Īpašumu noma

SLUDINĀJUMI PAR ĪPAŠUMU NOMU

25.09.2019. Telpas Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – Nr.57, 58, 59, 65 un 66
Telpu platība – 53,5 m2
Līguma darbības termiņš – 25.10.2019.-31.12.2020.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvs
Lietošanas mērķis : Citas ēkas un būves
Nomas maksas bāzes likme: 5.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu
Papildus informācija:
- telpas tiek iznomātas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
– nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu remontu un pielāgot tās savas komercdarbības veikšanai.

Pieteikšanās termiņš: 08.10.2019.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
11.09.2017. Biroja telpas Gaļas paviljonā (15,7 m2)

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu platība: 15,7 m2
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1 (Gaļas paviljons)
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0071 053 006
Telpu numurs: Nr.7
Lietošanas mērķis: telpa biroja vajadzībām

Nomas maksas bāzes likme: 3,50 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: nav noteikts (pēc pirmā pieteikuma saņemšanas jautājums par nomas līguma noslēgšanu tiks izskatīts valdes sēdē)

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180

INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PAGARINĀŠANU

09.10.2019. Informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Riverpark”, vienotais reģistrācijas Nr.40103946021
Nomas līguma datums un numurs – Zemes nomas līgums Nr.02-05/74/19 (noslēgts 2019.gada 01.oktobrī)
Nomas līguma termiņš – 2019.gada 01.oktobris  – 2020. gada 31.decembris
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0086
Platība – 267 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 267, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – preču piegādes autotransporta kustības organizēšanai un īstermiņa stāvvietu darbības nodrošināšanai preču piegādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.08.2019. Informācija par vienošanās par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu noslēgšanu

Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Prospect’s”, reģistrācijas Nr. 40103735539
Objekts un adrese- daļa no zemes gabala Gaiziņa ielā, Rīgā (pie ēkas Spīķeru ielā 3, Rīgā no Gaiziņa ielas puses) un daļa no zemes gabala Spīķeru ielā, Rīgā (pie Ēkas no Spīķeru ielas puses)
Kadastra apzīmējumi – 0100 004 2026 8001 un 0100 004 0161
Vienošanās datums un numurs – Vienošanās Nr.02-05/69-19 par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu (12.08.2019.)
Vienošanās termiņš – 2019.gada 12.augusts  – līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim
Lietošanas mērķis – vieglā tipa celtniecības stalažu novietošanai ap ēku Rīgā, Spīķeru ielā 3 būvdarbu (jumta seguma maiņas) veikšanas laikā
Maksa par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu – 3,55 EUR dienā, neieskaitot PVN

11.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7″, vienotais reģistrācijas Nr. 40103842438
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 30.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātās telpas – Telpas Rīgā, Pūpolu ielā 7, telpu grupā 001 (telpas Nr. 1-14 un 16-40)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Iznomāto telpu platība – 965,90  m2
Lietošanas mērķis – Telpas tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LASTAD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203088625
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 27.oktobra Zemes nomas līgums Nr.02-05/90/17
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.maijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātais zemes gabals – daļa no zemes gabala Rīgā, Spīķeru ielā 8
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Iznomātā zemes platība – 380  m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “LANS Pluss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003728367
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 26.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/66/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 27.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu platība – 14.7 m 2
Telpu grupa – 005
Telpas Nr. – 28
Nomas maksa mēnesī – EUR 108.05, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “MAXI-PRO”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 4.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/63/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 3.jūnijs – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m 2
Nomas maksa mēnesī – EUR 45.50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – biroja telpas

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “EUROINSTALL”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 4.novembra Telpu nomas līgums Nr.05-89/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1.maijs – 2021. gada 24.aprīlis

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr. 26
Telpu platība – 13,6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

23.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 10.11
Telpu platība – 12,5 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

04.04.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Prospect’s”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 19.maija Telpu nomas līgums Nr.02-05/43/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161  (pie ēkas Spīķeru ielā 8)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – ēku papildfunkciju un apkalpošanas nodrošināšanai

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “BARAKAT”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-41/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 65.4 m2
Lietošanas mērķis – telpas maizes un konditorejas preču ražošanai un tirdzniecībai

02.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-38
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24″
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 7.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-102/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Gaiziņa iela 5 k-12
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0012 021
Zemes platība – 26.5 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās tualetes  un mazgātavas darbības nodrošināšana

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24″
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 7.decembra telpu nomas līgums Nr. 05-147/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-3
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 065
Zemes platība – 110.37 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes un garderobes darbības nodrošināšanai

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Aragosta”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/42/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 25. februāris – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 20.5 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AIOLI”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/41/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1. marts – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 18.1 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

28.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Visota”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 25.septembra zemes nomas līgums Nr. 05-82/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Pūpolu ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 592 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nabi Mamedovs
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 8. aprīļa zemes nomas līgums Nr.05-41/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkas Pūpolu iela 14
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 20 m2
Lietošanas mērķis – rampas apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VIANDE”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 13.februāra telpu nomas līgums Nr.02-05/30/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr.73, 74, 63, 64, 72
Telpu platība – 173.70 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpas produktu pirmapstrādei, preču kraušanas vajadzībām un biroja telpas

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SWISS SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 9.aprīļa telpu nomas līgums Nr.02-05/25
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu numurs – Nr. 1-9, 12-16
Telpu platība – 148.6 m2
Lietošanas mērķis – telpas garderobes uzturēšanai

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “TELECOM SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/36/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpu numurs – Nr. 1
Telpu platība – 20.1 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas telpa

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Zivju Gastro”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 10.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr. 40-42
Telpu platība – 22.3 m2
Lietošanas mērķis – produktu pirmapstrāde

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jūra AK”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-61/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 6
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 13.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/58/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 15. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.1 (1.stāvs) un telpa Nr.3 (2.stāvs)
Telpu platība – 37.3 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-73/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 5.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-56/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.1, 10
Telpu platība – 23 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ALANTA”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-76/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 20.7 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-70/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.2,13
Telpu platība – 24.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.10,11
Telpu platība – 12.5 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 22.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-02-05/15/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 7.8 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nadežda Mosina un Assa Gutkins
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 31.augusta Zemes nomas līgums Nr.02-05/70/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas Zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 18.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-62/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.5
Telpu platība – 10.9 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.28 un daļa no telpas Nr.1
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-39
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Zemes nomas līgums Nr.02-05/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/15/19
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 13 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Barakat”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/35/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001, 002
Telpu numurs – Nr.19, 22-24, 26-28, 1
Telpu platība – 103.2 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ādažu desu darbnīca”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-86/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.50
Telpu platība – 7.2 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpa

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 11.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/38/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.31
Telpu platība – 5 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Svari LTRA”
Nomas līguma datums un numurs – 2011.gada 23.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-175/11
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – bez numura
Telpu platība – 6 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Rekanto”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 12.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-58/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001 un 003
Telpu numurs – Nr.82; 1-5
Telpu platība – 45.6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

17.01.2019. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m2
Līguma darbības termiņš – 15.02.2019.-31.10.2019.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta:
Adrese – Rīga, Centrāltirgus ielā 3  k-4 , Zivju paviljona ēkā
Lietošanas mērķis – citas ēkas un būves
Papildus informācija: telpas tiek iznomātas biroja telpu vajadzībām
Nomas maksas bāzes likme: 7.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Lanta J”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 6.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.81
Telpu platība – 8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “PUTNIKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 20.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.88-89
Telpu platība – 16.2 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITO R”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 14.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-14/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.80
Telpu platība – 14.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Taņjans”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-29/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.9
Telpu platība – 13.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LIOKSART”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.84-87
Telpu platība – 16.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 21.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-164/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005; 006
Telpu numurs – Nr.25; 27; 6
Telpu platība – 32.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ESKADA MV”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-30/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 un daļa no zemes gabala 0100 004 2026 ( pie ēkas Spīķeru ielā 9)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161; 0100  004 2026
Zemes platība – 94 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu un rampas apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jureks un Ko”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-33/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Stikls Plus”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 30.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-34/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 3)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 344 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

27.12.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AVE – Lat”
Nomas līguma datums un numurs – 2003.gada 1.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-37/03
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0083 009
Telpu platība – 446 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām

28.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITA mārkets”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 23.novembris Telpu nomas līgums Nr.02-05/73/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 23. novembris – 2023. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3k-6
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 010
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 184,8 m2
Lietošanas mērķis – telpas tirdzniecības vajadzībām

06.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Orbitex”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. novembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

23.10.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “CAVIAR HOUSE”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 16. oktobris – 2028. gada 30.septembris
Nomas maksas apmērs – 886,95 EUR mēnesī  ( bez PVN)

Līguma priekšmets:
Adrese – Spīķeru iela 2
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0075 001 002
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu platība – 197,1 m2
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu