Par mums

Vadība | Struktūra | VēstureProjekti | Finanšu radītāji | Vakances | Sadarbība

SIA “Rīgas Centrāltirgus” dibināta 1994. gadā, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.1994. lēmumu Nr.754 “Par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” dibināšanu”. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un akcionārs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Komercreģistrā Sabiedrība pārreģistrēta 09.11.2004. Uzņēmuma pārvaldes institūcija ir valde, kuras sastāvā ir trīs valdes locekļi. Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus veido nomas ieņēmumi no iznomātajām tirdzniecības vietām un telpām. Saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” statūtiem uzņēmums īsteno šādus Sabiedrības komercdarbības veidus (NACE klasifikators): uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1);sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2); reklāmas pakalpojumi (73.1); citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.9); ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1); uzkopšanas darbības (81.2); vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03).

SIA „Rīgas Centrāltirgus” pārvalda un apsaimnieko pašvaldības nekustamos īpašumus Rīgas pilsētas teritorijā – Centrāltirgu, Vidzemes tirgu un tirgu “Latgale”. “Rīgas Centrāltirgus” ir 100% Rīgas Domei piederoša akciju sabiedrība ar kopējo apsaimniekojamo zemes gabalu platību 121,7 tūkstoši m² , ēku un būvju kopējo platību – 51 tūkstoši m². Centrāltirgus teritorijā darbojas pieci paviljoni vēsturiskās celtnēs, kas sākotnēji kalpojušas par armijas gaisakuģu – cepelīnu – angāriem. Dārzeņu, piena, gaļas, zivju un gastronomijas paviljonu, tirgus atklāto teritoriju, Rūpniecības preču tirgu, nakts tirgu un Zemnieku diennakts tirgu ik dienas apmeklē no 60 līdz 100 tūkstošiem cilvēku.

SIA „Rīgas Centrāltirgus” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem, pašvaldības funkcijām un tas ir: “Nodrošināt Rīgas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Īstenojot stratēģiskā mērķa izpildi, SIA “Rīgas Centrāltirgus” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2022. gadam ir noteikusi sekojošus nefinanšu mērķus:
1. mērķis. Nekustamā īpašuma (kultūrvēsturisko objektu) saglabāšana, uzturēšana un attīstīšana. Apkārtējās vides labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana.
2. mērķis. Tirdzniecības platību sakārtošana un uzlabošana.
3. mērķis. Sekmēt kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.
4. mērķis. Tūrisma veicināšana.
5. mērķis. Latvijā ražotas produkcijas un veselīga uztura popularizēšana.
6. mērķis. Drošības pasākumu un transporta kustības uzlabošana.
7. mērķis. Tirdzniecības kontroles sistēmas uzlabošana.
8. mērķis. Energoefektivitātes uzlabošana.
9. mērķis. Informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” kā pašvaldības kapitālsabiedrība nav orientēta uz peļņas ieguvi, bet gan ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanu tā, lai Sabiedrība spētu īstenot akcionāra noteikto stratēģisko mērķi. Sabiedrības finanšu mērķi ir sekojoši:
1. mērķis. Ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošana. Nepārtraukti sekot līdzi ieņēmumu un izdevumu attiecībai katram objektam, nodrošinot, ka ieņēmumu apjoms spēj nosegt tekošās izmaksas katra objekta ietvaros, nodrošinot atlikumu nākotnes investīcijām.
2. mērķis. Nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. Jaunu, konkurētspējīgu un efektīvu principu ieviešana tirdzniecības vietu iznomāšanas procesa nodrošināšanā, palielinot nomnieku skaitu un samazinot apkalpojošā personāla apjomu, tādējādi palielinot kopējo ieņēmumu apjomu. Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība, piemēram, maksas pakalpojumi.
3. mērķis. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu. Būtiski uzlabot debitoru parādu piedziņas pasākumu efektivitāti, piesaistot ārējos resursus.
4. mērķis. Piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo tirdzniecības objektu tehniskā stāvokļa uzlabošanai/rekonstrukcijai.
Papildus Sabiedrības uzdevums kā pašvaldības kapitālsabiedrībai ir nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.

Rudenī „Rīgas Centrāltirgus” vai plīst no košās Latvijas lauku augļu, dārzeņu un citu dabas velšu ražas. Turklāt pie mums ierasts atrast veidu, kā gardum gardas veltes tirgū rast arī bargās ziemās. Taču cauru gadu te netrūkst arī piena, gaļas, Rīgā plašākais un svaigākais zivju piedāvājums, kā arī konditorejas produkti, eksotiskie augļi, garšvielas, medus, rieksti un vēl un vēl. Ik dienas daudz cilvēku te atrod arī citas sadzīvē un saimniecība derīgas lietas, kā arī ar sirds siltumu gatavotos rokdarbus, audzētos ziedus un stādus. Taču „Rīgas Centrāltirgus” patiesi ir vesela izklaide. Ne velti tas ierauj virpulī, čalās, smieklos un daudzveidībā. Nemanot raisās aizspriedumi, jo redzam, ka tirgus ik gadu kļūst jaukāks, glītāks, godīgāks, atbildīgāks un mūsdienīgāks. Tas pulcē ļaudis, jo viņi zina, ka tieši te ir tā vērtīgā vieta, kur var atrast veselīgu un kvalitatīvu pārtiku. Ja kādreiz tirgu raksturoja vārdi: „Svaigāk un lētāk”. Tad tagad – „Īstāk! Un, protams, arī svaigāk un lētāk!”

„Rīgas Centrāltirgus” patiesi ir krāsainākā vieta pilsētā! Atnāc… Tev patiks!

MŪSU PARTNERI

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes