Iepirkumi

AKTUĀLIE IEPIRKUMI

Ja Jums rodas tehniska rakstura problēmas atvērt failus vai nav redzama aktuālā (precizētā) informācija, sazinieties ar iepirkumu daļas iepirkumu speciālisti – +371 67 358 174


18.09.2018 ''Vidzemes tirgus attīstības koncepcijas (biznesa plāna) izstrāde

Pēdējā informācija publicēta: 18.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/34-I
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 01.10.2018. plkst.11:00
Nolikums

14.09.2018 ''AS ''Rīgas Centrāltirgus'' Spīķera ēkas Pūpola ielā 7 atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pēdējā informācija publicēta: 14.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/36-I
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 25.09.2018. plkst.11:00
Nolikums

14.09.2018 ''Poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumi AS ''Rīgas Centrāltirgus'' vajadzībām

Pēdējā informācija publicēta: 14.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/35-I
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 25.09.2018. plkst.11:00
Nolikums
Detalizēts finanšu piedāvājums
Grafiskā identitāte

13.09.2018 ''Rīgas Centrāltirgus aukstuma apgādes iekārtu, automātikas apkope un remonts

Pēdējā informācija publicēta: 13.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/18-AK
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 04.10.2018. plkst.11:00
Nolikums
Finansu piedāvājums detalizēts
(Iepirkumā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā – https://www.eis.gov.lv/


05.09.2018 ''AS “Rīgas Centrāltirgus” un tās darbības jomu aktualitāšu nodrošināšanu plašsaziņas līdzekļos pircēju piesaistes veicināšanai

Pēdējā informācija publicēta: 05.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/17-AK
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 26.09.2018. plkst.11:00
Nolikums 
(Iepirkumā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā – https://www.eis.gov.lv/


28.08.2018 ''Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pēdējā informācija publicēta: 28.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/10-AK
Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: 25.09.2018. plkst.11:00
Nolikums
(Iepirkumā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā – https://www.eis.gov.lv/


 
PAZIŅOJUMI PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM
14.09.2018 ”Elektroapgādes sistēmas sakārtošana Rīgas Centrāltirgus Atklātajā teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 14.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/16-AK
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta
31.08.2018 ”Datortehnikas iegāde II
Lēmuma publicēšanas datums: 31.08.2018.
Izpildītājs: – SIA “LDC Datortehnika”, reģ.Nr.40003661322, par summu EUR 18000,00
30.08.2018 ”Rīgas Centrāltirgus aukstuma apgādes iekārtu, automātikas apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 30.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/12-AK
Izpildītājs: – izbeigts bez rezultāta
23.08.2018 ”GAĻAS PAVILJONA 1. UN 6. TIRDZNIECĪBAS SALU AUKSTUMU VITRĪNU UN APGAISMOJUMA KONSTRUKCIJAS IEGĀDE UN MONTĀŽA
Lēmuma publicēšanas datums: 23.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/11-AK
Izpildītājs: – SIA ”Vitrum mēbeles un iekārtas”
Līguma kopējā summa: EUR 282 369,00 bez PVN.
08.08.2018 ”Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/31-I
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts
08.08.2018 ”Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija, izbūve, apkope un remonts Rīgas Centrāltirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/5-AK
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts
08.08.2018 ”Elektroapgādes sistēmas sakārtošana Rīgas Centrāltirgus Atklātajā teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/9-AK
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts
08.08.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/33-I
Izpildītājs: – SIA ”BG”
Līguma kopējā summa: EUR 30 000,00 bez PVN.
Līgums
02.08.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšana medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 02.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/8-AK
Izpildītājs:
Iepirkuma 1.daļā:
SIA “Komunikatīvo risinājumu projekti” par kopējo summu EUR 15 000,00 bez PVN
Iepirkuma 2.daļā: AS “Radio SWH” par kopējo summu EUR 15 000,00 EUR bez PVN
Iepirkuma 3.daļā: SIA “FitFM” par kopējo summu EUR 20 000,00 bez PVN
Iepirkuma 4.daļā: SIA “XO.fm Production” par kopējo summu EUR 5 000,00 bez PVN
Iepirkuma 5.daļā: SIA “MEDIJU NAMS” par kopējo summu EUR 14 000,00 bez PVN
Iepirkuma 7.daļā: AS “TV LATVIJA” par kopējo summu EUR 20 000,00 bez PVN
Iepirkuma 9.daļā: SIA “Mediaservice” par kopējo summu EUR 25 000,00 bez PVN
Iepirkuma 10.daļā: SIA “VESTI REKLĀMA” par kopējo summu EUR 30 000,00 bez PVN
Iepirkuma 11.daļā: SIA “IZDEVNIECĪBA DIENAS MEDIJI” par kopējo summu EUR 15 000,00 bez PVN
Ziņojums
02.08.2018 ”Rīgas Centrāltirgus suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 02.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/32-I
Izpildītājs: – SIA ”GoodCom”
Līguma kopējā summa: EUR 33 000,00 bez PVN.
Līgums

26.07.2018 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 26.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/28-S.
Izpildītājs: – SIA ”AKTIS”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR 22 248,00 bez PVN.
26.07.2018 ”Jaunu vieglo automašīnu noma operatīvajā līzingā
Lēmuma publicēšanas datums: 26.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/26-I.
Izpildītājs: – SIA ”Pilna Servisa Līzings”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR 20237,16 bez PVN.
Līgums
20.07.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 20.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/30-I.
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts.
12.07.2018 ”Rīgas Centrāltirgus suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 12.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/28-I.
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts.
05.07.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 05.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/23-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
05.07.2018 ”Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 05.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/24-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
20.06.2018 ”Saulessargu izgatavošana un piegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 21.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/7-AK.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
20.06.2018 ”Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/21-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
20.06.2018 ”Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark apkope un defektu novēršana
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/25-I.
Izpildītājs: – SIA ”BIS S”.
Līguma kopējā summa – 30 000,00 EUR bez PVN.
Līgums
20.06.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” informācijas centra projektēšana, izgatavošana un novietošana
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/18-I.
Izpildītājs: – SIA ”Glass & Wood”.
Līguma kopējā summa – 78 991,53 EUR bez PVN.
Līgums
19.06.2018 ”Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 19.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/6-AK
Izpildītājs: AAS ”Balta”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 96 069,30 EUR bez PVN.
Piešķirtie punkti – 95,12
Līgums
11.06.2018 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā I
Lēmuma publicēšanas datums: 11.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/22-I.
Izpildītājs: -Iepirkums izbeigs bez rezultāta.
05.06.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” ēkā Spīķeru ielā 2 kravas lifta piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopju nodrošināšana
Lēmuma publicēšanas datums: 05.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/19-I.
Izpildītājs: – SIA ”KONE Lifti Latvija”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 23 200,00 EUR bez PVN.
Līgums
05.06.2018 ”Būvuzraudzības darbu veikšana būvobjektā
Lēmuma publicēšanas datums: 05.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/20-I.
Izpildītājs: – SIA ”Būvuzraugi LV”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 20,00 EUR bez PVN PAR 1(vienu) darba stundu.
Līgums
01.06.2018 ”Saimniecības preču iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 01.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/16-I.
Izpildītājs: – SIA ”BG”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 16 682,07 EUR bez PVN.
Līgums
24.05.2018 ”Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 24.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/9-I.
Izpildītājs: – SIA ”Grif”, SIA “DARBA APĢĒRBU SERVISS”, SIA “Priva Group”.
Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos, kur kopējā summa nepārsniegs 20 000,00 EUR bez PVN.
24.05.2018 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 24.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/15-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
24.05.2018 ”Marķīžu izgatavošana, piegāde un montāža Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 24.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/17-I.
Izpildītājs: – SIA ”ALAN Ltd”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 15 380,40 EUR bez PVN.
Līgums
27.04.2018 ”Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 21.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/10-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
27.04.2018 ”Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana AS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-6-I.
Izpildītājs: – SIA ”EUROINSTALL”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 23 907,06 EUR bez PVN.
Līguma kopēja summa nepārsniegs – 30 000.00 EUR bez PVN.
Lēmums
Līgums
27.04.2018 ”Serveru un serveru programmatūras iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/13-I.
Izpildītājs: – AS ”CAPITAL”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 19 715.00 EUR bez PVN.
Līgums
27.04.2018 ”Nojaukšanas projektu izstrāde un saskaņošana divām ēkām Vidzemes tirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/14-I.
Izpildītājs: – SIA ”E Būvvadība”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 6200,00 EUR bez PVN.
Līgums
23.04.2018 ”AS Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope
Lēmuma publicēšanas datums: 23.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/4-AK.
Izpildītājs: – Personu apvienība, kuru veido SIA”BUILDIMPEKS” un SIA ”IMG Constructor”.
Kopvērtējumā iegūti – 65 punkti.
Līguma kopējā summa nepārsniegs- 1 687 877,77 EUR bez PVN.
Ziņojums
13.04.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 13.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/2-AK.
Izpildītājs: – SIA ”Alpex”.
Kopvērtējumā iegūti – 100 punkti.
Līguma kopējā summa nepārsniegs- 148 000,00 EUR bez PVN.
ZIŅOJUMS
03.04.2018 ”Nojaukšanas projektu izstrāde un saskaņošana divām ēkām Vidzemes tirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 03.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18/12-I.
Izpildītājs: – .
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
20.03.2018 ”Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
Lēmuma publicēšanas datums: 20.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/1-AK.
Izpildītājs: SIA”Eco Baltia Vide”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 90 720,00 EUR bez PVN.
20.03.2018 ”Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei I
Lēmuma publicēšanas datums: 20.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-11-I.
Izpildītājs: Biedrība ”Radošuma meka”.
Kopvērtējumā iegūti – 90,50 punkti.
Piedāvātā vērtējamā cena – 35 000,00 EUR bez PVN.
Līgums
09.03.2018 ”Mehāniskās (piespiedu) un dabīgās ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu tīrīšana Rīgas Centrāltirgū (Gaļas, Piena, Gastronomijas, Sakņu un Zivju paviljonos)
Lēmuma publicēšanas datums: 09.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-35-I.
Izpildītājs: SIA ”VESMANN MANAGEMENT’.
Piedāvātā vērtējamā cena – 14653,00 EUR bez PVN.
Līgums
07.03.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope
Lēmuma publicēšanas datums: 07.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/3-AK.
Izpildītājs: – .
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
28.02.2018 ” Tehniskais un muzikālais nodrošinājums mājražotāju tirdziņiem Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 02.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-7-I.
Izpildītājs: SIA ”Media PRO1′.
Cena par 1 (viena) mājražotāja tirdziņa tehnisko nodrošinājumu – 1605,00 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa – 18000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums mājaslapā
28.02.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” raidījumu nodrošināšana televīzijā
Lēmuma publicēšanas datums: 28.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-4-I.
Izpildītājs: SIA ”All Media Latvia”.
Cena par 1 (viena) raidījuma translāciju televīzijā – 2 700,00 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa – 32 400,00 EUR bez PVN.
Līgums
22.02.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” jumtu seguma tehniskās apkopes un remonta darbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 22.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/10-AK.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Līguma kopējā summa – 50 000,00 EUR bez PVN.
Kopvērtējumā iegūtais punktu skaits – 87,00
22.02.2018 ”Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei I
Lēmuma publicēšanas datums: 22.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-3-I
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
16.02.2018 ”Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-1-I
Izpildītājs: SIA ”IMPEL SERVIKS”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena par visu paviljonu pagrabstāvu uzkopšanu mēnesī – 1778,00 EUR bez PVN.
Kopvērtējumā iegūtais punktu skaits – 88,67
Līgums
16.02.2018 ”Būvmateriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-2-I
Izpildītājs: SIA Tirdzniecības nams ”Kurši”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 13 807,56 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa nepārsniegs 30 000,00 EUR bez PVN.
Līgums
01.02.2018 ‘Āgenskalna tirgus ēkas konservācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana’
Lēmuma publicēšanas datums: 01.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-36-I
Izpildītājs:
Iepirkums izbeigts, jo zudusi nepieciešamība pēc pakalpojuma.
01.02.2018 ”Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana AS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 01.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/11-AK
Izpildītājs:
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
12.01.2018 ”Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-33-I
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
12.01.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-34-I
Izpildītājs: SIA ”ProFiks Clean”.
Piedāvātā kopējo nomas maksa 12 mēnešiem 4 mazgājamām iekārtām ir 18 672,00 EUR bez PVN,
nomas maksu mēnesī par 1 mazgājamo iekārtu ir 389,00 EUR bez PVN,
nomas maksa mēnesī par 4 mazgājamām iekārtām ir 1556,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums
12.01.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” mārketinga un komunikācijas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-32-I
Izpildītājs: SIA ”Cocoon”.
Piedāvātā cena: Mārketinga un komunikācijas konsultāciju 1 (vienas) stundas cena 200,00 EUR bez PVN;
AS “Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2018. – 2022.gadam izstrāde – 200,00 EUR bez PVN;
AS “Rīgas Centrāltirgus” Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde – 200,00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Līgums