Īpašumu noma

SLUDINĀJUMI PAR ĪPAŠUMU NOMU

11.09.2017. Biroja telpas Gaļas paviljonā (15,7 m2)

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu platība: 15,7 m2
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1 (Gaļas paviljons)
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0071 053 006
Telpu numurs: Nr.7
Lietošanas mērķis: telpa biroja vajadzībām

Nomas maksas bāzes likme: 3,50 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: nav noteikts (pēc pirmā pieteikuma saņemšanas jautājums par nomas līguma noslēgšanu tiks izskatīts valdes sēdē)

Kontaktinformācija:

  • Kristīne Medne
  • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
  • kristine.medne@rct.lv
  • +371 67 358 180

INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PAGARINĀŠANU

11.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7″, vienotais reģistrācijas Nr. 40103842438
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 30.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātās telpas – Telpas Rīgā, Pūpolu ielā 7, telpu grupā 001 (telpas Nr. 1-14 un 16-40)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Iznomāto telpu platība – 965,90  m2
Lietošanas mērķis – Telpas tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LASTAD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203088625
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 27.oktobra Zemes nomas līgums Nr.02-05/90/17
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.maijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātais zemes gabals – daļa no zemes gabala Rīgā, Spīķeru ielā 8
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Iznomātā zemes platība – 380  m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “LANS Pluss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003728367
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 26.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/66/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 27.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu platība – 14.7 m 2
Telpu grupa – 005
Telpas Nr. – 28
Nomas maksa mēnesī – EUR 108.05, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “MAXI-PRO”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 4.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/63/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 3.jūnijs – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m 2
Nomas maksa mēnesī – EUR 45.50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – biroja telpas

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “EUROINSTALL”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 4.novembra Telpu nomas līgums Nr.05-89/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1.maijs – 2021. gada 24.aprīlis

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr. 26
Telpu platība – 13,6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

23.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 10.11
Telpu platība – 12,5 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

04.04.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Prospect’s”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 19.maija Telpu nomas līgums Nr.02-05/43/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161  (pie ēkas Spīķeru ielā 8)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – ēku papildfunkciju un apkalpošanas nodrošināšanai

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “BARAKAT”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-41/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 65.4 m2
Lietošanas mērķis – telpas maizes un konditorejas preču ražošanai un tirdzniecībai

02.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-38
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24″
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 7.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-102/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Gaiziņa iela 5 k-12
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0012 021
Zemes platība – 26.5 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās tualetes  un mazgātavas darbības nodrošināšana

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24″
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 7.decembra telpu nomas līgums Nr. 05-147/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-3
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 065
Zemes platība – 110.37 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes un garderobes darbības nodrošināšanai

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Aragosta”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/42/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 25. februāris – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 20.5 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AIOLI”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/41/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1. marts – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 18.1 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

28.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Visota”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 25.septembra zemes nomas līgums Nr. 05-82/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Pūpolu ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 592 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nabi Mamedovs
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 8. aprīļa zemes nomas līgums Nr.05-41/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkas Pūpolu iela 14
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 20 m2
Lietošanas mērķis – rampas apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VIANDE”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 13.februāra telpu nomas līgums Nr.02-05/30/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr.73, 74, 63, 64, 72
Telpu platība – 173.70 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpas produktu pirmapstrādei, preču kraušanas vajadzībām un biroja telpas

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SWISS SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 9.aprīļa telpu nomas līgums Nr.02-05/25
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu numurs – Nr. 1-9, 12-16
Telpu platība – 148.6 m2
Lietošanas mērķis – telpas garderobes uzturēšanai

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “TELECOM SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/36/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpu numurs – Nr. 1
Telpu platība – 20.1 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas telpa

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Zivju Gastro”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 10.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr. 40-42
Telpu platība – 22.3 m2
Lietošanas mērķis – produktu pirmapstrāde

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jūra AK”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-61/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 6
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 13.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/58/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 15. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.1 (1.stāvs) un telpa Nr.3 (2.stāvs)
Telpu platība – 37.3 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-73/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 5.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-56/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.1, 10
Telpu platība – 23 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ALANTA”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-76/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 20.7 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-70/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.2,13
Telpu platība – 24.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.10,11
Telpu platība – 12.5 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 22.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-02-05/15/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 7.8 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nadežda Mosina un Assa Gutkins
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 31.augusta Zemes nomas līgums Nr.02-05/70/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas Zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 18.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-62/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.5
Telpu platība – 10.9 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.28 un daļa no telpas Nr.1
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-39
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Zemes nomas līgums Nr.02-05/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/15/19
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 13 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Barakat”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/35/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001, 002
Telpu numurs – Nr.19, 22-24, 26-28, 1
Telpu platība – 103.2 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ādažu desu darbnīca”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-86/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.50
Telpu platība – 7.2 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpa

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 11.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/38/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.31
Telpu platība – 5 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Svari LTRA”
Nomas līguma datums un numurs – 2011.gada 23.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-175/11
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – bez numura
Telpu platība – 6 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Rekanto”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 12.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-58/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001 un 003
Telpu numurs – Nr.82; 1-5
Telpu platība – 45.6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

17.01.2019. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m2
Līguma darbības termiņš – 15.02.2019.-31.10.2019.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta:
Adrese – Rīga, Centrāltirgus ielā 3  k-4 , Zivju paviljona ēkā
Lietošanas mērķis – citas ēkas un būves
Papildus informācija: telpas tiek iznomātas biroja telpu vajadzībām
Nomas maksas bāzes likme: 7.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Lanta J”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 6.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.81
Telpu platība – 8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “PUTNIKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 20.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.88-89
Telpu platība – 16.2 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITO R”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 14.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-14/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.80
Telpu platība – 14.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Taņjans”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-29/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.9
Telpu platība – 13.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LIOKSART”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.84-87
Telpu platība – 16.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 21.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-164/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005; 006
Telpu numurs – Nr.25; 27; 6
Telpu platība – 32.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ESKADA MV”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-30/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 un daļa no zemes gabala 0100 004 2026 ( pie ēkas Spīķeru ielā 9)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161; 0100  004 2026
Zemes platība – 94 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu un rampas apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jureks un Ko”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-33/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Stikls Plus”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 30.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-34/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 3)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 344 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

27.12.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AVE – Lat”
Nomas līguma datums un numurs – 2003.gada 1.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-37/03
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0083 009
Telpu platība – 446 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām

28.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITA mārkets”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 23.novembris Telpu nomas līgums Nr.02-05/73/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 23. novembris – 2023. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3k-6
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 010
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 184,8 m2
Lietošanas mērķis – telpas tirdzniecības vajadzībām

06.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Orbitex”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. novembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

23.10.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “CAVIAR HOUSE”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 16. oktobris – 2028. gada 30.septembris
Nomas maksas apmērs – 886,95 EUR mēnesī  ( bez PVN)

Līguma priekšmets:
Adrese – Spīķeru iela 2
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0075 001 002
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu platība – 197,1 m2
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu