13 Nov 2012

Rīgas Centrāltirgū atklās Beverīnas novada zemnieku tirdzniecības stendu

Nav komentāru

2012.gada 15.novembrī plkst. 12.00 Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā atklās Beverīnas novada Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības  „Beverīna AGRO” tirdzniecības stendu, kurā Centrāltirgus pircēji turpmāk varēs iegādāties tikai  Beverīnas novada zemnieku izaudzēto un saražoto produkciju.

Turpinot darbu pie Latvijas zemnieku ražotās produkcijas tirdzniecības īpatsvara pieaugumu tieši Centrāltirgū, šī gada oktobra mēnesī Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus’’ un Beverīnas novada dome parakstīja sadarbības līgumu par zemnieku kooperācijas veicināšanu. Sadarbības rezultātā Centrāltirgū radīta jauna īpaši stilizēta un iekārtota tirdzniecības vieta Sakņu paviljonā.

„Ļoti lepojamies ar katru tirdzniecības stendu Centrāltirgū, kurā pircēji var iegādāties Latvijas lauku labumus. Beverīnas novada pašvaldības iniciatīva un lauksaimnieku spēja kopīgi meklēt iespējas izaugsmei ir labs piemērs citiem novadiem, kā esošajos konkurences apstākļos pastāvēt lauksaimniekiem, darīt to, kas viņiem ir sirdij tuvs un savu produkciju tirgot Rīgā un tieši Centrāltirgū, kur nenoliedzami ir lielākas iespējas pārdot izaudzēto lielākos apjomos par konkurētspējīgu cenu,” akcentē A.Abramovs.

„Sabiedrības spēja sadarboties jeb kopdarbība, kas balstīta ne tikai uz peļņas gūšanu, bet gan pamatos balstās uz vietējām tradīcijām un garīgām vērtībām, ir pamats Latvijas lauku novadu attīstībai. Tieši ar šādu domu Beverīnas novada pašvaldība rosināja novada uzņēmējus meklēt sadarbības iespējas un dibināt kooperatīvu. Augusta sākumā četrpadsmit Beverīnas novada zemnieki parakstīja Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Beverīna AGRO” dibināšanas līgumu. Sabiedrības mērķis ir savu biedru ekonomisko, sociālo un kulturālo vajadzību apmierināšana, izmantojot saimnieciskajā darbībā gūtos ienākumus. Viens no sabiedrības izvirzītajiem uzdevumiem mērķa sasniegšanai ir lauksaimniecības un meža produkcijas, iepirkšana, pārstrāde, uzglabāšana un realizācija,” tā par jauno iniciatīvu stāsta  Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis.

2012.gada 15.novembrī no plkst.12.00 – 12.40 visi laipni aicināti Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā uz stenda atklāšanas pasākumu. Tajā piedalīsies Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības „Rīgas Centrāltirgus’’ Valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs,  Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, kooperatīva „Beverīna AGRO” valdes priekšsēdētājs Nauris Ozols un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Evija Gunika. Par lustīgu gaisotni rūpēsies Beverīnas novada lauku kapella.

  • RPAS „ Rīgas Centrāltirgus”
  • Mārketinga un komunikācijas daļa
  • +371 67 358 177

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+PinterestPocket
[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *