Paziņojumi par iepirkumu rezultātiem 2014.gadā

18.12.2014. Komerciālo un industriālo saldēšanas iekārtu komplektējošo izstrādājumu un rezerves daļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 18.12.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-32-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
17.12.2014. Par Rīgas Centrāltirgus atkritumu savākšanu un izvešanu
Lēmuma publicēšanas datums: 17.12.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/17-SP.
Izpildītājs: SIA ”Clean R”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 23 164,35.
Sarunu procedūras uzsākšanas pamatojums: SIA ”Eco Baltia vide” ar 2015.gada 2.janvāri vienpusēji izbeidz 2014.gada 10.jūnijā savstarpēji noslēgto līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu, līdz ar to RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” no 2015.gada 2.janvāra nepieciešams nodrošināt pakalpojuma saņemšanu, tā kā atkritumu savākšana un izvešana jānodrošina nepārtraukti, pretējā gadījumā var tikt būtiski traucēta RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” darbība (ārkārtas situācija).
Pievienotie dokumenti: Līgums, 30.12.2014. Vienošanās,11.02.2016. Vienošanās,05.04.2016. Vienošanās
12.12.2014. Rīgas Centrāltirgus paviljonu jumtu seguma tehniskā apkope
Lēmuma publicēšanas datums: 12.12.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-30-I.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 13 551,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
12.12.2014. Par degvielas iegādi RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 12.12.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/15-AK.
Izpildītājs: SIA ”Neste Latvija”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 64 715,00.
Kopējā līguma summa: 70 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
04.12.2014. Paviljonu metāla konstrukciju mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 04.12.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-31-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
27.11.2014. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu laikrakstos
Lēmuma publicēšanas datums: 27.11.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/12-AK
Izpildītājs: 1. lotē A/S ”Lauku Avīze”, 2. lotē SIA ”Mediju nams”, 3.lotē SIA ”TICHI”
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1. lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 0,98 EUR bez PVN, cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,02 EUR bez PVN; 2. lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,16 EUR bez PVN, cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,16 EUR bez PVN; 3.lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 2,10 EUR bez PVN, cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 1,68 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa: 1. lotē 6 500,00 EUR bez PVN; 2.lotē 5 000,00 EUR bez PVN; 3.lotē 7 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Mediju nams,Līgums AS Lauku Avīze,Līgums SIA TICHI
13.11.2014. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 13.11.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/13-AK
Izpildītājs: 1. lotē SIA “FitFM”, 2.lotē SIA “Komunikatīvo risinājumu projekti”, 3.lotē SIA “GS3″ (jeb SIA “Media Profile”), 4.lotē SIA “Mediaservice”, 5.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta, 6.lotē SIA “GS3″ (jeb SIA “Media Profile”), 7.lotē SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”, 8.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1. lotē cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 0,50 EUR bez PVN; 2.lotē cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 3,46 EUR bez PVN; 3.lotē cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1.žurnālā ir 2,15 EUR bez PVN, 2.žurnālā ir 2,99 EUR bez PVN un 3.žurnālā ir 1,72 EUR bez PVN; 4.lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,27 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1,27 EUR bez PVN; 6.lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,20 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1,20 EUR bez PVN; 7.lotē cena par 1 sekundi informatīvo materiālu pārraidīšanu ir 16,60 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa: 1. lotē 2 700,00 EUR bez PVN; 2.lotē 6 300,00 EUR bez PVN; 3.lotē 2 700,00 EUR bez PVN; 4.lotē 2 300,00 EUR bez PVN; 6.lotē 4 500,00 EUR bez PVN, 7.lotē 7 500,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA FitFM, Līgums SIA Komunikatīvo risinājumu projekti, Līgums SIA Media Profile, Līgums SIA Mediaservice, Līgums SIA Pirmais Baltijas kanāls
13.11.2014. Paviljonu metāla konstrukciju mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 13.11.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-11-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
06.11.2014. Par degvielas iegādi RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 06.11.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/11-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
14.10.2014. Kancelejas preču iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 14.10.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-28-I.
Izpildītājs: SIA “Daiļrade EKSPO”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 584,75 par tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām.
Kopējā līguma summa 5 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
09.10.2014. Tirdzniecības zāles remonts ēkas Spīķeru ielā 2, 2.stāvā
Lēmuma publicēšanas datums: 09.10.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-27-I.
Izpildītājs: SIA “AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 59 727,29.
Pievienotie dokumenti: Līgums
25.09.2014. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” valdījumā un īpašumā esošo nekustamo īpašumu – ēku apdrošināšana
Lēmuma publicēšanas datums: 25.09.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-26-I.
Izpildītājs: “BTA Insurance Company” SE.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 19 124,96.
Pievienotie dokumenti: Līgums
18.09.2014. Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana un civilās aizsardzības organizēšana RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 18.09.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/10-AK.
Izpildītājs: SIA “Euroinstall”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 59 667,60 par tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām.
Kopējā līguma summa līdz 47 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,08.05.2015. Vienošanās,15.09.2015. Vienošanās,06.05.2016. Vienošanās
04.09.2014. Vērtēšanas pakalpojumi kustamai un nekustamai mantai
Lēmuma publicēšanas datums: 04.09.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-25-I.
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
04.09.2014. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Gaļas paviljona garderobes telpu remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 04.09.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-23-I.
Izpildītājs: SIA “PRO FORMA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 122 347,61.
Pievienotie dokumenti: Līgums
02.09.2014. Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 02.09.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-24-I.
Izpildītājs: SIA “PROLINE BALTIC”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 9 815,17.
Kopējā līguma summa ir 14 228,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.08.2014. Vieglā un kravas autotransporta tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 14.08.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-22-I.
Izpildītājs: SIA “Eurotrans Loģistika”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): Atslēdznieku darba veikšanas (servisā) darba stundas izmaksas, vieglajam autotransportam ir 10,50 EUR bez PVN, atslēdznieku darba veikšanas (servisā) darba stundas izmaksas, kravas autotransportam ir 12,50 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa ir 15 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.08.2014. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” raidījumu nodrošināšana televīzijā tiešraižu veidā
Lēmuma publicēšanas datums: 14.08.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-21-I.
Izpildītājs: A/S “TV LATVIJA”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 38 000,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,23.02.2015. Vienošanās
17.07.2014. Transporta iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 17.07.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/9-AK.
Izpildītājs: SIA “Moller Auto Krasta”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 41 924,88.
Pievienotie dokumenti: Līgums
17.07.2014. Tehniskā projekta izstrāde ”Rīgas Centrāltirgus teritorijas starp Prāgas un Nēģu ielām un Gaļas paviljonu laukuma rekonstrukcija”
Lēmuma publicēšanas datums: 17.07.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-19-I.
Izpildītājs: SIA “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 36 200,00 .
Pievienotie dokumenti: Līgums, 30.04.2015. Vienošanās,10.08.2015. Vienošanās
14.07.2014. Rīgas Centrāltirgus paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu uzkopšana
Lēmuma publicēšanas datums: 14.07.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-20-I.
Izpildītājs: SIA “Clean R”.
Piedāvātā cena par 1 mēnesi (EUR bez PVN): 714,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,11.11.2014. Vienošanās,06.03.2015. Vienošanās
03.07.2014. Ventilācijas sistēmas izbūve RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” Gaļas un Zivju paviljona kompresoru telpām
Lēmuma publicēšanas datums: 04.07.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-12-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
03.07.2014. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 03.07.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-17-S.
Izpildītājs: SIA “GRIF”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 10 787,03.
Pievienotie dokumenti: Līgums
26.06.2014. Rīgas Centrāltirgus paviljonu pilna tehniskā ekspertīze
Lēmuma publicēšanas datums: 26.06.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/7-AK.
Izpildītājs: SIA “BM-projekts”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 64 890,99.
Pievienotie dokumenti: Līgums
25.06.2014. Rīgas Centrāltirgus paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu uzkopšana
Lēmuma publicēšanas datums: 26.06.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-18-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
16.06.2014. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 16.06.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-17-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
12.06.2014. Pārtikas un veterinārās uzraudzības veikšana Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus teritorijās
Lēmuma publicēšanas datums: 12.06.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/8-AK.
Izpildītājs: SIA “Veterinārās konsultācijas un pakalpojumi”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 129 794,50.
Pievienotie dokumenti: Līgums30.04.2015. Vienošanās
30.05.2014. Printeru un faksu apkope un kārtridžu iegāde printeriem un faksiem
Lēmuma publicēšanas datums: 30.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-15-I.
Izpildītājs: SIA “CRC”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 3 943,91.
Kopējā līguma summa līdz 7 114,36 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
29.05.2014. Ātrgaitas vārtu piegāde un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgus pagrabā un Gaļas paviljona gaļas pieņemšanas zālē
Lēmuma publicēšanas datums: 29.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/6-AK.
Izpildītājs: OU “KVN Systems”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 43 690,92.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.05.2014. Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona iekšējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas projekta izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 28.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-13-I.
Izpildītājs: SIA “BERIL”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 8 860,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
26.05.2014. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 26.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-16-I.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvāta līgumcena (EUR bez PVN): -.
15.05.2014. RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 15.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/5-AK.
Izpildītājs: AAS “Balta”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 61 479,90.
Pievienotie dokumenti: Līgums
15.05.2014. Suvenīru izgatavošana RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” zīmola attīstībai
Lēmuma publicēšanas datums: 15.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-14-I.
Izpildītājs: SIA “PRO-BALTIC”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 11 099,75.
Kopējā līguma summa līdz 11 114,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
07.05.2014. Pārtikas un veterinārās uzraudzības veikšana Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus teritorijās
Lēmuma publicēšanas datums: 07.05.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/4-AK
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): -.
30.04.2014. Par Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus atkritumu izvākšanu un izvešanu
Lēmuma publicēšanas datums: 30.04.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/1-AK
Izpildītājs: SIA “Eco Baltia vide”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 182 141,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
03.04.2014. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 03.04.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/3-AK
Izpildītājs: 1. lotē SIA “FitFM”, 2.lotē SIA “Komunikatīvo risinājumu projekti”, 3.lotē SIA “GS3″, 4.lotē SIA “Mediaservice”, 5.lotē Nodibinājums “Riga.lv”, 6.lotē SIA “Pirmais Baltijas Kanāls”, 7.lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 1. lotē cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 0,50 EUR bez PVN;2.lotē cena par 1 sekundi reklāmas raidlaika pārraidīšanu ir 3,51 EUR bez PVN; 3.lotē cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1.žurnālā ir 2,15 EUR bez PVN, 2.žurnālā ir 2,99 EUR bez PVN un 3.žurnālā ir 1,72 EUR bez PVN; 4.lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 1,27 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu 1,27 EUR bez PVN; 5.lotē cena par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu ir 3,20 EUR bez PVN un cena par 1 cm2 reklāmu publicēšanu ir 3,20 EUR bez PVN; 6.lotē cena par 1 sekundi informatīvo materiālu pārraidīšanu ir 16,60 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa: 1. lotē 4 500,00 EUR bez PVN; 2.lotē 8 000,00 EUR bez PVN; 3.lotē 4 500,00 EUR bez PVN; 4.lotē 2 000,00 EUR bez PVN; 5.lotē 20 000,00 EUR bez PVN; 6.lotē 14 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums SIA Mediaservice,Līgums SIA Komunikatīvo risinājumu projekti,Līgums SIA Pirmais Baltijas Kanāls,Līgums Nodibinājums RIGA.LV,Līgums SIA GS3,Līgums SIA FitFM
03.04.2014. Grīdas seguma remonts Rīgas Centrāltirgus pagrabā
Lēmuma publicēšanas datums: 03.04.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-10-I
Izpildītājs: SIA “Būvniecība un kredīts”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 39 675,60.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.03.2014. Par RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu laikrakstos
Lēmuma publicēšanas datums: 28.03.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2014/2-AK.
Izpildītājs: 1. lotē A/S “Lauku Avīze”, 2. lotē SIA “Mediju nams”, 3. lotē SIA “Izdevniecības nams Vesti”.
Piedāvātā cena (EUR bez PVN): 1. lotē- 0,98 EUR bez PVN par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu, 1,02 EUR bez PVN par 1 cm2 reklāmu publicēšanu; 2. lotē- 1,14 EUR bez PVN par informatīvo materiālu publicēšanu, 1,14 EUR bez PVN par 1 cm2 reklāmu publicēšanu; 3. lotē- 2,10 EUR bez PVN par 1 cm2 informatīvo materiālu publicēšanu, 1,04 EUR bez PVN par 1 cm2 reklāmu publicēšanu.
