INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PAGARINĀŠANU

12.01.2023. Informācija par nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas nami” informē par termiņa pagarinājumu telpu un zemes nomas līgumiem (pievienoti saraksta veidā). Līgumus kā iznomātājs noslēgusi SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas Nr. 50003249741, kura reorganizācijas rezultātā no 2022.gada 1.novembra ir pievienota SIA “Rīgas nami”, reģ. Nr. 40003109638, juridiskā adrese Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, un SIA “Rīgas nami” ir pārņēmusi visas SIA “Rīgas Centrāltirgus” tiesības un saistības.

01.08.2022. Informācija par nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par termiņa pagarināšanu sekojošam telpu nomas līgumam:

Nomas līguma termina pagarinājums veikts sakarā ar jumta nomaiņas darbu veikšanu ēkai Pūpolu ielā 7, Rīgā. Līguma termiņš pagarināts līdz jumta nomaiņas darbu izpildes termiņam.

Nomas līgums: 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13
Nomnieks: SIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438
Termiņš pēc pagarinājuma: 30.09.2022.
Nomas objekts: pirmā stāva un pagrabstāva telpas ēkā Pūpolu ielā 7, Rīgā  (kadastra apzīmējums 0100 004 0076 001) un ēkai piesaistītā zemesgabala proporcionālā domājamā daļa.
Platība: telpas 878,20 m2 un zemesgabala proporcionālā domājamā daļa 382,58 m2
Nomas maksa mēnesī bez PVN pēc līguma termiņa pagarināšanas: EUR 3811,39 mēnesī bez PVN
Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

11.07.2022. Informācija par nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par termiņa pagarināšanu sekojošam telpu nomas līgumam:

 

Nomas līgums: 2021.gada 1.februāra Telpu nomas līgums Nr. 02-05/64/21
Nomnieks: SIA “Otrā telpa”, reģistrācijas Nr. 40203111423
Termiņš pēc pagarinājuma: 30.04.2023.
Nomas objekts: Nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23.  ar kopējo platību 28,3 m2 un daļu no telpas Nr. 1 ar platību 5 m2 pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 m2 platībā, Gastronomijas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.2 (kadastra apzīmējums 01000040071063), telpu grupā 005.
Nomas objekta lietošanas mērķis: Sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanai
Nomas maksa mēnesī bez PVN pēc līguma termiņa pagarināšanas: 5,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

10.06.2022. Informācija par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka atbilstoši pievienotajam sarakstam ir noslēgtas vienošanās un pagarināts zemes nomas līgumu termiņš.

Saraksts
Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180, 25440046

02.05.2022.Informācija par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka atbilstoši pievienotajam sarakstam ir noslēgtas vienošanās un pagarināts zemes  nomas līgumu termiņš.

Saraksts

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

14.02.2022.Informācija par zemes/telpu nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka ir noslēgtas vienošanās un pagarināts zemes/telpu nomas līgumu termiņš ar tiem nomniekiem, ar kuriem nomas līgumi bija noslēgt uz termiņu līdz 31.12.2021. Informācija par nomas līgumiem, kuriem piemērots termiņa pagarinājums, pievienota saraksta veidā.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

10.02.2022. Informācija par nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par sekojošu nomas līgumu termiņa pagarināšanu:

 

Nomas līgums: 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks: SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iepriekš noteiktais līguma termiņš: 31.03.2022.
Termiņš pēc pagarinājuma: 31.12.2022.
Nomas objekts: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Nomas objekta izmantošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Nomas maksa: 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

 

 

Nomas līgums: 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks: SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iepriekš noteiktais līguma termiņš: 31.03.2022.
Termiņš pēc pagarinājuma: 31.12.2022.
Nomas objekts: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Nomas objekta izmantošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Nomas maksa: 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

 

Nomas līgums: 15.10.2014. Zemes nomas līgums Nr. 05-85/14
Nomnieks: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024
Iepriekš noteiktais līguma termiņš: 31.12.2021.
Termiņš pēc pagarinājuma: 31.12.2022.
Nomas objekts: – daļa no zemes gabala Rīgā, Gaiziņa ielā 5 k-1 ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 0012, 1732 m2 platībā.

– daļa no zemes gabala Rīgā, Gaiziņa ielā bez numura ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2026, 268 m2 platībā

Nomas objekta izmantošanas mērķis: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu Gaiziņa ielā 5A un 5B apsaimniekošanai
Nomas maksa: –  4% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 0012;

–  1,5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 2026.

Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

06.10.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

-Nomas līgums: 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13;
-Nomnieks: SIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438;
– Iepriekš noteiktais termiņš – 30.09.2021.
– Termiņš pēc pagarinājuma – 31.07.2022.
– Nomas objekts – nekustamais īpašums Pūpolu ielā 7, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 004 0076 001)
– Platība – 1315,30 m2
– Nomas maksa –EUR 4179,11 mēnesī bez PVN.

Saskaņā ar 30.09.2021. noslēgto Vienošanos Nr. 02-05/157/21 par grozījumiem 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgumā Nr.02-05/13 nomas termiņš pagarināts, jo nomnieks atbilstoši nomas līguma noteikumiem ir izpildījis uzņemtās saistības, izbūvējis ēkā Rīgā, Pūpolu ielā 7, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un pieslēdzis to kopējai SIA “Rīgas Centrāltirgus” ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.09.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par nomas līguma termiņa pagarināšanu:

-Nomas līgums: 2021.gada 1.februāra Telpu nomas līgums Nr. 02-05/64/21;
– Vienošanās par termiņa pagarināšanu – 30.08.2021. Vienošanās Nr. 02-05/152/21 par grozījumiem 2021.gada 1.februāra Telpu nomas līgumā Nr. 02-05/64/21;
-Nomnieks: SIA Otrā telpa, reģistrācijas Nr. 40203111423, juridiskā adrese Katrīnas dambis 17 – 12, Rīga, LV-1045,
– Iepriekš noteiktais termiņš – 31.12.2021.
– Termiņš pēc pagarinājuma – 31.05.2022.
– Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23. ar kopējo platību 28,3 m2. un daļa no telpas Nr. 1 ar platību 5 m2 pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 m2. platībā, Gastronomijas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.2 (kadastra apzīmējums 01000040071063), telpu grupā 005;
– Telpu izmantošanas mērķis – sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanai;
– Nomas maksa – no 01.09.2021. līdz 30.09.2021. – 2,50 EUR/m2 jeb EUR 83,25 par Telpām kopā mēnesī, no 01.10.2021. līdz 31.01.2022. – 3,50 EUR/m2 jeb EUR 116,55 par Telpām kopā mēnesī un no 01.02.2022. līdz 31.05.2022. – 4,00 EUR/m2 jeb EUR 133,20 par Telpām kopā mēnesī. Papildus nomas maksai tiek piemērota PVN standartlikme atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
16.06.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par termiņa pagarināšanu:

-Nomas līgums: 2012.gada 13.janvāra Telpu nomas līgumam Nr.05-07/12
-Nomnieks: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ART L”, reģistrācijas Nr. 40002061828
– Iepriekš noteiktais termiņš – 31.05.2021.
– Termiņš pēc pagarinājuma – 31.08.2021.
– Nomas objekts – nedzīvojamās telpas ēkā Pūpolu ielā 5, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 004 0077 001)
– Platība – 665,10 m2
– Nomas maksa – kopā par visām iznomātajām telpām EUR 1080,26 mēnesī bez PVN.
– Iznomātās telpas:
1) telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0077 001 001, kas atrodas ēkas 1.stāvā, 55,2 kvm. platībā kafejnīcas darbības nodrošināšanai;
2) telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0077 001 004, kas atrodas ēkas 2.stāvā, un telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem 0100 004 0077 001 007, 0100 004 0077 001 008, 0100 004 0077 001 002 un daļa no bēniņu telpas b/nr., kas atrodas ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 552,2 kvm., viesnīcas darbības nodrošināšanai;
3) koplietošanas telpu grupas ar telpu grupu kadastra apzīmējumiem 0100 004 0077 001 901 un 0100 004 0077 001 902, ar kopējo platību 57,7 kvm. Koplietošanas telpas tiek iznomātas, lai nodrošinātu piekļuvi nomātajām telpām ēkas 2.un 3.stāvā.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
16.06.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka ir noslēgtas vienošanās un pagarināts nomas līgumu termiņš ar tiem nomniekiem, ar kuriem noslēgto līgumu termiņš beidzās 31.05.2021. Nomas līgumu termiņš pagarināts līdz 31.12.2021. Informācija par nomas līgumiem, kuriem piemērots termiņa pagarinājums, pievienota saraksta veidā.

Saraksts

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
27.05.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu 2012.gada 13.janvārī ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ART L”, reģistrācijas Nr. 40002061828, noslēgtajam Telpu nomas līgumam Nr.05-07/12. Līguma termiņš beidzas 31.05.2021. Termiņa pagarinājums plānots līdz 31.08.2021.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
30.04.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto telpu un zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu ar tiem nomniekiem, ar kuriem noslēgto līgumu termiņš beidzas 31.05.2021. Termiņa pagarinājums plānots līdz 31.12.2021. Informācija par nomas līgumiem, kuriem plānots termiņa pagarinājums, pievienota saraksta veidā.

Nomnieku saraksts

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
08.03.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas Nr.50003249741, juridiskā adrese – Rīgā, Nēģu ielā 7, LV-1050, informē par plānoto ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ave Lat”, reģistrācijas Nr. 40003054185, juridiskā adrese – Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005, 01.12.2003. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.05-37/03 termiņa pagarināšanu un minētā līguma pārjaunojumu, saskaņā ar kuru SIA FOOD LINES LATVIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40203257966, juridiskā adrese – Ģertrūdes iela 88A, Rīga, LV-1009, apņemas pārņemt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ave Lat” saistības, tiesības un pienākumus, kas izriet no 01.12.2003. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.05-37/03.
01.12.2003. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.05-37/03 termiņa pagarināšanai un pārjaunojumam nepieciešams saņemt SIA “Rīgas Centrāltirgus” dalībnieku sapulces piekrišanu.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.02.2020. Informācija par nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu un pārjaunojumu līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar pievienoto sarakstu, skatīt šeit.

19.11.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “EIRIDĪKE”, vienotais reģistrācijas Nr.40003518935
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/9419 (noslēgts 11.11.2019.)
Nomas līguma termiņš – 11.11.2019.-31.12.2019.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – 57, 58, 59
Telpu platība – 30,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 153,50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.11.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Miglas Rīts”
Nomas līguma datums un numurs – 30.10.2018. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/68/18
Nomas līguma termiņš – 2019. gada 31.oktobris
Nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas – 2019.gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – 38-43, 48-49
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.10.2019.Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

AS “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka zemāk norādīto telpu nomas līgumu par telpu nomu Zivju paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) darbības termiņš beidzas 31.10.2019. un tie tiks pagarināti līdz 31.12.2019.:

Nomnieks Telpu nomas līguma Nr. un datums Līguma noslēgšanas datums Iznomātās telpas Platība kvm.
SIA ADEMUS, reģ.Nr.40003497614 Nr.05-73/13 03.05.2013 biroja telpas (Zivju paviljona 2.stāvā) 10.4
Nr.05-56/14 05.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 1) 14.2
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, telpu grupā 002 telpa Nr.10) 8.8
SIA ALANTA, reģ.Nr.40103203223 Nr.05-76/13 03.05.2013 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā) 20.7
SIA BARAKAT, reģ.Nr.40003718852 Nr.05-41/13 27.02.2013 telpas maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (telpu grupā 001 telpas Nr.2-8) 65.4
SIA JŪRA AK, reģ.Nr.59202001401 Nr.05-61/14 17.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 6) 10.4
SIA JŪRAS PARADĪZE, reģ.Nr.40003611389 Nr.05-70/12 25.04.2012 biroja telpa (telpa Zivju paviljona 2.stāvā b/n plānā, Birojs Nr.9) 17.2
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 2) 10.1
SIA KURZEME GB, reģ.Nr.40103291094 Nr.05-67/12 23.04.2012 biroja un noliktavas telpas (telpu grupā 001 telpas Nr.10,11) 12.5
SIA DINA TRADE, reģ.Nr.40103811211 Nr.02-05/58/18 13.06.2018 noliktavas telpas (telpu grupā 001 telpa Nr.45) 18.1
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvs, Birojs Nr.3) 19.2
SIA SD POINT, reģ.Nr.40103635398 Nr.05-71/13 03.05.2013 telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai (telpu grupā 001 telpas Nr.34-39) 63.9
Nr.02-05/15/16 22.01.2016 telpa biroja vajadzībām (telpu  grupā 002 telpa Nr.8) 7.8
SIA VINEKS, reģ.Nr.40003448479 Nr.05-68/12 25.04.2012 kafejnīcas telpas (telpu grupā 001 telpa Nr.28 un daļa no telpas Nr.1) (saskaņā ar Pielikumu Nr.1 telpas nr.4-6, 13) 64.9
SIA ARAGOSTA, reģ.Nr.40103950760 Nr.02-05/42/19 01.03.2019 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 7) 20.5
SIA SALAS ZIVIS, reģ.Nr.40003440742 Nr.05-62/14 18.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 5) 10.9
SIA ZIVJU GASTRO, reģ.Nr.40103890298 Nr.02-05/21/16 10.02.2016 telpas produktu pirmsapstrādes vajadzībām (telpu grupā 001 telpas Nr.40-42) 22.3
SIA MAXI-PRO, reģ.Nr.40103747966 Nr.02-05/63/19 04.06.2019 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, telpa Nr.9) 6.5

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.10.2019. Informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Riverpark”, vienotais reģistrācijas Nr.40103946021
Nomas līguma datums un numurs – Zemes nomas līgums Nr.02-05/74/19 (noslēgts 2019.gada 01.oktobrī)
Nomas līguma termiņš – 2019.gada 01.oktobris  – 2020. gada 31.decembris
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0086
Platība – 267 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 267, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – preču piegādes autotransporta kustības organizēšanai un īstermiņa stāvvietu darbības nodrošināšanai preču piegādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.08.2019. Informācija par vienošanās par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu noslēgšanu

Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Prospect’s”, reģistrācijas Nr. 40103735539
Objekts un adrese– daļa no zemes gabala Gaiziņa ielā, Rīgā (pie ēkas Spīķeru ielā 3, Rīgā no Gaiziņa ielas puses) un daļa no zemes gabala Spīķeru ielā, Rīgā (pie Ēkas no Spīķeru ielas puses)
Kadastra apzīmējumi – 0100 004 2026 8001 un 0100 004 0161
Vienošanās datums un numurs – Vienošanās Nr.02-05/69-19 par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu (12.08.2019.)
Vienošanās termiņš – 2019.gada 12.augusts  – līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim
Lietošanas mērķis – vieglā tipa celtniecības stalažu novietošanai ap ēku Rīgā, Spīķeru ielā 3 būvdarbu (jumta seguma maiņas) veikšanas laikā
Maksa par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu – 3,55 EUR dienā, neieskaitot PVN

11.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103842438
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 30.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātās telpas – Telpas Rīgā, Pūpolu ielā 7, telpu grupā 001 (telpas Nr. 1-14 un 16-40)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Iznomāto telpu platība – 965,90  m2
Lietošanas mērķis – Telpas tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LASTAD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203088625
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 27.oktobra Zemes nomas līgums Nr.02-05/90/17
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.maijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātais zemes gabals – daļa no zemes gabala Rīgā, Spīķeru ielā 8
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Iznomātā zemes platība – 380  m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “LANS Pluss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003728367
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 26.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/66/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 27.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu platība – 14.7 m 2
Telpu grupa – 005
Telpas Nr. – 28
Nomas maksa mēnesī – EUR 108.05, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “MAXI-PRO”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 4.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/63/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 3.jūnijs – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m 2
Nomas maksa mēnesī – EUR 45.50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – biroja telpas

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “EUROINSTALL”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 4.novembra Telpu nomas līgums Nr.05-89/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1.maijs – 2021. gada 24.aprīlis

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr. 26
Telpu platība – 13,6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

23.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 10.11
Telpu platība – 12,5 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

04.04.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Prospect’s”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 19.maija Telpu nomas līgums Nr.02-05/43/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161  (pie ēkas Spīķeru ielā 8)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – ēku papildfunkciju un apkalpošanas nodrošināšanai

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “BARAKAT”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-41/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 65.4 m2
Lietošanas mērķis – telpas maizes un konditorejas preču ražošanai un tirdzniecībai

02.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-38
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 7.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-102/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Gaiziņa iela 5 k-12
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0012 021
Zemes platība – 26.5 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās tualetes  un mazgātavas darbības nodrošināšana

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 7.decembra telpu nomas līgums Nr. 05-147/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-3
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 065
Zemes platība – 110.37 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes un garderobes darbības nodrošināšanai

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Aragosta”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/42/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 25. februāris – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 20.5 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AIOLI”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/41/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1. marts – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 18.1 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

28.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Visota”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 25.septembra zemes nomas līgums Nr. 05-82/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Pūpolu ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 592 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nabi Mamedovs
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 8. aprīļa zemes nomas līgums Nr.05-41/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkas Pūpolu iela 14
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 20 m2
Lietošanas mērķis – rampas apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VIANDE”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 13.februāra telpu nomas līgums Nr.02-05/30/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr.73, 74, 63, 64, 72
Telpu platība – 173.70 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpas produktu pirmapstrādei, preču kraušanas vajadzībām un biroja telpas

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SWISS SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 9.aprīļa telpu nomas līgums Nr.02-05/25
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu numurs – Nr. 1-9, 12-16
Telpu platība – 148.6 m2
Lietošanas mērķis – telpas garderobes uzturēšanai

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “TELECOM SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/36/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpu numurs – Nr. 1
Telpu platība – 20.1 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas telpa

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Zivju Gastro”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 10.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr. 40-42
Telpu platība – 22.3 m2
Lietošanas mērķis – produktu pirmapstrāde

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jūra AK”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-61/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 6
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 13.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/58/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 15. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.1 (1.stāvs) un telpa Nr.3 (2.stāvs)
Telpu platība – 37.3 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-73/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 5.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-56/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.1, 10
Telpu platība – 23 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ALANTA”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-76/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 20.7 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-70/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.2,13
Telpu platība – 24.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.10,11
Telpu platība – 12.5 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 22.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-02-05/15/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 7.8 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nadežda Mosina un Assa Gutkins
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 31.augusta Zemes nomas līgums Nr.02-05/70/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas Zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 18.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-62/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.5
Telpu platība – 10.9 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.28 un daļa no telpas Nr.1
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-39
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Zemes nomas līgums Nr.02-05/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/15/19
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 13 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Barakat”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/35/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001, 002
Telpu numurs – Nr.19, 22-24, 26-28, 1
Telpu platība – 103.2 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ādažu desu darbnīca”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-86/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.50
Telpu platība – 7.2 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpa

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 11.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/38/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.31
Telpu platība – 5 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Svari LTRA”
Nomas līguma datums un numurs – 2011.gada 23.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-175/11
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – bez numura
Telpu platība – 6 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Rekanto”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 12.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-58/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001 un 003
Telpu numurs – Nr.82; 1-5
Telpu platība – 45.6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

17.01.2019. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m2
Līguma darbības termiņš – 15.02.2019.-31.10.2019.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta:
Adrese – Rīga, Centrāltirgus ielā 3  k-4 , Zivju paviljona ēkā
Lietošanas mērķis – citas ēkas un būves
Papildus informācija: telpas tiek iznomātas biroja telpu vajadzībām
Nomas maksas bāzes likme: 7.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Lanta J”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 6.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.81
Telpu platība – 8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “PUTNIKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 20.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.88-89
Telpu platība – 16.2 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITO R”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 14.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-14/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.80
Telpu platība – 14.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Taņjans”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-29/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.9
Telpu platība – 13.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LIOKSART”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.84-87
Telpu platība – 16.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 21.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-164/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005; 006
Telpu numurs – Nr.25; 27; 6
Telpu platība – 32.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ESKADA MV”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-30/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 un daļa no zemes gabala 0100 004 2026 ( pie ēkas Spīķeru ielā 9)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161; 0100  004 2026
Zemes platība – 94 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu un rampas apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jureks un Ko”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-33/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Stikls Plus”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 30.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-34/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 3)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 344 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

27.12.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AVE – Lat”
Nomas līguma datums un numurs – 2003.gada 1.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-37/03
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0083 009
Telpu platība – 446 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām

28.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITA mārkets”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 23.novembris Telpu nomas līgums Nr.02-05/73/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 23. novembris – 2023. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3k-6
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 010
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 184,8 m2
Lietošanas mērķis – telpas tirdzniecības vajadzībām

06.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Orbitex”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. novembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

23.10.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “CAVIAR HOUSE”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 16. oktobris – 2028. gada 30.septembris
Nomas maksas apmērs – 886,95 EUR mēnesī  ( bez PVN)

Līguma priekšmets:
Adrese – Spīķeru iela 2
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0075 001 002
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu platība – 197,1 m2
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes