Misija, vīzija, vērtības

Misija

Nodrošināt racionālu Rīgas pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras pārvaldīšanu, sekmējot tradicionālo tirgus kultūras vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un saimnieciskās darbības izaugsmi Rīgas pilsētā.

Vīzija

Sekmēt un būt par Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu tūristu iecienītu un apmeklētu vietu, kurā cilvēkiem ir iespējams ne tikai ērti un patīkami iepirkties un socializēties, bet arī baudīt tradicionālās tirgus kultūras vērtības un kultūrvēsturiskos objektus Rīgas pilsētas centrā.

Vērtības

Attīstība, kvalitāte un orientācija uz klientu. Sabiedrība orientēta uz pastāvīgu Rīgas pilsētas pašvaldības tirgu racionālu kultūrvēsturiskā matojuma nekustamo īpašumu pārvaldības un apsaimniekošanas prasmju attīstību un kvalitātes nodrošināšanu pakalpojumu sniegšanā, klientu apkalpošanā, infrastruktūras uzturēšanā, tirgus tradīciju un vērtību saglabāšanā.RCT_5