Pievienotie dokumenti: Līgums Lauku Avīze,Līgums Mediju nams,Līgums Izdevniecības nams Vesti
07.03.2014. Par mobilo sakaru nodrošināšanu RPAS ”Rīgas Centrāltirgus”
Lēmuma publicēšanas datums: 07.03.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-7-I
Izpildītājs: SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.
Kopējā līguma summa līdz 25 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
07.03.2014. Tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumi RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 07.03.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-7-I
Izpildītājs: SIA “McĀbols poligrāfija”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): vidējā aritmētiskā piedāvājuma cena ir 1,77 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa līdz 41 999,99 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.02.2014. Juridisko un vadības konsultāciju sniegšanas pakalpojums darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomā
Lēmuma publicēšanas datums: 28.02.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-8-I
Izpildītājs: SIA “Deloitte Latvia”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 20 000,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.02.2014. Ēku Maskavas ielā 1, Nēģu ielā 7, Spīķeru ielā 2, Pūpolu ielā 5 un Pūpolu ielā 7, Rīgā tehniskā ekspertīze
Lēmuma publicēšanas datums: 28.02.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-6-I
Izpildītājs: AS “Inspecta Latvia”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 14 900,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
28.02.2014. Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljona biroja telpu remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 28.02.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-3-I
Izpildītājs: SIA “AJ Real Estate”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 63 000,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums,30.05.2014. Vienošanās
21.02.2014. Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei
Lēmuma publicēšanas datums: 21.02.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-5-I
Izpildītājs: Biedrība “Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 34 980,00.
Pievienotie dokumenti: Līgums
14.02.2014. Par tirdzniecības galdu ar nojumēm izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu
Lēmuma publicēšanas datums: 14.02.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-4-I
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN):
05.02.2014. Autotransporta tehniskā apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 05.02.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-2-I
Izpildītājs: 1. lotē SIA “Villa Serviss”
2. lotē iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Piedāvātā līgumcena: 1. lotē 1) elektriķu darba stundas likme servisā ir 12,33 EUR bez PVN,
2)atslēdznieku darba stundas likme servisā ir 12,33 EUR bez PVN,
3)metinātāju darba stundas likme servisā ir 17,00 EUR bez PVN,
4)elektriķu darba stundas likme izbraukumam uz izsaukumu ir 28,00 EUR bez PVN,
5)atslēdznieku darba stundas likme ir 28,00 EUR bez PVN,
6)transporta izmaksas vienam izbraukumam ir 150,00 EUR bez PVN.
Kopējā līguma summa līdz 6 000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums
30.01.2014. Iekrāvēja iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 30.01.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 14-1-I
Izpildītājs: SIA “Villa Serviss”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN) : 17 408,73.
Pievienotie dokumenti: Līgums
16.01.2014. Būvmateriālu iegāde RPAS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 16.01.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 2013/14-AK.
Izpildītājs: SIA “TORA-T”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN) : 7 922,04. Kopējā līguma summa līdz 56 914,87 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti: Līgums,12.02.2015. Vienošanās
09.01.2014. Remontdarbu veikšana Zivju paviljonā
Lēmuma publicēšanas datums: 09.01.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 13-43-I
Izpildītājs: SIA “Lerix”.
Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN) : 25 610,55.
Pievienotie dokumenti: Līgums
09.01.2014. Jauna kopētāja iegāde un esošo kopētāju apkope, remonts, toneru un nepieciešamo detaļu iegāde kopētājiem
Lēmuma publicēšanas datums: 09.01.2014.
Identifikācijas numurs: RCT 13-42-I
Izpildītājs: SIA “IB Serviss”.
Piedāvātā līgumcena: 1.lotē- 2 475,56 EUR bez PVN;
2. lotē- 3 087,69 EUR bez PVN par tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām.
Pievienotie dokumenti: Līgums,Līgums,15.01.2015. Vienošanās,15.07.2015. Vienošanās
FacebookPinterestWhatsAppEmailPrintFriendlyDalīties