10 Dec 2020

2020.gada 1.decembrī

Nav komentāru

Sākot ar 01.12.2020. ir notikusi uzņēmuma reorganizācija  saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības Pārejas noteikumu 25. punktā noteikto, pārveidojot AS “Rīgas Centrāltirgus” par SIA “Rīgas Centrāltirgus”.

[augšup]