Īpašumu noma

SLUDINĀJUMI PAR ĪPAŠUMU NOMU

20.10.2020. Zemes gabala daļa (2710 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes gabala daļa
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0086 8002
Iznomājamā platība – 2710  m2
Lietošanas mērķis – būvlaukuma ierīkošanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā nomniekam, kuram ir spēkā esoša būvatļauja, kas tam ļauj veikt būvdarbus Nacionālo interešu objektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
Līguma darbības termiņš – 17.11.2020.-30.07.2025.
Nomas maksas bāzes likme: 2,10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 03.11.2020.

Kontaktinformācija:

12.08.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (13,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 27 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 13,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 10.09.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 26.08.2020.

Kontaktinformācija:

01.06.2020. Telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām Gaļas paviljona 1.stāvā (81,9 m2)

Iznomājamais īpašums: telpas  Nr.38. līdz 43. un Nr.48. līdz 49. kā kopums telpu grupā 001, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 81,9  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 29.06.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 5,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Kontaktinformācija:

01.06.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (30,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 16 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 30,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 29.06.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 8,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Kontaktinformācija:

31.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (30,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 16 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 30,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 8,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 14.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Zivju paviljona 2.stāvā (16,3 m2)

Iznomājamais īpašums: birojs Nr. 8 telpu grupā 002, Zivju paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 3 k.4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Telpas platība – 16,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 6,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (13,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 27 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 13,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Telpas Gaļas paviljona 3.stāvā (15,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 7 telpu grupā 006, Gaļas paviljona ēkas 3.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 15,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vai saimniecības vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 5,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.
Piezīmes: Nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt telpas remontu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (10,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 25 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 10,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

20.01.2020. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums Pūpolu ielā 7

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 15 telpu grupā 001, ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Pūpolu iela 7
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040076001
Telpu platība – 349,4  m2
Līguma darbības termiņš – 18.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 2.50 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai nomniekam jāveic maksājumi par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodoklis.

Pieteikšanās termiņš: 03.02.2020.

Kontaktinformācija:

20.12.2019. SLUDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRĪVĪBAS IELĀ 90A, RĪGĀ (KADASTRA NUMURS 0100 028 0055) NOMAS UN APBŪVES TIESĪBU MUTISKU IZSOLI
Izsoles veids Mutiska izsole (pirmreizēja)
Izsoles nolikums Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums (apstiprināts ar AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 12.12.2019. lēmumu Nr.02-1/461 (Prot. Nr.56) un saskaņots ar AS “Rīgas Centrāltirgus”  ārkārtas akcionāru sapulces 18.12.2019. lēmumu (Prot. Nr.11)).
Nomas objekts Zemes gabals 20 028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) un uz zemes gabala esošas būves – vēsturiskie tirdzniecības paviljoni (kadastra apzīmējumi 0100 028 0055 001 un 0100 028 0055 002)
Nomas objekta adrese Brīvības iela 90A, Rīga
Kadastra numurs 0100 028 0055
Iznomātājs AS “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas numurs 50003249741, juridiskā adrese Nēģu iela 7, Rīga, tālrunis 67229985.
Iznomāšanas termiņš Nomas līguma termiņš – 30 gadi
Nomas objekta izmantošanas veids Nekustamā īpašuma atjaunošana un attīstīšana atbilstoši 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādāto Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumu, Vidzemes tirgus darbības nodrošināšana, nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana
Izsoles sākumcena un izsoles solis Izsoles sākumcena nomas maksai par Nomas objektu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, ir:- 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) – no nomas līguma spēkā stāšanās dienas līdz Izsoles nolikuma  3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) mēnešus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.1);- 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 31. (trīsdesmit pirmā) mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz Izsoles nolikuma 3.1.1.2. norādīto objektu būvniecības darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijai, bet ne ilgāk kā līdz 42. (četrdesmit otrajam) mēnesim ieskaitot no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.2);- 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.2.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 43. (četrdesmit) trešā mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz nomas līguma termiņa beigām (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.3).Solīšana par Nomas objekta nomu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, sākas no 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.1, no 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.2 un no 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.3.Viens izsoles solis ir:23,29 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.1;58,21 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.2.116,43 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.3.
Drošības nauda Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai pretendents iemaksā Iznomātāja kontā Nr. LV62PARX0001104210405, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, drošības naudu, kas tiek noteikta Izsoles nolikuma 6.1.1. apakšpunktā norādītās sākotnējās nomas maksas Nr.1 par Nomas objektu trīs mēnešu apmērā, kas ir 8454,27 EUR.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek no 20.12.2019. līdz 24.02.2020. no plkst. 8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.30. Pieteikumi iesniedzami AS “Rīgas Centrāltirgus”, Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 3.kabinetā.
Izsoles laiks un vieta Izsole notiks 2020.gada 9.martā plkst. 11:00 AS “Rīgas Centrāltirgus” telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāva zālē.
Objekta apskate Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Iznomātāja pārstāvi Kristīni Medni, tālrunis 67358180, e-pasts kristine.medne@rct.lv.
Papildus noteikumi Nomas objekta izsoles noteikumi pilnā apjomā ir ietverti Izsoles nolikumā. Nomas objekta iznomāšanas noteikumi pilnā apjomā ir ietveri Nomas līguma projektā.
Pievienotie izsoles dokumenti 1. Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums;2. Pieteikuma forma dalībai izsolē;3. Kredītiestādes izziņas forma;4. Nomas līguma projekts;5. 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādātais Vidzemes tirgus attīstības priekšlikums;6. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/1;7. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/28. Vērtēšanas atskaite

 

25.09.2019. Telpas Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – Nr.57, 58, 59, 65 un 66
Telpu platība – 53,5 m2
Līguma darbības termiņš – 25.10.2019.-31.12.2020.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvs
Lietošanas mērķis : Citas ēkas un būves
Nomas maksas bāzes likme: 5.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu
Papildus informācija:
- telpas tiek iznomātas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
– nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu remontu un pielāgot tās savas komercdarbības veikšanai.

Pieteikšanās termiņš: 08.10.2019.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
11.09.2017. Biroja telpas Gaļas paviljonā (15,7 m2)

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu platība: 15,7 m2
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1 (Gaļas paviljons)
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0071 053 006
Telpu numurs: Nr.7
Lietošanas mērķis: telpa biroja vajadzībām

Nomas maksas bāzes likme: 3,50 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: nav noteikts (pēc pirmā pieteikuma saņemšanas jautājums par nomas līguma noslēgšanu tiks izskatīts valdes sēdē)

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180

INFORMĀCIJA PAR TELPU NOMAS LĪGUMU NOSLĒGŠANU

05.08.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “VIVA Group”, reģistrācijas Nr.44103129124
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr. 02-05/79/20 (noslēgts 10.09.2020.
Nomas līguma termiņš – 10.09.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 27
Telpu platība – 13,7  m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

05.08.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “RIOTEKS”, reģistrācijas Nr.40003490423
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/72/20 (noslēgts 03.08.2020.)
Nomas līguma termiņš – 03.08.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpa Nr. – nedzīvojamās telpas  Nr.38. līdz 43. un Nr. 48. līdz 49. kā kopums
Telpu platība – 81,9  m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr.40103762537
Nomas līguma datums un numurs –28.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/61/20
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “VIANDE”, reģistrācijas Nr.40203028611
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Vienošanās Nr.02-05/59/20 par grozījumiem 13.02.2017. Telpu nomas līgumā Nr. 02-05/30/17
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 27
Telpu platība – 13,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/60/20 (noslēgts 21.02.2020.)
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 25
Telpu platība – 10.3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Veterinārās konsultācijas un pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.40003632253
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/58/20
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpa Nr. – 7
Telpu platība – 15,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa saimniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Pūpolu 7″, reģistrācijas Nr.40103842438
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/57/20
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Pūpolu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Telpu grupa – 001
Telpa Nr. – 15
Telpu platība – 349,40 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

Kontaktinformācija:

INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PAGARINĀŠANU

20.07.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.06.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/71/20, SIA “GANADO”, reģistrācijas NR. 44103139832, no 01.07.2020. ir pārņēmis no SIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627, visas tā  saistības, kas izriet no 21.02.2020. ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/60/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 10,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.04.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.03.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/64/20, SIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr. 40203185780, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, no 01.04.2020. ir pārņēmis no SIA “BALTIC PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40103762537, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, visas tā  saistības, kas izriet no 2020.gada 28.februārī ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/61/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.02.2020. Informācija par nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu un pārjaunojuma līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar pievienoto sarakstu, skatīt šeit.

19.11.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “EIRIDĪKE”, vienotais reģistrācijas Nr.40003518935
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/9419 (noslēgts 11.11.2019.)
Nomas līguma termiņš – 11.11.2019.-31.12.2019.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – 57, 58, 59
Telpu platība – 30,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 153,50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.11.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Miglas Rīts”
Nomas līguma datums un numurs – 30.10.2018. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/68/18
Nomas līguma termiņš – 2019. gada 31.oktobris
Nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas – 2019.gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – 38-43, 48-49
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.10.2019.Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

AS “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka zemāk norādīto telpu nomas līgumu par telpu nomu Zivju paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) darbības termiņš beidzas 31.10.2019. un tie tiks pagarināti līdz 31.12.2019.:

Nomnieks Telpu nomas līguma Nr. un datums Līguma noslēgšanas datums Iznomātās telpas Platība kvm.
SIA ADEMUS, reģ.Nr.40003497614 Nr.05-73/13 03.05.2013 biroja telpas (Zivju paviljona 2.stāvā) 10.4
Nr.05-56/14 05.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 1) 14.2
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, telpu grupā 002 telpa Nr.10) 8.8
SIA ALANTA, reģ.Nr.40103203223 Nr.05-76/13 03.05.2013 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā) 20.7
SIA BARAKAT, reģ.Nr.40003718852 Nr.05-41/13 27.02.2013 telpas maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (telpu grupā 001 telpas Nr.2-8) 65.4
SIA JŪRA AK, reģ.Nr.59202001401 Nr.05-61/14 17.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 6) 10.4
SIA JŪRAS PARADĪZE, reģ.Nr.40003611389 Nr.05-70/12 25.04.2012 biroja telpa (telpa Zivju paviljona 2.stāvā b/n plānā, Birojs Nr.9) 17.2
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 2) 10.1
SIA KURZEME GB, reģ.Nr.40103291094 Nr.05-67/12 23.04.2012 biroja un noliktavas telpas (telpu grupā 001 telpas Nr.10,11) 12.5
SIA DINA TRADE, reģ.Nr.40103811211 Nr.02-05/58/18 13.06.2018 noliktavas telpas (telpu grupā 001 telpa Nr.45) 18.1
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvs, Birojs Nr.3) 19.2
SIA SD POINT, reģ.Nr.40103635398 Nr.05-71/13 03.05.2013 telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai (telpu grupā 001 telpas Nr.34-39) 63.9
Nr.02-05/15/16 22.01.2016 telpa biroja vajadzībām (telpu  grupā 002 telpa Nr.8) 7.8
SIA VINEKS, reģ.Nr.40003448479 Nr.05-68/12 25.04.2012 kafejnīcas telpas (telpu grupā 001 telpa Nr.28 un daļa no telpas Nr.1) (saskaņā ar Pielikumu Nr.1 telpas nr.4-6, 13) 64.9
SIA ARAGOSTA, reģ.Nr.40103950760 Nr.02-05/42/19 01.03.2019 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 7) 20.5
SIA SALAS ZIVIS, reģ.Nr.40003440742 Nr.05-62/14 18.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 5) 10.9
SIA ZIVJU GASTRO, reģ.Nr.40103890298 Nr.02-05/21/16 10.02.2016 telpas produktu pirmsapstrādes vajadzībām (telpu grupā 001 telpas Nr.40-42) 22.3
SIA MAXI-PRO, reģ.Nr.40103747966 Nr.02-05/63/19 04.06.2019 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, telpa Nr.9) 6.5

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.10.2019. Informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Riverpark”, vienotais reģistrācijas Nr.40103946021
Nomas līguma datums un numurs – Zemes nomas līgums Nr.02-05/74/19 (noslēgts 2019.gada 01.oktobrī)
Nomas līguma termiņš – 2019.gada 01.oktobris  – 2020. gada 31.decembris
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0086
Platība – 267 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 267, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – preču piegādes autotransporta kustības organizēšanai un īstermiņa stāvvietu darbības nodrošināšanai preču piegādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.08.2019. Informācija par vienošanās par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu noslēgšanu

Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Prospect’s”, reģistrācijas Nr. 40103735539
Objekts un adrese- daļa no zemes gabala Gaiziņa ielā, Rīgā (pie ēkas Spīķeru ielā 3, Rīgā no Gaiziņa ielas puses) un daļa no zemes gabala Spīķeru ielā, Rīgā (pie Ēkas no Spīķeru ielas puses)
Kadastra apzīmējumi – 0100 004 2026 8001 un 0100 004 0161
Vienošanās datums un numurs – Vienošanās Nr.02-05/69-19 par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu (12.08.2019.)
Vienošanās termiņš – 2019.gada 12.augusts  – līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim
Lietošanas mērķis – vieglā tipa celtniecības stalažu novietošanai ap ēku Rīgā, Spīķeru ielā 3 būvdarbu (jumta seguma maiņas) veikšanas laikā
Maksa par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu – 3,55 EUR dienā, neieskaitot PVN

11.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7″, vienotais reģistrācijas Nr. 40103842438
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 30.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātās telpas – Telpas Rīgā, Pūpolu ielā 7, telpu grupā 001 (telpas Nr. 1-14 un 16-40)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Iznomāto telpu platība – 965,90  m2
Lietošanas mērķis – Telpas tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LASTAD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203088625
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 27.oktobra Zemes nomas līgums Nr.02-05/90/17
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.maijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātais zemes gabals – daļa no zemes gabala Rīgā, Spīķeru ielā 8
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Iznomātā zemes platība – 380  m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “LANS Pluss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003728367
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 26.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/66/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 27.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu platība – 14.7 m 2
Telpu grupa – 005
Telpas Nr. – 28
Nomas maksa mēnesī – EUR 108.05, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “MAXI-PRO”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 4.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/63/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 3.jūnijs – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m 2
Nomas maksa mēnesī – EUR 45.50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – biroja telpas

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “EUROINSTALL”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 4.novembra Telpu nomas līgums Nr.05-89/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1.maijs – 2021. gada 24.aprīlis

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr. 26
Telpu platība – 13,6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

23.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 10.11
Telpu platība – 12,5 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

04.04.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Prospect’s”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 19.maija Telpu nomas līgums Nr.02-05/43/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161  (pie ēkas Spīķeru ielā 8)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – ēku papildfunkciju un apkalpošanas nodrošināšanai

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “BARAKAT”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-41/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 65.4 m2
Lietošanas mērķis – telpas maizes un konditorejas preču ražošanai un tirdzniecībai

02.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-38
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24″
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 7.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-102/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Gaiziņa iela 5 k-12
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0012 021
Zemes platība – 26.5 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās tualetes  un mazgātavas darbības nodrošināšana

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24″
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 7.decembra telpu nomas līgums Nr. 05-147/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-3
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 065
Zemes platība – 110.37 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes un garderobes darbības nodrošināšanai

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Aragosta”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/42/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 25. februāris – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 20.5 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AIOLI”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/41/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1. marts – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 18.1 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

28.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Visota”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 25.septembra zemes nomas līgums Nr. 05-82/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Pūpolu ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 592 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nabi Mamedovs
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 8. aprīļa zemes nomas līgums Nr.05-41/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkas Pūpolu iela 14
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 20 m2
Lietošanas mērķis – rampas apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VIANDE”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 13.februāra telpu nomas līgums Nr.02-05/30/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr.73, 74, 63, 64, 72
Telpu platība – 173.70 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpas produktu pirmapstrādei, preču kraušanas vajadzībām un biroja telpas

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SWISS SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 9.aprīļa telpu nomas līgums Nr.02-05/25
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu numurs – Nr. 1-9, 12-16
Telpu platība – 148.6 m2
Lietošanas mērķis – telpas garderobes uzturēšanai

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “TELECOM SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/36/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpu numurs – Nr. 1
Telpu platība – 20.1 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas telpa

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Zivju Gastro”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 10.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr. 40-42
Telpu platība – 22.3 m2
Lietošanas mērķis – produktu pirmapstrāde

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jūra AK”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-61/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 6
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 13.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/58/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 15. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.1 (1.stāvs) un telpa Nr.3 (2.stāvs)
Telpu platība – 37.3 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-73/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 5.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-56/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.1, 10
Telpu platība – 23 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ALANTA”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-76/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 20.7 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-70/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.2,13
Telpu platība – 24.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.10,11
Telpu platība – 12.5 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 22.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-02-05/15/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 7.8 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nadežda Mosina un Assa Gutkins
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 31.augusta Zemes nomas līgums Nr.02-05/70/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas Zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 18.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-62/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.5
Telpu platība – 10.9 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.28 un daļa no telpas Nr.1
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-39
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Zemes nomas līgums Nr.02-05/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/15/19
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 13 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Barakat”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/35/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001, 002
Telpu numurs – Nr.19, 22-24, 26-28, 1
Telpu platība – 103.2 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ādažu desu darbnīca”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-86/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.50
Telpu platība – 7.2 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpa

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 11.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/38/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.31
Telpu platība – 5 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Svari LTRA”
Nomas līguma datums un numurs – 2011.gada 23.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-175/11
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – bez numura
Telpu platība – 6 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Rekanto”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 12.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-58/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001 un 003
Telpu numurs – Nr.82; 1-5
Telpu platība – 45.6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

17.01.2019. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m2
Līguma darbības termiņš – 15.02.2019.-31.10.2019.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta:
Adrese – Rīga, Centrāltirgus ielā 3  k-4 , Zivju paviljona ēkā
Lietošanas mērķis – citas ēkas un būves
Papildus informācija: telpas tiek iznomātas biroja telpu vajadzībām
Nomas maksas bāzes likme: 7.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Lanta J”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 6.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.81
Telpu platība – 8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “PUTNIKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 20.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.88-89
Telpu platība – 16.2 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITO R”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 14.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-14/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.80
Telpu platība – 14.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Taņjans”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-29/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.9
Telpu platība – 13.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LIOKSART”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.84-87
Telpu platība – 16.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 21.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-164/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005; 006
Telpu numurs – Nr.25; 27; 6
Telpu platība – 32.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ESKADA MV”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-30/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 un daļa no zemes gabala 0100 004 2026 ( pie ēkas Spīķeru ielā 9)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161; 0100  004 2026
Zemes platība – 94 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu un rampas apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jureks un Ko”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-33/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Stikls Plus”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 30.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-34/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 3)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 344 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

27.12.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AVE – Lat”
Nomas līguma datums un numurs – 2003.gada 1.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-37/03
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0083 009
Telpu platība – 446 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām

28.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITA mārkets”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 23.novembris Telpu nomas līgums Nr.02-05/73/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 23. novembris – 2023. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3k-6
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 010
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 184,8 m2
Lietošanas mērķis – telpas tirdzniecības vajadzībām

06.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Orbitex”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. novembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

23.10.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “CAVIAR HOUSE”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 16. oktobris – 2028. gada 30.septembris
Nomas maksas apmērs – 886,95 EUR mēnesī  ( bez PVN)

Līguma priekšmets:
Adrese – Spīķeru iela 2
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0075 001 002
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu platība – 197,1 m2
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

 

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu