INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PĀRJAUNOJUMU

10.06.2022. Informācija par Telpu nomas līguma pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka 24.05.2022. ir noslēgts Pārjaunojuma līgums Nr. 02-05/76/22, saskaņā ar kuru SIA “Maska Art”, reģ. Nr. 40203389040, no 01.06.2022. ir pārņēmusi visas SIA “LuAnna” reģistrācijas Nr. 40103879055, saistības, kas izriet no 31.03.2021. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/73/2. Iznomātais īpašums – nedzīvojamās telpas Nr.1 un Nr. 2 telpu grupā 005 ar kopējo platību 43,8 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 1.stāvā ar lietošanas mērķi – frizētavas vajadzībām. Spēkā esošā nomas maksa – 10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Nomas līguma termiņš – līdz 31.12.2025.

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180, 25440046

30.03.2021. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Telpu nomas līguma Nr. un datums – 01.12.2003. Telpu nomas līgums Nr. 05-37/03
Nomas objekta adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Būves kadastra apzīmējums – 01000040083009
Telpu grupas un telpu Nr. – telpas Nr. 1.-31. telpu grupā 004
Telpu platība – 446 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 2114,04 bez PVN mēnesī, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas veikala – kafejnīcas darbības nodrošināšanai

Pamatojoties uz SIA “Rīgas Centrāltirgus” dalībnieku sapulces 15.03.2021. lēmumu, ir stājies spēkā starp SIA “Rīgas Centrāltirgus”, SIA “Ave Lat”, reģistrācijas Nr. 40003054185, un SIA “FOOD LINES LATVIA”, reģ.Nr. 40203257966, noslēgtais Pārjaunojuma līgums Nr. 02-05/85/20 un starp SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “FOOD LINES LATVIA” noslēgtā Vienošanās Nr. 02-05/84/20 par grozījumiem 01.12.2003. Telpu nomas līgumā Nr. 05-37/03. Saskaņā ar minēto Pārjaunojuma līgumu SIA “FOOD LINES LATVIA” ir pārņēmusi visas SIA “Ave Lat” saistības, kas izriet no 01.12.2003. Telpu nomas līguma Nr. 05-37/03. Saskaņā ar minēto Vienošanos Nr. 02-05/84/20 ir pagarināts 01.12.2003. Telpu nomas līguma Nr. 05-37/03 termiņš līdz 31.12.2022.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
14.02.2021.Informācija par telpu nomas līguma pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par sekojoša Telpu nomas līguma pārjaunojumu:

Telpu nomas līguma Nr. un datums – 26.06.2019. Telpu nomas līgumu Nr.02-05/66-19

Līdzšinējais nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANS pluss”, reģistrācijas Nr. 40003728367, juridiskā adrese Maskavas ielā 250 k.2-16, Rīgā, LV-1063

Nomas objekta adrese – Rīga, Centrāltirgus  iela 1, LV-1050

Būves kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053

Telpu grupas un telpu Nr. – nedzīvojamā telpa Nr.28 ar kopējo platību 14,7 m2 Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā, telpu grupā 005

Telpu platība – 14,7  m2

Nomas maksa mēnesī – EUR 7,35/m2 mēnesī, neieskaitot PVN

Lietošanas mērķis – biroja telpas

Saskaņā ar 31.01.2022. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 02-05/55/22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVA Group”, reģistrācijas Nr.44103129124, juridiskā adrese Birzes iela 46-86, Rīga, LV-1016, no 01.02.2022. ir pārņēmusi visas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANS pluss”, reģistrācijas Nr. 40003728367, juridiskā adrese Maskavas ielā 250 k.2-16, Rīgā, LV-1063, saistības, kas izriet no 26.06.2019. Telpu nomas līgumu Nr.02-05/66-19.

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

20.07.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.06.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/71/20, SIA “GANADO”, reģistrācijas NR. 44103139832, no 01.07.2020. ir pārņēmis no SIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627, visas tā  saistības, kas izriet no 21.02.2020. ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/60/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 10,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.04.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.03.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/64/20, SIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr. 40203185780, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, no 01.04.2020. ir pārņēmis no SIA “BALTIC PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40103762537, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, visas tā  saistības, kas izriet no 2020.gada 28.februārī ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/61/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes