Finanšu rādītāji

Informācija par 2020. gadu
Informācija par 2019. gadu
Informācija par 2018. gadu
Informācija par 2017 .gadu
Informācija par 2016. gadu
Informācija par 2015. gadu
Informācija par 2014. gadu
Informācija par 2013. gadu