Īpašumu noma

12.04.2017. zeme Spīķeru ielā 8 (200 kv. m.)
IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: daļa no zemes gabala 0100 004 0161
Zemes gabala platība: 200 kv. m.
Līguma darbības termiņš: 18.05.2017.-31.12.2018.
Adrese: Rīga, Spīķeru iela 8 (daļa no zemes vienības, starp ēkām Spīķeru ielā 3 un Spīķeru ielā 5)
Lietošanas mērķis: zeme ēku papildfunkciju un apkalpošanas nodrošināšanai

Nomas maksas bāzes likme: 2.00 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: 03.05.2017.

Kontaktinformācija:

06.04.2017. telpas pārtikas produktu apstrādei (197,1 kv. m.)
IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Kadastra apzīmējums: 0100 004 0075 001
Telpas platība: 197,1 kv. m.
Adrese: Rīga, Spīķeru iela 2
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0075 001 002
Telpas numurs: Nr.1-21
Lietošanas mērķis: telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
Līguma darbības termiņš: 10.05.2017.-31.12.2018.

Nomas maksas bāzes likme: 4.27 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: 26.04.2017.

Kontaktinformācija:

08.06.2016. Biroja telpas Nometņu ielā 64 (6,8 kv. m.)

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Kadastra apzīmējums: 0100 057 0141 002
Telpas platība: 6,8 kv. m.
Adrese: Rīga, Nometņu iela 64
Telpu grupas apzīmējums:  0100 057 0141 002 006
Telpas numurs: Nr. 8
Lietošanas mērķis: telpas biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš: 01.04.2017.-31.12.2017.

Nomas maksas bāzes likme: 6,40 EUR / kv. m. (bez PVN) mēnesī

Kontaktinformācija:

24.04.2015. Telpa Spīķeru ielā 2
IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Kadastra apzīmējums: 0100 004 0075 001
Telpas platība: 194 kv.m.
Adrese: Rīga, Spīķeru iela 2
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0075 001 001
Telpas numurs: Nr. 5
Lietošanas mērķis: telpa tirdzniecībai vai cits izmantošanas veids atbilstoši nomnieka vajadzībām
Līguma darbības termiņš: tiks noteikts pēc piedāvājuma izskatīšanas

Nomas maksas bāzes likme: tiks noteikta pēc piedāvājuma izskatīšanas

Kontaktinformācija:

26.11.2014. Noliktava zivju paviljonā
IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 074
Telpu platība: 51 kv.m.
Līguma darbības termiņš: 01.01.2015.-31.12.2015.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 3 k-4 (Zivju paviljons)
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0071 074 001
Telpu numurs: Nr. 29-32
Lietošanas mērķis: telpa noliktavas vajadzībām

Nomas maksas bāzes likme: 4,40 EUR/kv.m. (bez PVN) mēnesī

Kontaktinformācija:

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+PinterestPocket