-33-I
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
12.01.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-34-I
Izpildītājs: SIA ”ProFiks Clean”.
Piedāvātā kopējo nomas maksa 12 mēnešiem 4 mazgājamām iekārtām ir 18 672,00 EUR bez PVN,
nomas maksu mēnesī par 1 mazgājamo iekārtu ir 389,00 EUR bez PVN,
nomas maksa mēnesī par 4 mazgājamām iekārtām ir 1556,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
12.01.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” mārketinga un komunikācijas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-32-I
Izpildītājs: SIA ”Cocoon”.
Piedāvātā cena: Mārketinga un komunikācijas konsultāciju 1 (vienas) stundas cena 200,00 EUR bez PVN;
AS “Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2018. – 2022.gadam izstrāde – 200,00 EUR bez PVN;
AS “Rīgas Centrāltirgus” Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde – 200,00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Līgums
08.12.2017 ”Mehāniskās (piespiedu) un dabīgās ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu tīrīšana Rīgas Centrāltirgū (Gaļas, Piena, Gastronomijas, Sakņu un Zivju paviljonos)
Lēmuma publicēšanas datums: 08.12.2017.
Identifikācijas numurs: .RCT 17-30-I
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
23.11.2017. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” dalību gaismas festivālā ”Staro Rīga 2017”
Pēdējā informācija publicēta: 23.11.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 16-31-IS.
Izpildītājs: Biedrība “Radošuma meka”
Kopējā līguma summa nepārsniegs: 13 930,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
18.12.2017. AS ”Rīgas Centrāltirgus” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu, apskaņošanas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts
Pēdējā informācija publicēta: 18.12.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/9-A.
Izpildītājs: SIA “Telekom Serviss” (kopvērtējumā iegūts augstākais punktu skaits 99,43 punkti)
Kopējā līguma summa: 60 000,00 EUR bez PVN.
05.10.2017. AS ”Rīgas Centrāltirgus” ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi
Pēdējā informācija publicēta: 05.10.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-29-I.
Izpildītājs: SIA “Alpex”
kopējā līguma summa: 41 999,99 EUR bez PVN.
piedāvātā kopējā cena apkopei 6.mēnešiem – 25 500,00 EUR bez PVN;
piedāvātā kopējā cena remontdarbiem – 6 448,86 EUR bez PVN;
1 (vienas) darba samaksas stundas likme remontdarbiem ir 12,50 EUR bez PVN,.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
31.08.2017 ”Rīgas Centrāltirgus” ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 31.08.2017.
Identifikācijas numurs: .RCT 2017/6-AK
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
22.08.2017 ”Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija, izbūve, apkope un remonts Rīgas Centrāltirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 22.08.2017.
Identifikācijas numurs: .RCT 2017/7-AK
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
08.08.2017 ”Aukstuma vitrīnu iegāde un uzstādīšana
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/5-AK
Izpildītājs:
SIA ”VITRUM mēbeles un iekārtas” kopējā līgumcena: 85 574,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
04.08.2017 ”Būvdarbu iegāde II
Lēmuma publicēšanas datums: 04.08.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-28-I.
Izpildītājs:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “UL nami” – kopējā līgumcena: 24 258,62 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “UL nami” – kopējā līgumcena: 15 532,12 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums (1., 2.daļa)
14.07.2017 ”Būvdarbu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 14.07.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-27-I.
Izpildītājs:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “UL nami” – kopējā līgumcena: 14 286,71 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – pārtraukta;
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – SIA “AJ Real Estate” – kopējā līgumcena: 11 196, 98 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 4.daļā – SIA “UL nami” – kopējā līgumcena: 34 250, 91 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 5.daļā – SIA “ARIS BŪVE” kopējā līgumcena: 49 226, 22 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 6.daļā – izbeigta bez rezultāta.
Pievienotie dokumenti:
Līgums SIA UL Nami (1.,4.daļa)
Līgums SIA ARIS BŪVE (5.daļa)
Līgums SIA AJ Real Estate (3.daļa)
14.07.2017 ”Āgenskalna tirgus un Rīgas Centrāltirgus teritorijas remontdarbi
Lēmuma publicēšanas datums: 14.07.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-26-I.
Izpildītājs:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Mitbau AC” – kopējā līgumcena: 25 948,44 EUR bez PVN ;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA ”PILSĒTAS EKO SERVISS” – kopējā līgumcena: 6032,40 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums (1.daļa)
Līgums (2.daļa)
10.07.2017 ”Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 10.07.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/3-AK.
Izpildītājs:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – SIA ”Komunikatīvo risinājumu projekti”, kopējā līguma summa 15000,00 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – AS ”Radio SWH”, kopējā līguma summa 10000,00 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – SIA ”FitFM”, kopējā līguma summa 15000,00 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – pārtraukta;
Iepirkuma priekšmeta 5.daļā – SIA ”Mediju nams”, kopējā līguma summa 14000,00 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 6.daļā – SIA ”Pirmais Baltijas kanāls”, kopējā līguma summa 30000,00 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 7.daļā – SIA ”Media Profile”, kopējā līguma summa 5000,00 EUR bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 8.daļā – SIA ”Mediaservice”, kopējā līguma summa 25000,00 EUR bez PVN.
Iepirkuma priekšmeta 9.daļa – SIA “VESTI REKLĀMA” , kopējā līguma summa 50000,00 EUR bez PVN.
05.06.2017 ”Marķīžu un metāla nojumju izgatavošana, piegāde un montāža Rīgas Centrāltirgus teritorijā un Āgenskalna tirgus teritorijās
Lēmuma publicēšanas datums: 05.06.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-25-I.
Izpildītājs:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa izbeigta bez rezultāta;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA ”EM LINEA”.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN): 62 445,32 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
26.05.2017 ”Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 26.05.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/4-AK.
Izpildītājs: AAS ”Balta”.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN): 96449,42 EUR bez PVN.
Piešķirtie punkti – 94,98.
Pievienotie dokumenti: Līgums
29.05.2017 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus teritorijās
Lēmuma publicēšanas datums: 29.05.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-23-I.
Izpildītājs: iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN):
25.05.2017 Sakņu paviljona tirdzniecības zāles grīdas seguma šuvju remonts un grīdas seguma remonts atsevišķās tirdzniecības vietās
Lēmuma publicēšanas datums: 25.05.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-24-I.
Izpildītājs: ”TecPro Construction”.
Piedāvātā kopējā līguma summa (EUR bez PVN): 12 464, 06 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
18.05.2017 Universālā kompaktiekrāvēja iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 18.05.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-22-I.
Izpildītājs: ”STOLLER”.
Piedāvātā kopējā līguma summa (EUR bez PVN): 39805,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
12.05.2017 AS ”Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju sistēmas projektēšana un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 12.05.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-20-I.
Izpildītājs: ”NIC Ozols”.
Piedāvātā kopējā līguma summa (EUR bez PVN): 19490,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
12.05.2017 ”Elektrometeriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus”vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 12.05.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-21-I.
Izpildītājs: SIA ”ELEKTRO LV”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
1) Kopējā līguma summa 24(divdesmit četru) mēnešu periodā – 30 000,00 EUR bez PVN;
2) Piedāvātā zemākā kopējā vērtējamā summa 11927,22 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.04.2017 AS ”Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona atjaunošana, sienu remontdarbi
Lēmuma publicēšanas datums: 21.04.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-15-I.
Izpildītājs: iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN):
06.04.2017. Par grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas ”Microsoft Dynamics NAV 2016” vai jaunākas versijas iegādi, ieviešanu, modifikāciju izstrādi un apkalpošanu
Lēmuma publicēšanas datums: 06.04.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/2-AK.
Izpildītājs: SIA ”Columbus Latvija”
Piedāvātā kopējā līgumcena 200 000,00 EUR bez PVN:
Pievienotie dokumenti: Līgums
24.03.2017. Rīgas Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus teritorijas uzkopšana
Lēmuma publicēšanas datums: 24.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/1-AK.
Izpildītājs: SIA ”PILSĒTAS EKO SERVISS”
Piedāvātā kopējā līgumcena 60000, 00 EUR bez PVN:
Piešķirtie punkti – 85,56.
24.03.2017.AS ” Individuālie aizsardzības līdzekļi
Lēmuma publicēšanas datums: 24.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-12-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
24.03.2017.AS ”Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju sistēmas projektēšana un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 24.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-18-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
23.03.2017. AS ”Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona 1.stāva grīdas konstrukciju izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 23.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-19-I.
Izpildītājs: SIA ”TecPro Construction”
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN): 135485,72 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
16.03.2017. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas projektēšana un izbūve Āgenskalna tirgus piena – gaļas paviljonā
Lēmuma publicēšanas datums: 16.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-16-I.
Izpildītājs: SIA ”Euroinstall”
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN):
1)cena projektēšanai – 600,00 EUR bez PVN;
2)cena izbūves darbiem – 14 319,30 EUR bez PVN.
3) Kopējā līguma summa – 14 919,30 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti: Līgums
10.03.2017. Tirdzniecības galdu izgatavošana un piegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 10.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-11-I.
Izpildītājs: SIA ”WSP”.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN):
1) Kopējā līguma summa 35 007,00 EUR bez PVN;
2) cena par viena tirdzniecības galda izgatavošanu un piegādi – 350,07 EUR bez PVN;
Pievienotie dokumenti: Līgums
10.03.2017.AS ”AS “Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona 1.stāva grīdas konstrukciju izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 10.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-9-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
02.03.2017.AS ”Rīgas Centrāltirgus” Āgenskalna tirgus aukstuma kameru durvju nomaiņa
Lēmuma publicēšanas datums: 02.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-17-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
02.03.2017.Poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumi AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 02.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-4-I.
Izpildītājs: SIA ”GR ART & PRINT”.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN):
1) Kopējā līguma summa 27 300,00 EUR bez PVN;
2) piedāvātā vidējā vienas vienības cena, saskaņā ar detalizēto finanšu piedāvājumu, ir 3,10 EUR bez PVN;
3) vidējais piedāvājuma izpildes termiņš, saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, ir 3,48 kalendārās dienas.
Pievienotie dokumenti: Līgums
02.03.2017.Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei
Lēmuma publicēšanas datums: 02.03.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-13-I.
Izpildītājs: Biedrība ”Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN):
1) Kopējā līguma summa 40 500,00 EUR bez PVN;
2) Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana – 34 500,00 EUR bez PVN EUR ;
3) Audiovizuāla materiāla sagatavošana – 6 000, 00 EUR bez PVN;
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.02.2017.Suvenīru izgatavošana AS ”Rīgas Centrāltirgus” zīmola attīstībai
Lēmuma publicēšanas datums: 21.02.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-14-I.
Izpildītājs: SIA ”PRO BALTIC”.
Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN): 4989,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
16.02.2017.Rīgas Centrāltirgus un Āgenskalna tirgus kravas liftu un kravas pacēlāju apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-8-I.
Izpildītājs: SIA ”Strūdznieki”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1) Tehniskās apkopes mēneša maksa – 980,00 EUR bez PVN;
2) remontdarbu un avārijas situāciju novēršanas darbu stundas likme 30,00 EUR bez PVN;
3) Kopējā līguma summa 20 000, 00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
10.02.2017.AS ”Rīgas Centrāltirgus” Āgenskalna tirgus aukstuma kameru durvju nomaiņa
Lēmuma publicēšanas datums: 10.02.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-7-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
07.02.2017.Apliecinājuma kartes ēkas vienkāršotai atjaunošanai ”Āgenskalna tirgus ēkas logu un ārdurvju nomaiņa” dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzības veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 07.02.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-10-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
02.02.2017.”Printeru, skeneru, faksu un papīra smalcinātāju apkope, remonts un kārtridžu iegāde printeriem un faksiem
Lēmuma publicēšanas datums: 02.02.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-2-I.
Izpildītājs: SIA ”Biroja Tehnikas Eksperts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1) Piedāvātā kopējā cena ir 6302,59 EUR bez PVN;
2) darbinieka, kas veic printeru, faksu, skeneru un papīra smalcinātāju apkopi un remontu, 1 (vienas) darba stundas likme ir 3,00 EUR bez PVN;
3) Kopējā līguma suma 15 000, 00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
26.01.2017. AS ”Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona 1.stāva grīdas konstrukciju izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 26.01.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-5-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
26.01.2017. AS ”Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 26.01.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-1-I.
Izpildītājs: SIA ”Campaign” .
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1) Projekta izstrādes izmaksas ir 19 500,00 EUR bez PVN;
2) Autoruzraudzības 1 (vienas) darba stundas likme ir 15,00 EUR bez PVN;
3) Projekta izstrādes un projekta ekonomiskās sadaļas sagatavošanas termiņš, neieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē, ir 88 (astoņdesmit astoņas) kalendārās dienas.
Pievienotie dokumenti: Līgums
24.01.2017. Apliecinājuma kartes ēkas vienkāršotai atjaunošanai ”Āgenskalna tirgus ēkas logu un ārdurvju nomaiņa” dokumentācijas izstrāde un saskaņošana
Lēmuma publicēšanas datums: 24.01.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 17-3-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
18.01.2017 Par grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas ”Microsoft Dynamics NAV 2016” vai jaunākas versijas iegādi, ieviešanu, modifikāciju izstrādi un apkalpošanu
Pēdējā informācija publicēta: 18.01.2017.
Lēmuma publicēšanas datums: 18.01.2017.

Identifikācijas numurs: RCT 2016/18-AK.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.

06.01.2017. Apliecinājuma kartes ēkas vienkāršotai atjaunošanai ”Āgenskalna tirgus ēkas logu nomaiņa” dokumentācijas izstrāde un saskaņošana
Lēmuma publicēšanas datums: 06.01.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 16-60-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
05.01.2017. Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 05.01.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 16-59-I.
Izpildītājs: SIA ”LDC Datortehnika” .
Piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN): 5 229,00 EUR bez PVN;
Kopējā līguma summa 14 230,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
05.01.2017. Paviljonu metāla konstrukciju mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 05.01.2017.
Identifikācijas numurs: RCT 16-61-I.
Izpildītājs: SIA ”Clean R” .
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 33 475,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
29.12.2016. Juridisko pakalpojumu sniegšana AS ”Rīgas Centrāltirgus”
Lēmuma publicēšanas datums: 29.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-62-I.
Izpildītājs: Zvērinātu advokātu birojs ”Precinieks” .
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Zvērināta advokāta 1 (viena) darba stunda – 120,00 EUR bez PVN;
Zvērināta advokāta 1 (viena) darba stunda pārstāvībai tiesā – 150,00 EUR bez PVN;
Pakalpojuma summa kopā – 270,00 EUR bez PVN;
Kopējā līguma summa 20 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums

22.12.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un publicitātes materiālu nodrošināšana medijos krievu valodā
Lēmuma publicēšanas datums: 22.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-57-I.
Izpildītājs: SIA ”VESTI REKLĀMA” .
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1.lotē: Cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,10 EUR bez PVN; Cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,90 EUR bez PVN; Cena par 1 publikācijas publicēšanu interneta portālā ir 550,50 EUR bez PVN;
2.lotē: Cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,21 EUR bez PVN; Cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu žurnālā ir 1,87 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa: 1.lotē ir 10 000 EUR bez PVN; 2.lotē ir 6 000 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti: Līgums
20.12.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” automātisko durvju, aizsargžalūziju un cita veida speciālo durvju apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 20.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-56-I.
Izpildītājs: SIA ”Tehno Nams” .
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): vienas automātisko durvju apkopes izmaksas ir 18,00 EUR bez PVN/par reizi, remontdarbu stundas likme ir 22,90 EUR bez PVN, tehniskajā specifikācijā norādīto remontdarbu materiālu kopējā cena ir 5 812,75 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 10 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
19.12.2016. Paviljonu metāla konstrukciju mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 19.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-55-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
14.12.2016. Bobcat tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 14.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-54-I.
Izpildītājs: SIA ”KONO”
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 15 000.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.12.2016. Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 14.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-53-I.
Izpildītājs: SIA ”Eco Baltia Vide”
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 18 916,78.
Pievienotie dokumenti: Līgums
06.12.2016. Individuālie aizsardzības līdzekļi
Lēmuma publicēšanas datums: 06.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-51-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
01.12.2016. Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 01.12.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-52-I.
Izpildītājs: SIA ”Profiks Clean”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 23 340,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.11.2016. Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona liftu apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 21.11.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-50-I.
Izpildītājs: SIA ”Recept-Holding Lifts”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
Tehniskās apkopes mēneša maksa ir 150,00 EUR bez PVN;
Remontdarbu un avārijas situāciju novēršanas darbu stundas likme ir 7,80 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 6 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
10.11.2016. Saimniecības preču iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 10.11.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-48-I.
Izpildītājs: SIA ”MAYERI PROFESSIONAL”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 17 515,54.
Kopējā līguma summa 12 (divpadsmit) mēnešiem ir 17 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
10.11.2016. Jaunu vieglo automašīnu noma operatīvajā līzingā
Lēmuma publicēšanas datums: 10.11.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-47-I.
Izpildītājs: 1. un 2.lotē- SIA ”DNB līzings”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1.lotē – 16 118,83 EUR bez PVN, 2.lotē – 7 822,19 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums 1.lote
Līgums 2.lote
09.11.2016. Dalība gaismas festivālā ”Staro Rīga 2016”
Lēmuma publicēšanas datums: 09.11.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-49-IS.
Izpildītājs: Biedrība ”Radošuma meka”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 12 900,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.10.2016. Apsardzes pakalpojumu sniegšana AS ”Rīgas Centrāltirgus”
Lēmuma publicēšanas datums: 28.10.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/16-AK.
Izpildītājs: iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
28.10.2016. Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljona 1.stāva grīdas konstrukciju izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 28.10.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-43-I.
Izpildītājs: iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
27.10.2016. Saimniecības preču iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 27.10.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-46-I.
Izpildītājs: iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
18.10.2016. Jaunu vieglo automašīnu noma operatīvajā līzingā
Lēmuma publicēšanas datums: 18.10.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-45-I.
Izpildītājs: 1. un 2.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta, 3.lotē – SIA ”DNB līzings”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3.lotē – 8 228,43 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
13.10.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, videonovērošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu, apskaņošanas sistēmu tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 13.10.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-44-I.
Izpildītājs: SIA ”TELEKOM SERVISS”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): apkopes summa 1 gadam ir 22 080,00 EUR bez PVN, remontdarbu stundas likme ir 15,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 30 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
15.09.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” informatīvo raidlaiku nodrošināšanu televīzijā
Lēmuma publicēšanas datums: 15.09.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/17-AK.
Izpildītājs: SIA ”REN TV BALTIC”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Cena par 1 sekundi reklāmas televīzijā ir 16,60 EUR bez PVN, cena par 1 sekundi video reklāmas izvietošanu citos resursos ir 0,0025 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 30 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
15.09.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, videonovērošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu, apskaņošanas sistēmu tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 15.09.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-42-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
08.09.2016. Padziļinātas tehniskās izpētes veikšana Gastronomijas paviljona ēkai, plaisu monitoringa veikšana Zivju paviljona un Piena paviljona ēku ārsienām un tehniskā risinājuma izstrāde pārseguma pastiprināšanai Piena paviljona siltummezgla telpā
Lēmuma publicēšanas datums: 08.09.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-41-I.
Izpildītājs: SIA ”CMB”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 19 950,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
24.08.2016. Rīgas Centrāltirgus teritorijas starp Nēģu un Prāgas ielām un Gaļas paviljonu rekonstrukcija
Lēmuma publicēšanas datums: 24.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/2-AK.
Izpildītājs: CBF SIA ”Binders”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 624 179,13.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
13.12.2016. vienošanās
11.08.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos II
Lēmuma publicēšanas datums: 11.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/15-AK.
Izpildītājs: SIA ”Profit Code”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): cena par 1 sekundi reklāmas pārraidīšanu 1.radiostacijā ir 0,80 EUR bez PVN, 2.radiostacijā ir 0,50 EUR bez PVN, 3.radiostacijā ir 0,15 EUR bez PVN, 4.radiostacijā ir 0,15 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa ir 12 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
11.08.2016. Par kondicionieru sistēmas apkopi, remontu, uzstādīšanu un iegādi
Lēmuma publicēšanas datums: 11.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-39-I.
Izpildītājs: SIA ”MODULS-RĪGA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): kondicionieru tehniskās apkopes izmaksas diviem gadiem ir 11 936,00 EUR bez PVN, darba stundas izmaksas remontdarbu veikšanai ir 21,00 EUR c/st.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 28 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
11.08.2016. Rīgas Centrāltirgus ugunsdrošo nodalījumu projektēšana un izbūve starp Sakņu un Gastronomijas paviljoniem 1.stāvā
Lēmuma publicēšanas datums: 11.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-33-I.
Izpildītājs: SIA ”EUROINSTALL”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 19 876,57.
Pievienotie dokumenti: Līgums
08.08.2016. Demontāžas un atkritumu savākšanas un izvešanas darbi Āgenskalna tirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-31-I.
Izpildītājs: SIA ”Clean R”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 11 877,53.
Pievienotie dokumenti: Līgums,06.10.2016. Vienošanās
04.08.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” aukstuma apgādes iekārtu un automātikas apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 04.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/12-AK.
Izpildītājs: SIA ”Inženiercentrs komforts”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 54 599,40. Kopējā līguma summa 96 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
04.08.2016. Rīgas Centrāltirgus Gaļas, Zivju un Piena paviljonu grīdu remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 04.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-40-I.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 19 618,64.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
16.01.2017. vienošanās
04.08.2016. Bobcat tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 04.08.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-38-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
29.07.2016. Suvenīru izgatavošana AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 29.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-37-I.
Izpildītājs: SIA ”TRYUMF”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 4 997,50.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.07.2016. Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana – 1. kārta ”Gastronomijas paviljona metāla konstrukciju pastiprināšana”
Lēmuma publicēšanas datums: 28.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/13-AK.
Izpildītājs: SIA ”Latvijas Energoceltnieks”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 308 421,29.
Pievienotie dokumenti: Līgums
Pievienotie dokumenti: 12.12.2016. Vienošanās ar LEC
28.07.2016. Elektromateriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 28.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-36-I.
Izpildītājs: SIA ”Elektrika”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 12 378,08. Kopējā līguma summa 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.07.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos II
Lēmuma publicēšanas datums: 28.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/15-AK
Izpildītājs: 2.lote: SIA “Media Profile”
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): piedāvājuma cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1.žurnālā ir 1,17 EUR bez PVN, piedāvājuma cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 2.žurnālā ir 1,44 EUR bez PVN un piedāvājuma cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 3.žurnālā ir 1,17 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa 2.lotē ir 5 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.07.2016. Būvmateriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 21.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-34-I.
Izpildītājs: SIA ”TORA-T”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 4 232,03. Kopējā līguma summa 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.07.2016. Rīgas Centrāltirgus Gaļas, Zivju un Piena paviljonu grīdu remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 21.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-32-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
21.07.2016. Ceļu seguma remonts un lietus ūdens gūliju un kanalizācijas aku remonts Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 21.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-35-I.
Izpildītājs: SIA ”V SERVICE”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 587,32.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.07.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos I
Lēmuma publicēšanas datums: 21.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/14-AK.
Izpildītājs: 1.lote – SIA ”PHD Latvia”, 2. -iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1.lote – cena par 1cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 0,98 EUR bez PVN, cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 0,99 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 1.lotē ir 19 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.07.2016. Būvdarbu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 14.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-30-I.
Izpildītājs: 1.lote – SIA ”AJ Real Estate”, 2.-5.lote – SIA ”Latvijas Energoceltnieks”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
1.lote – 24 743,62 EUR bez PVN
2.lote – 25 450,01 EUR bez PVN
3.lote – 26 800,08 EUR bez PVN
4.lote – 5 500,09 EUR bez PVN
5.lote – 22 400,07 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums SIA AJ Real Estate
Līgums SIA Latvijas Energoceltnieks
03.10.2016. Vienošanās ar SIA AJ Real Estate
06.09.2016. Vienošanās ar SIA Latvijas Energoceltnieks
06.10.2016. Vienošanās ar SIA Latvijas Energoceltnieks
06.12.2016. Vienošanās ar SIA AJ Real Estate
07.12.2016. Vienošanās ar SIA Latvijas Energoceltnieks
07.07.2016. Rīgas Centrāltirgus ugunsdrošo nodalījumu projektēšana un izbūve starp Sakņu un Gastronomijas paviljoniem 1.stāvā
Lēmuma publicēšanas datums: 07.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-29-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
07.07.2016. Būvmateriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 07.07.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-28-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
22.06.2016. Par uzkopšanas sadzīves ķīmisko līdzekļu iegādi
Lēmuma publicēšanas datums: 22.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-26-I.
Izpildītājs: SIA ”Profiks Clean”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 2 123,50.
Kopējā līguma summa 3 800,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
22.06.2016. ŪK un AVK-A inženiertīklu remonta darbi Āgenskalna tirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 22.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-24-I.
Izpildītājs: SIA ”Alpex”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 7 651,69.
Pievienotie dokumenti: Līgums
22.06.2016. Zivju paviljona aukstuma apgādes kompresora bloka projektēšana un uzstādīšana
Lēmuma publicēšanas datums: 22.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-27-I.
Izpildītājs: SIA ”AGV Serviss”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 27 523,69.
Pievienotie dokumenti: Līgums
20.06.2016. Individuālie aizsardzības līdzekļi
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-25-I.
Izpildītājs: SIA ”GRIF”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 7 932,27.
Kopējā līguma summa ir 10 500,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
16.06.2016. Par Rīgas Centrāltirgus atkritumu savākšanu un izvešanu
Lēmuma publicēšanas datums: 16.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/4-AK.
Izpildītājs: 1. un 2.lote SIA ”Eco Baltia Vide”, 3.lote SIA ”Eko Osta”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1.lotē- 193 802,00 EUR bez PVN, 2.lotē – 9 600,00 EUR bez PVN, 3.lotē – 23 376,79 EUR bez PVN.
Kopējās līguma summas 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir šādas: 1.lotē – 130 000,00 EUR bez PVN, 2.lotē – 5 000,00 EUR bez PVN, 3.lotē – 30 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums SIA Eko Osta
Līgums SIA Eco Baltia vide sadzīves atkritumi
Līgums SIA Eco Baltia vide būvgruži un lielgabarīta atkritumi
30.12.2016. vienošanās ar SIA Eco Baltia Vide sadzīves atkritumi
09.06.2016. Projekta ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” Zivju paviljona telpu vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas” detalizācijas izstrāde būvniecības darbu veikšanai
Lēmuma publicēšanas datums: 09.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-23-I.
Izpildītājs: SIA ”REP”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 15 860,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,05.09.2016. Vienošanās
09.06.2016. Zivju paviljona aukstuma apgādes kompresora bloka iegāde un uzstādīšana
Lēmuma publicēšanas datums: 09.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-22-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
09.06.2016. Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana – 1. kārta ”Gastronomijas paviljona metāla konstrukciju pastiprināšana”
Lēmuma publicēšanas datums: 09.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/10-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
02.06.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” raidījumu nodrošināšana televīzijā tiešraižu veidā
Lēmuma publicēšanas datums: 02.06.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-21-I.
Izpildītājs: AS ”TV LATVIJA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 31 000,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
27.05.2016. Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 26.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/9-AK.
Izpildītājs: AAS ”Balta”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 75 655,50.
Pievienotie dokumenti: Līgums
26.05.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos II
Lēmuma publicēšanas datums: 26.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/8-AK.
Izpildītājs:
2.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta;
7.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
26.05.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos I
Lēmuma publicēšanas datums: 26.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/7-AK.
Izpildītājs:
1.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta;
3.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
19.05.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu radiostacijās
Lēmuma publicēšanas datums: 19.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-20-I.
Izpildītājs: 1.lote SIA ”Komunikatīvo risinājumu projekti”, 2.lote SIA ”Life Media”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
1.lotē – piedāvājuma cena par 1 sekundi informatīvās publicitātes pārraidīšanu katrā no 1., 2. un 3. radiostacijām ir 3,70 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa 15 000,00 EUR bez PVN.
2.lotē – piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas pārraidīšanu radiostacijā ir 0,47 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa 5 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Komunikatīvo risinājumu projekti,Līgums SIA Life Media
17.05.2016. Automātisko vārtu apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 17.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-18-I.
Izpildītājs: SIA ”Tehno Nams”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): automātisko vārtu apkopes izmaksas gadā ir 540,00 EUR bez PVN, automātisko vārtu remontdarbu vienas darba stundas likme ir 27,50 EUR bez PVN, tehniskajā specifikācijā iekļauto materiālu izmaksas ir 5 370,00.
Kopējā līguma summa 4 700,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
12.05.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” aukstuma apgādes iekārtu un automātikas apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 12.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/11-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
12.05.2016. Par uzkopšanas sadzīves ķīmisko līdzekļu iegādi
Lēmuma publicēšanas datums: 12.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-19-I.
Izpildītājs: 1.lotē SIA ”BG”, 2.lotē iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1.lotē 14,06. Kopējā līguma summa 1 700,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
06.05.2016.Āgenskalna tirgus elektroapgādes skaitītāju tehnisko shēmu izstrāde un elektroapgādes skaitītāju uzstādīšana
Lēmuma publicēšanas datums: 06.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-17-I.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 12 477,82.
Pievienotie dokumenti: Līgums
06.05.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos II
Lēmuma publicēšanas datums: 06.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/8-AK.
Izpildītājs: 3.lotē uzvarētājs SIA ”FitFM”; 8.lotē uzvarētājs SIA ”Mediaservice”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
3.lotē: cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu katrā no 1., 2.,3. un 4.radiostacijām ir 0,50 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa ir 15 000,00 EUR bez PVN;
6.lotē: cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,10 EUR bez PVN; cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,04 EUR bez PVN; cena par 1 publikācijas publicēšanu interneta portālā 550,00 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa 20 000,00 EUR bez PVN;
8. lotē: cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,40 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,40 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa ir 35 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Mediaservice,Līgums FitFM
06.05.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos I
Lēmuma publicēšanas datums: 06.05.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/7-AK.
Izpildītājs: 2.lotē uzvarētājs SIA ”Mediju Nams”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
2.lotē: Cena par 1cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,16 EUR bez PVN; cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,16 EUR bez PVN. Kopējā līguma summa 14 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Mediju Nams
29.04.2016. Rīgas Centrāltirgus teritorijas starp Nēģu un Prāgas ielām un Gaļas paviljonu rekonstrukcijas būvuzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 29.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-13-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
27.04.2016. Par AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos II
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/8-AK.
Izpildītājs: 1. lotē, 4. lotē un 5. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta, 6.lotē uzvarētājs SIA ”ADLINE”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Cena par 1cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,10 EUR bez PVN; cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,04 EUR bez PVN; cena par 1 publikācijas publicēšanu interneta portālā 550,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 20 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA ADLINE
27.04.2016. Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark apkope un defektu novēršana
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-16-I.
Izpildītājs: SIA ”BIS S”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark ikmēneša apkopes cena ir 650,00 EUR bez PVN; Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark papildus izsaukumu vienas darba stundas likme:
a)darba dienās no 09:00 līdz 18:00 1. stunda ir 35,00 EUR bez PVN, nākamās stundas ir 21,00 EUR bez PVN;
b)darba dienās pēc 18:00 un brīvdienās 1. stunda ir 62,00 EUR bez PVN, nākamās stundas ir 42,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 30 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.04.2016. AS ”Rīgas Centrāltirgus” 2016., 2017. un 2018. gadu pārskatu revīzija
Lēmuma publicēšanas datums: 21.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-15-I.
Izpildītājs: SIA ”Potapoviča un Andersone”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 12 600,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
19.04.2016. Par grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas ”Microsoft Dynamics NAV (Navision)” abonementa atjaunošanu
Lēmuma publicēšanas datums: 19.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-14-I.
Izpildītājs: SIA ”Elva Baltic”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 6 570,31.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.04.2016. Rīgas Centrāltirgus Piena, Gastronomijas, Sakņu, Zivju un Gaļas paviljonu ieejas durvju gaisa aizkaru sistēmas izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 14.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-12-I.
Izpildītājs: SIA ”MODULS RĪGA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 89 562,99.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.04.2016. Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana un civilās aizsardzības organizēšana AS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 14.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/6-AK.
Izpildītājs: SIA ”EUROINSTALL”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 50 735,67.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 52 997,52 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
07.04.2016. Rīgas Centrāltirgus jumtu seguma tehniskās apkopes un remonta darbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 07.04.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/3-AK.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): tehniskās apkopes mēneša maksa ir 925,00 EUR bez PVN; remontdarbu stundas likme ir 6,50 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 50 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
31.03.2016. Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana – 1. kārta ”Gastronomijas paviljona metāla konstrukciju pastiprināšana”
Lēmuma publicēšanas datums: 31.03.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/5-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
24.03.2016. Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona siltummezgla rekonstrukcija 1. kārta
Lēmuma publicēšanas datums: 24.03.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-11-I.
Izpildītājs: SIA ”Alpex”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 24 691,12.
Pievienotie dokumenti: Līgums
24.03.2016. Rīgas Centrāltirgus Piena, Gatsronomijas, Sakņu, Zivju un Gaļas paviljonu ieejas durvju gaisa aizkaru sistēmas izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 24.03.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-10-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
18.03.2016. Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana – 1. kārta ”Gastronomijas paviljona metāla konstrukciju pastiprināšana” autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 18.03.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-9-IS.
Izpildītājs: SIA ”Velve – AE”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 4 800,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
18.03.2016. Rīgas Centrāltirgus teritorijas starp Nēģu un Prāgas ielām un Gaļas paviljonu rekonstrukcijas autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 18.03.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-8-IS.
Izpildītājs: SIA ”OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 7 700,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
08.03.2016. Rīgas Centrāltirgus liftu apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 08.03.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-7-I.
Izpildītājs: SIA ”Strūdznieki”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): tehniskās apkopes mēneša maksa ir 560,00 EUR bez PVN; remontdarbu un avārijas situāciju novēršanas darbu stundas likme ir 30,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 9 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
25.02.2016. Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei
Lēmuma publicēšanas datums: 25.02.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-6-I.
Izpildītājs: Biedrība ”Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 40 950,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
18.02.2016. Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana un civilās aizsardzības organizēšana RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 18.02.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2016/1-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
18.02.2016. Poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 18.02.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-5-I.
Izpildītājs: SIA ”GR ART & PRINT”.
Vidējā aritmētiskā piedāvājuma cena (EUR bez PVN): 2,03.
Kopējā līguma summa ir 41 999,99 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
18.02.2016. Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona aukstuma iekārtu vadības sistēmu tehniskā risinājuma ar shēmām izstrāde un izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 18.02.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-4-I.
Izpildītājs: SIA ”AGV Serviss”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 19 999,14.
Pievienotie dokumenti: Līgums
04.02.2016. Rīgas Centrāltirgus jumtu seguma tehniskās apkopes un remonta darbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 04.02.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/10-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
26.01.2016. Kancelejas preču iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 26.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-3-I.
Izpildītājs: SIA ”Daiļrade EKSPO”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 6 063,88.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 9 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.01.2016. Par Rīgas Centrāltirgus atkritumu savākšanu un izvešanu
Lēmuma publicēšanas datums: 21.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/18-AK.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
21.01.2016. Elektroenerģijas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 21.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/9-AK.
Izpildītāji: AS ”Latvenergo”, SIA ”Geton Energy”, SIA ”INTER RAO LATVIA”, SIA ”Enefit”, ar kuriem tiks slēgta vispārīgā vienošanās.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Maksimālā piedāvājuma cena visās laika zonās EUR/MWh bez PVN – AS ”Latvenergo” 100,00 EUR/MWh bez PVN, SIA ”Geton Energy” 80,00 EUR/MWh bez PVN, SIA ”INTER RAO LATVIA” 140,00 EUR/MWh bez PVN, SIA ”Enefit” 140,00 EUR/MWh bez PVN.
Kopējā vispārīgās vienošanās summa ir 1 100 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Vispārīgā vienošanās
21.01.2016. Aukstuma apgādes materiālu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 21.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-2-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
20.01.2016. Par informatīvās publicitātes producēšanu un pārraidīšanu latviešu un krievu valodā raidošās radiostacijās
Lēmuma publicēšanas datums: 20.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 16-1-I.
Izpildītājs: SIA ”Integrētie Radio Risinājumi”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu katrā no 1., 2., 3. radiostacijām ir 3,70 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa līdz 5 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.01.2016. Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona aukstuma iekārtu vadības sistēmu tehniskā risinājuma ar shēmām izstrāde un izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 14.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 15-51-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
07.01.2016. Aukstuma apgādes materiālu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 07.01.2016.
Identifikācijas numurs: RCT 15-52-IS.
Izpildītājs: Tika veikta sarunu procedūra, kurā netika saņemts neviens piedāvājums, tādēļ iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
30.12.2015. Aizsargbarjeru kanālmalā piegāde un uzstādīšana
Lēmuma publicēšanas datums: 30.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-50-I.
Izpildītājs: SIA ”BIS S”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 16 843,44.
Pievienotie dokumenti: Līgums,05.04.2016. Vienošanās
17.12.2015. Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona aukstuma iekārtu vadības sistēmu tehniskā risinājuma ar shēmām izstrāde un izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 17.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-49-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
17.12.2015. Aukstuma apgādes materiālu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 17.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-47-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
17.12.2015. Paviljonu metāla konstrukciju mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 17.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-48-I.
Izpildītājs: SIA ”Profesionālās Pilnveides Mācību Centrs Atēna”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 33 500,00.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
21.12.2016. vienošanās
17.12.2015.Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 17.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/8-AK.
Izpildītājs: 1. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
09.12.2015.Rīgas Centrāltirgus teritorijas uzkopšana
Lēmuma publicēšanas datums: 09.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-45-I.
Izpildītājs: SIA ”Pilsētas Eko Serviss”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): piedāvājuma cena par teritorijas mehanizētu uzkopšanu ir 0,02 EUR bez PVN/m2, cena par jumtu tīrīšanu no sniega ir 0,90 EUR bez PVN/m2, cena par sniega un ledus izvešanu ir 4,45 EUR bez PVN/m3, cena par logu mazgāšanu ir 0,70 EUR bez PVN/m2, cena par teritorijas mazgāšanu un dezinfekciju ir 2,40 EUR bez PVN/m2.
Kopējā līguma summa ir 40 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,14.01.2016. Vienošanās
09.12.2015.Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu laikrakstā
Lēmuma publicēšanas datums: 09.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/7-AK.
Izpildītājs: SIA ”Mediju Nams”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,16 EUR bez PVN, cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,16 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa ir 5 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
03.12.2015.Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona aukstuma iekārtu vadības sistēmu tehniskā risinājuma ar shēmām izstrāde un izbūve
Lēmuma publicēšanas datums: 03.12.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-46-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
26.11.2015.Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 26.11.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/8-AK.
Izpildītājs: 2. lotē SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”, 3. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta, 4. lotē SIA “BALT METAL TRANS” un 5. lotē SIA “Media Profile”
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 2. lotē piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 16,60 EUR bez PVN;
4. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,10 EUR bez PVN, cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,04 EUR bez PVN;
5. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1. žurnālā ir 0,39 EUR bez PVN; 2.žurnālā ir 0,49 EUR bez PVN; 3. žurnālā ir 0,39 EUR bez PVN.
Kopējās līguma summas ir šādas:
2. lotē 20 000,00 EUR bez PVN; 3. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta; 4. lotē 5 000,00 EUR bez PVN; 5. lotē 5 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Balt Metal Trans,Līgums SIA Media Profile,Līgums SIA Pirmais Baltijas Kanāls
20.11.2015. Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 20.11.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-44-I.
Izpildītājs: SIA “Profiks Clean”
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Vienas grīdas mazgājamās iekārtas noma mēnesī 389,00 EUR bez PVN, līguma kopējā summa 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
Pievienotie dokumenti: 17.12.2016 Vienošanās
12.11.2015. Aizsargbarjeru un kases automāta piegāde un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 12.11.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-40-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
12.11.2015. Elektronisko dokumentu vadības sistēmas (EDUS) uzturēšana un pilnveidošana
Lēmuma publicēšanas datums: 12.11.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-43-I.
Izpildītājs: SIA ”Softikom”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): EDUS 10 lietotāju licenču cena ir 1 500,00 EUR bez PVN, programmas papildinājumu un izmaiņu pieprasījumu realizācijas stundas likme ir 30,00 EUR bez PVN, darbinieku un sistēmas administratoru papildus apmācību stundas likme ir 80,00 EUR bez PVN, EDUS viena gada uzturēšanas izmaksas ir 2 600,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 21 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
05.11.2015. Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 05.11.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-42-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
22.10.2015. Rīgas Centrāltirgus ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 22.10.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/6-AK.
Izpildītājs: SIA “Alpex”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 119 295,00.
Kopējā līguma summa 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ir 160 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
22.10.2015. Grāmatvedības un finanšu vadības sistēmu ”Microsoft Dynamics NAV (Navision) 4.0”, personāla un darba algas moduļa ”Dynamics NAV” un ”Selfservice portāla” apkalpošana un modifikāciju izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 22.10.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-41-I.
Izpildītājs: SIA “Elva Baltic”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Sistēmu apkalpošanas mēneša maksa ir 630,00 EUR bez PVN, modifikāciju izstrādes stundas likme ir 47,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa ir 29 200,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,10.11.2016. Vienošanās
15.10.2015. Saulessargu auduma un rezerves daļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 15.10.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-39-I.
Izpildītājs: SIA “MDT Baltic”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 16 851,60.
Pievienotie dokumenti: Līgums
07.10.2015. Būvprojekta ”RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana ekspertīzes veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 07.10.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-38-I.
Izpildītājs: SIA “VIKIT”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 990,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
01.10.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, videonovērošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu, apskaņošanas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 01.10.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-35-I.
Izpildītājs: SIA “Telekom Serviss”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 19 575,00.
Kopējā līguma summa ir 25 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,02.09.2016. Vienošanās
24.09.2015. Rīgas Centrāltirgus pārejas no Gaļas paviljona uz kanālmalu pagraba telpas pārseguma atjaunošana
Lēmuma publicēšanas datums: 24.09.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-34-I.
Izpildītājs: SIA “Lerix”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 47 290,36.
Pievienotie dokumenti: Līgums,19.11.2015. Vienošanās
24.09.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Gaļas paviljona pagraba telpas Nr.18 pārseguma remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 24.09.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-33-I.
Izpildītājs: SIA “AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 18 612,68.
Pievienotie dokumenti: Līgums
21.09.2015. Būvprojekta ”RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana” ekspertīzes veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 21.09.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-37-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
17.09.2015. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonā
Lēmuma publicēšanas datums: 17.09.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-32-I.
Izpildītājs: SIA “Telekom Serviss”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 51 563,88.
Pievienotie dokumenti: Līgums
15.09.2015. Saimniecības preču iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 15.09.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-36-I.
Izpildītājs: SIA “Mayeri Professional”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 12 552,46.
Kopējā līguma summa 12 mēnešiem ir 12 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,26.09.2016. Vienošanās
02.09.2015. Saimniecības preču iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 02.09.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-31-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
31.08.2015. Būvprojekta ”RPAS Rīgas Centrāltirgus Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšana” ekspertīzes veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 31.08.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-29-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
27.08.2015. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonā
Lēmuma publicēšanas datums: 27.08.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-30-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):-.
11.08.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Piena, Gastronomijas, Sakņu, Zivju un Gaļas paviljonu ieejas durvju gaisa aizkaru sistēmas būves atjaunošanas projekta izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 11.08.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-27-I.
Izpildītājs: SIA “Mesako”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 2 640,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
05.08.2015. Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 05.08.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-28-I.
Izpildītājs: SIA “LDC Datortehnika”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 4 398,00.
Kopējā līguma summa 12 mēnešiem ir 14 230,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,06.09.2016. Vienošanās
17.07.2015. Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonā
Lēmuma publicēšanas datums: 17.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 14-29-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):-.
17.07.2015. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 17.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-25-I.
Izpildītājs: SIA ”Grif”’.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 9 378,55.
Kopējā līguma summa 12 800,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
13.07.2015. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” automātisko durvju, aizsargžalūziju, ātrgaitas un citu veidu vārtu un to automātikas apkopi un remontu
Lēmuma publicēšanas datums: 13.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-24-I.
Izpildītājs: SIA ”Tehno Nams”’.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 099,66 EUR bez PVN par materiālu izmaksāms; 27,50 EUR bez PVN par darba stundas likmi, defektu novēršanas laiks ir 3h.
Kopējā līguma summa 18 mēnešiem ir līdz 10 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
10.07.2015. Elektromateriālu iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 10.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-22-I.
Izpildītājs: SIA ”Elektrika”’.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 13 204,38.
Kopējā līguma summa līdz 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,15.07.2016. Vienošanās
10.07.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Zivju paviljona aukstuma iekārtu un aukstuma kameru rekonstrukcijas atjaunošanas projekta izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 10.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-21-I.
Izpildītājs: SIA ”AI ENGINEERING”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 12 900,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,29.03.2016. Vienošanās
10.07.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Piena, Gastronomijas, Sakņu, Zivju un Gaļas paviljonu ieejas durvju gaisa aizkaru sistēmas būves atjaunošanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 10.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-26-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
03.07.2015. Par printeru, skeneru, faksu un papīra smalcinātāju apkopi, remontu un kārtridžu iegādi printeriem un faksiem
Lēmuma publicēšanas datums: 03.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-20-I.
Izpildītājs: SIA ”CRC”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 941,65.
Kopējā līguma summa līdz 10 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
02.07.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Piena, Gastronomijas, Sakņu, Zivju un Gaļas paviljonu ieejas durvju gaisa aizkaru sistēmas būves atjaunošanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 02.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-16-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
01.07.2015. Par kondicionieru apkopi un remontdarbiem RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 01.07.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-17-I.
Izpildītājs: SIA ”RGBG”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 927,00.
Kopējā līguma summa līdz 8 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,02.05.2016. Vienošanās
29.06.2015. Par stiklu iegādi un stiklinieku darbiem RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 29.06.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-23-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
18.06.2015. Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 18.06.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-19-I.
Izpildītājs: SIA ”Clean R”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 31 987,50.
Pievienotie dokumenti: Līgums,13.08.2015. Vienošanās
11.06.2015. Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 11.06.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-18-I.
Izpildītājs: SIA ”CleanLat”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 810,00 (mēnesī).
Līguma kopējā summa ir 8 910,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,07.09.2015. Vienošanās
05.06.2015. Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 05.06.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-15-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
04.06.2015. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 04.06.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/3-AK.
Izpildītājs: 1. lotē SIA ”Komunikatīvo risinājumu projekti”, 2. lotē A/S ”Radio SWH”, 4. lotē SIA ”Life media”, 8. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta, 9. lotē SIA ”Media Profile”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
1. lotē piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu katrā no 1., 2. un 3. radiostacijām ir 3,55 EUR bez PVN;
2. lotē piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu 1. radiostacijā ir 0,73 EUR bez PVN; 2.radiostacijā ir 0,47 EUR bez PVN; 3. radiostacijā ir 0,19 EUR bez PVN; 4. radiostacijā ir 0,1973 EUR bez PVN;
4. lotē piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 0,47 EUR bez PVN;
8. lotē iepirkums izbeigts;
9. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 0,60 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 0,60 EUR bez PVN.
Kopējās līguma summas ir šādas:
1. lotē 10 000,00 EUR bez PVN; 2. lotē 10 000,00 EUR bez PVN; 4. lotē 5 000,00 EUR bez PVN; 9. lotē 2 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Komunikatīvo risinājumu projekti, Līgums SIA Media Profile, Līgums SIA Life Media, Līgums AS Radio SWH
04.06.2015. Par Rīgas Centrāltirgus paviljonu 3D lāzerskenēšanu
Lēmuma publicēšanas datums: 04.06.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/5-AK.
Izpildītājs: SIA “MerKo”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 72 000,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,30.10.2015. Vienošanās
21.05.2015. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu laikrakstos
Lēmuma publicēšanas datums: 21.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/2-AK.
Izpildītājs: 1. lotē A/S ”Lauku Avīze”, 2. lotē SIA ”Mediju nams”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
1. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 0,98 EUR bez PVN; 2. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,20 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,20 EUR bez PVN.
Kopējās līguma summas ir šādas:
1. lotē 14 000,00 EUR bez PVN; 2. lotē 9 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums Lauku Avīze,Līgums Mediju nams
21.05.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Piena, Gastronomijas, Sakņu, Zivju un Gaļas paviljonu ieejas durvju gaisa aizkaru sistēmas būves atjaunošanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 21.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-14-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
20.05.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Piena paviljona iekšējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas projekta izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 20.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-12-I.
Izpildītājs: SIA ”IxCom”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 11 000,00 no tiem: projektēšana 9 500,00 un autoruzraudzība 1 500,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,22.09.2015. Vienošanās
15.05.2015. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 15.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/3-AK.
Izpildītājs: 3. lotē SIA ”FITFM”, 5. lotē SIA ”Pirmais Baltijas Kanāls”, 6. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta, 7. lotē SIA ”Adline”, 10. lotē SIA ”Mediaservice”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
3. lotē piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu katrā no 1., 2., 3. un 4. radiostacijām ir 0,50 EUR bez PVN;
5. lotē piedāvājuma cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 16,60 EUR bez PVN;
6. lotē iepirkums izbeigts;
7. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,10 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,04 EUR bez PVN;
10. lotē piedāvājuma cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,27 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,27 EUR bez PVN.
Kopējās līguma summas ir šādas:
3. lotē 15 000,00 EUR bez PVN; 5. lotē 10 000,00 EUR bez PVN; 7. lotē 15 000,00 EUR bez PVN; 10. lotē 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA ”FITFM”,Līgums SIA ”Pirmais Baltijas Kanāls”,Līgums SIA ”ADLINE”,Līgums SIA ”Mediaservice”
15.05.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 15.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/4-AK.
Izpildītājs: AAS ”BALTA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 64 955,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
15.05.2015. Par būvdarbu iegādi RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 15.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-11-I.
Izpildītājs: SIA ”Alpex”, SIA ‘AJ Real Estate”, SIA ”BK Māja”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): SIA ”Alpex”- 95,46 EUR bez PVN, SIA ”AJ Real Estate”- 125,51 EUR bez PVN, SIA ”BK Māja”- 138,85 EUR bez PVN.
Iepirkuma rezultātā tiek slēgta vispārīgā vienošanās ar 3 Pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu par kopējo līguma summu līdz 50 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Vispārīgā vienošanās
13.05.2015. Suvenīru izgatavošana RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 13.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-13-I.
Izpildītājs: SIA ”PRO-BALTIC”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 11 071,90.
Kopējā līguma summa līdz 11 499,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
06.05.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” apmeklētāju informācijas centra un muzeja koncepcijas izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 06.05.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-10-I.
Izpildītājs: Pretendentu apvienība SIA ”Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” un biedrība ”Creative Museum”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 7 920,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
30.04.2015. Zivju, Sakņu, Gastronomijas un Piena paviljonu ar pagrabstāviem metāla konstrukciju pastiprināšanas tehniskā projekta izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 30.04.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-9-I.
Izpildītājs: SIA ”Velve – AE”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 38 980,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,13.08.2015. Vienošanās,09.11.2015. Vienošanās
17.04.2015. Paviljonu koplietošanas telpu uzkopšana
Lēmuma publicēšanas datums: 17.04.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2015/1-AK.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
02.04.2015. Būvmateriālu iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 02.04.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-6-I.
Izpildītājs: SIA ”TORA-T”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 949,61.
Pievienotie dokumenti: Līgums,06.05.2016. Vienošanās,15.06.2016. Vienošanās
19.03.2015. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” raidījumu nodrošināšana televīzijā tiešraižu veidā
Lēmuma publicēšanas datums: 19.03.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-8-I.
Izpildītājs: AS ”TV LATVIJA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 40 874,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
18.03.2015. Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark apkope un defektu novēršana
Lēmuma publicēšanas datums: 18.03.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-7-I.
Izpildītājs: SIA ”BIS S”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark:
1) ikmēneša apkopes cena ir 495,00 EUR bez PVN;
2) papildus izsaukumu vienas darba stundas likme
a) darba dienās no 09:00 līdz 18:00 1. stunda ir 35,00 EUR bez PVN, nākamās stundas ir 21,00 EUR bez PVN;
b) brīvdienās vai darba dienās pēc 18:00 1. stunda ir 65,00 bez PVN, nākamās stundas ir 42,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa ir 11 650,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
06.03.2015. Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 06.03.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-3-I.
Izpildītājs: SIA ”Dezinfa”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 22 798,10.
Pievienotie dokumenti: Līgums,28.08.2015. Vienošanās,08.01.2016. Vienošanās
20.02.2015. Bobcat tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 20.02.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-5-I.
Izpildītājs: SIA ”KONO”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): remontdarbu veicēja servisā darba stundas izmaksas ir 35,57 EUR bez PVN, remontdarbu veicēja (izbraukums Rīgā) darba stundas izmaksas ir 35,57 EUR bez PVN, transporta izmaksas vienam izbraukumam Rīgā ir 21, 34 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa ir 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
20.02.2015. Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei
Lēmuma publicēšanas datums: 20.02.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-4-I.
Izpildītājs: Biedrība ”Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 41 900,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,08.10.2015. Vienošanās
20.02.2015. Tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumi RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 20.02.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-3-I.
Izpildītājs: SIA ”McĀbols poligrāfija”.
Vidējā aritmētiskā piedāvājuma cena (EUR bez PVN): 2,53.
Kopējā līguma summa ir 41 999,99 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
27.01.2015. Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus teritorijās
Lēmuma publicēšanas datums: 27.01.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 15-1-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
23.01.2015. Par elektroenerģijas iegādi
Lēmuma publicēšanas datums: 23.01.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/16-AK.
Izpildītājs: AS ”Latvenergo”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Cena vienai laika zonai ir 51,42; cena dienas zonai ir 51,39; cena maksimumstundu zonai ir 60,90; cena nakts zonai ir 44,76.
Kopējā līguma summa līdz 850 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,30.04.2015. Vienošanās
23.01.2015. Rīgas Centrāltirgus teritorijas un telpu uzkopšana
Lēmuma publicēšanas datums: 23.01.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/14-AK.
Izpildītājs: SIA ”Tehhe”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Cena par Centrāltirgus teritorijas uzkopšanu mēnesī ir 6 735,00; cena par jumtu tīrīšanu no sniega un ledus kvadrātmetrā ir 0,50; cena par sniega un ledus izvešanu kubikmetrā ir 4,50; cena par logu tīrīšanu kvadrātmetrā ir 0,75; cena par Centrāltirgus administrācijas ēkas grīdas vaskošanu kvadrātmetrā ir 1,20.
Kopējā līguma summa līdz 170 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,30.04.2015. Vienošanās
09.01.2015. Universāla kompaktiekrāvēja iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 09.01.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 14-34-I.
Izpildītājs: SIA ”KONO”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): par iekrāvēju- 35 840,00 EUR bez PVN, obligāto apkopju izmaksas garantijas periodā- 4 556,37 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa 40 396,37 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
09.01.2015. Paviljonu metāla konstrukciju mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 09.01.2015.
Identifikācijas numurs: RCT 14-33-I.
Izpildītājs: SIA ”Profesionālās Pilnveides Mācību Centrs Atēna”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 30 065,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,28.08.2015. Vienošanās