Par mums

Vadība | Struktūra | VēstureProjekti | Finanšu radītāji | Vakances | Sadarbība

SIA “Rīgas Centrāltirgus” dibināta 1994. gadā, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.1994. lēmumu Nr.754 “Par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” dibināšanu”. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un akcionārs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Komercreģistrā Sabiedrība pārreģistrēta 09.11.2004. Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs valdes locekļi. Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus veido nomas ieņēmumi no iznomātajām tirdzniecības vietām un telpām. Saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” statūtiem uzņēmums īsteno šādus Sabiedrības komercdarbības veidus (NACE klasifikators): uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1);sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2); reklāmas pakalpojumi (73.1); citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.9); ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1); uzkopšanas darbības (81.2); vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03).

SIA „Rīgas Centrāltirgus” pārvalda un apsaimnieko pašvaldības nekustamos īpašumus Rīgas pilsētas teritorijā – Centrāltirgu, Vidzemes tirgu un tirgu “Latgale”. “Rīgas Centrāltirgus” ir 100% Rīgas Domei piederoša akciju sabiedrība ar kopējo apsaimniekojamo zemes gabalu platību 121,7 tūkstoši m² , ēku un būvju kopējo platību – 51 tūkstoši m². Centrāltirgus teritorijā darbojas pieci paviljoni vēsturiskās celtnēs, kas sākotnēji kalpojušas par armijas gaisakuģu – cepelīnu – angāriem. Dārzeņu, piena, gaļas, zivju un gastronomijas paviljonu, tirgus atklāto teritoriju, Rūpniecības preču tirgu, nakts tirgu un Zemnieku diennakts tirgu ik dienas apmeklē no 60 līdz 100 tūkstošiem cilvēku.

SIA „Rīgas Centrāltirgus” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem, pašvaldības funkcijām un tas ir: “Nodrošināt Rīgas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Īstenojot stratēģiskā mērķa izpildi, SIA “Rīgas Centrāltirgus” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2022. gadam ir noteikusi sekojošus nefinanšu mērķus:
1. racionāla, efektīva un ilgtspējīga nekustamo īpašumu pārvaldīšana;
2. saimnieciskās darbības un tūrisma veicināšana, tai skaitā nodrošinot vietējo un dažādu citu kultūru produktu un pakalpojumu pieejamību;
3. kultūras veicināšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana;
4. darbinieku kvalifikācijas un profesionālās kompetences attīstīšana;
5. pētniecības, attīstības un digitalizācijas jomas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā pēc iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī sadarbojoties ar Pašvaldību centralizētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā.
Saskaņā ar minēto lēmumu Sabiedrībai uzdots, izstrādājot jaunu vai aktualizējot esošo vidēja termiņa darbības stratēģiju, virzīties uz noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu, definējot to ietvaros veicamo darbību plānotos rezultatīvos rādītājus un sasniedzamo vērtību.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” kā pašvaldības kapitālsabiedrība nav orientēta uz peļņas ieguvi, bet gan ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanu tā, lai Sabiedrība spētu īstenot akcionāra noteikto stratēģisko mērķi. Sabiedrības finanšu mērķi ir sekojoši:
1. sākot ar 2022. gadu, darboties bez zaudējumiem un atteikties no skaidras naudas norēķiniem, samazinot izmaksas;
2. piesaistīt ārējo finansējumu (piemēram, no Eiropas Savienības fondiem) projektiem vismaz 2 000 000 euro gadā;
3. nodrošināt debitoru apjoma kontroli;
4. vidējā termiņā palielināt tirgus paviljonu tirdzniecības platības aizpildījumu.
Ņemot vērā minēto, lūdzu Sabiedrības valdi izstrādāt jaunu vai aktualizēt esošo vidēja termiņa darbības stratēģiju triju gadu periodam atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības 59. punktam un Rīgas domes 08.09.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. 8 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas”, tajā ietverot izvirzītos finanšu un nefinanšu mērķus .

Rudenī „Rīgas Centrāltirgus” vai plīst no košās Latvijas lauku augļu, dārzeņu un citu dabas velšu ražas. Turklāt pie mums ierasts atrast veidu, kā gardum gardas veltes tirgū rast arī bargās ziemās. Taču cauru gadu te netrūkst arī piena, gaļas, Rīgā plašākais un svaigākais zivju piedāvājums, kā arī konditorejas produkti, eksotiskie augļi, garšvielas, medus, rieksti un vēl un vēl. Ik dienas daudz cilvēku te atrod arī citas sadzīvē un saimniecība derīgas lietas, kā arī ar sirds siltumu gatavotos rokdarbus, audzētos ziedus un stādus. Taču „Rīgas Centrāltirgus” patiesi ir vesela izklaide. Ne velti tas ierauj virpulī, čalās, smieklos un daudzveidībā. Nemanot raisās aizspriedumi, jo redzam, ka tirgus ik gadu kļūst jaukāks, glītāks, godīgāks, atbildīgāks un mūsdienīgāks. Tas pulcē ļaudis, jo viņi zina, ka tieši te ir tā vērtīgā vieta, kur var atrast veselīgu un kvalitatīvu pārtiku. Ja kādreiz tirgu raksturoja vārdi: „Svaigāk un lētāk”. Tad tagad – „Īstāk! Un, protams, arī svaigāk un lētāk!”

„Rīgas Centrāltirgus” patiesi ir krāsainākā vieta pilsētā! Atnāc… Tev patiks!

MŪSU PARTNERI

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes