Par mums

Vadība | Struktūra | VēstureProjekti | Finanšu radītāji | Vakances | Sadarbība

AS “Rīgas Centrāltirgus” dibināta 1994. gadā, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.1994. lēmumu Nr.754 “Par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” dibināšanu”. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un akcionārs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Komercreģistrā Sabiedrība pārreģistrēta 09.11.2004. Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs valdes locekļi.

Rīgas Centrāltirgus ir 100% Rīgas Domei piederoša akciju sabiedrība ar kopējo platību 72,3 tūkstoši kvadrātmetru, un vairāk nekā 3000 tirdzniecības vietām dažādās platībās: no 1 līdz pat 100 kvadrātmetru. Tirgus teritorijā darbojas pieci paviljoni vēsturiskās celtnēs, kas sākotnēji kalpojušas par armijas gaisakuģu – cepelīnu – angāriem. Dārzeņu, piena, gaļas, zivju un gastronomijas paviljonu, tirgus atklāto teritoriju, Rūpniecības preču tirgu, nakts tirgu un Zemnieku diennakts tirgu ik dienas apmeklē no 80 līdz 100 tūkstošiem cilvēku.

Tirgu ik dienas apmeklē no 80 līdz 100 tūkstošiem cilvēku.

AS „Rīgas Centrāltirgus” pārvalda un apsaimnieko pašvaldības nekustamos īpašumus Rīgas pilsētas teritorijā – Centrāltirgu, Vidzemes tirgu, Āgenskalna tirgu un tirgu “Latgale”. Uzņēmuma misija ir efektīva un finansiāli ilgtspējīga tirgus apsaimniekošana, saglabājot tirgu kā vietējā un starptautiskā mērogā pazīstamu, unikālu iepirkšanās un socializēšanās vietu tirgus apmeklētājiem.

Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus veido nomas ieņēmumi no iznomātajām tirdzniecības vietām un telpām. Saskaņā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” statūtiem uzņēmums kopumā īsteno šādus komercdarbības veidus (NACE klasifikators): elektroenerģijas apgāde, sadale, tirdzniecība (35.12, 35.13, 35.14), atkritumu savākšana (38.1), uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1), kravu iekraušana un izkraušana (52.24), sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2), darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3), reklāmas pakalpojumi (73.1), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1),  uzkopšanas darbības (81.2) un vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03).

 Savā darbībā AS “Rīgas Centrāltirgus” balstās uz šādām vērtībām:

 • AS “Rīgas Centrāltirgus” apsaimniekotie tirgi ir atvērti, pieejami un sasniedzami,
 • Tirgus ir drošs gan tā vides, gan pieejamo preču un pārtikas produktu ziņā,
 • Tirgus ir unikāls kultūrvēsturiskais mantojums arhitektūras, tirdzniecības vietu plašuma un produktu izkārtojuma veidolā,
 • Tirgus nodrošina tikai tirgū sastopamu personisku saskarsmi starp pircēju un pārdevēju.

Uzņēmuma darbības vīzija ir sekmēt Rīgas centrāltirgus kļūšanu par Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu tūristu iecienītu un apmeklētu vietu, kurā cilvēkiem ir iespējams ne tikai ērti un patīkami iepirkties un socializēties, bet arī baudīt tradicionālās kultūras vērtības un kultūrvēsturiskos objektus Rīgas pilsētas centrā un kļūt par vietu, kur saglabāta un nodrošināta tikai tirgū pieejama unikāla tirdzniecības pieredze, kur iespējams iegādāties Latvijas zemnieku, amatnieku un mājražotāju preces.

Lai sasniegtu stratēģisko mērķi, kas izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un Rīgas pašvaldības funkcijām – nodrošināt Rīgas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā, kā arī sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā – AS „Rīgas Centrāltirgus” izvirzījusi šādas prioritātes:

 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un sakārtošana – tirgus (ēku, būvju, laukumu) īpašumu atjaunošana un pārbūve, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, izmantojot AS “Rīgas Centrāltirgus” finanšu resursus, Eiropas Savienības un citu pieejamo finansējuma programmu līdzfinansējumu.
 • Klientu apmierinātības paaugstināšana – komforta un sakārtotas vides nodrošināšana gan tirgus tiešajiem klientiem (nomniekiem), gan tirgus apmeklētājiem (pircējiem, tūristiem).
 • Drošas vides nodrošināšana – pārtikas preču drošas aprites, sanitāro un higiēnas normu nodrošināšana apsaimniekoto tirgu teritorijās, noziedzības risku mazināšana.
 • Publiskā tēla veidošana – kopējā tēla veidošana un komunicēšana sabiedrībā.
 • Ietekmes uz vidi mazināšana – vides piesārņojuma un nelietderīgi tērētu resursu samazināšana.
 • Tūrisma attīstīšana – Centrāltirgus atpazīstamības veicināšana gan starptautiskā, gan vietējā mērogā.
 • Finanšu rādītāju uzlabošana – darbības efektivitātes paaugstināšana.

Nemainīgi no laikmeta, tirgus vienmēr ir bijis labklājības un pārticības simbols.

Rudenī „Rīgas Centrāltirgus” vai plīst no košās Latvijas lauku augļu, dārzeņu un citu dabas velšu ražas. Turklāt pie mums ierasts atrast veidu, kā gardum gardas veltes tirgū rast arī bargās ziemās. Taču cauru gadu te netrūkst arī piena, gaļas, Rīgā plašākais un svaigākais zivju piedāvājums, kā arī konditorejas produkti, eksotiskie augļi, garšvielas, medus, rieksti un vēl un vēl. Ik dienas daudz cilvēku te atrod arī citas sadzīvē un saimniecība derīgas lietas, kā arī ar sirds siltumu gatavotos rokdarbus, audzētos ziedus un stādus.

Taču „Rīgas Centrāltirgus” patiesi ir vesela izklaide. Ne velti tas ierauj virpulī, čalās, smieklos un daudzveidībā. Nemanot raisās aizspriedumi, jo redzam, ka tirgus ik gadu kļūst jaukāks, glītāks, godīgāks, atbildīgāks un mūsdienīgāks. Tas pulcē ļaudis, jo viņi zina, ka tieši te ir tā vērtīgā vieta, kur var atrast veselīgu un kvalitatīvu pārtiku. Ja kādreiz tirgu raksturoja vārdi: „Svaigāk un lētāk”. Tad tagad – „Īstāk! Un, protams, arī svaigāk un lētāk!”

„Rīgas Centrāltirgus” patiesi ir krāsainākā vieta pilsētā! Atnāc… Tev patiks!

MŪSU PARTNERI

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+PinterestPocket