Publikācijas par īpašumu nomu – ARHĪVS

02.09.2021. Telpas (55,2 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamās telpas Nr.1 līdz Nr.4 ar platību 55,2 m2 ēkas Pūpolu ielā 5, Rīgā, 1.stāvā, telpu grupā 001.
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040077001
Telpu platība – 55,2 m2
Telpu lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 01.10.2021.-31.12.2021.
Nomas maksa: 4,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Kontaktinformācija:

02.09.2021. Telpas (17,3 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamās telpas Nr. 44. (9,1 m2 platībā) un Nr. 47. (8,2 m2 platībā) Gaļas paviljona ēkas Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, 1.stāvā, telpu grupā 001.
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpu platība – 17,3 m2
Telpu lietošanas mērķis – biroja un noliktavas vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 01.10.2021.-31.12.2021.
Nomas maksa: 5,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Kontaktinformācija:

28.07.2021. Maskavas iela 1

Tiek iznomātas nedzīvojamās telpas ēkā Rīgā, Maskavas ielā 1. Nomai pieejamo telpu saraksts, telpu platība, lietošanas mērķis, nomas maksas apmērs, nomas līguma paredzamais termiņš norādīts publikācijai pievienotajā sarakstā.
Papildus publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajai nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Pieteikšanās termiņš: 10.08.2021.

Saraksts

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2021.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180 / + 371 25440046
04.06.2021. Telpas (18,1 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamā telpa – telpa Nr.45 ar kopējo platību 18,1 kura atrodas Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) 1.stāvā, telpu grupā 001.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Iznomājamā platība – 18,1 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 05.07.2021.-31.12.2021.
Nomas maksas bāzes likme: 5,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 18.06.2021.

Kontaktinformācija:

04.06.2021. Telpas (19,2 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamā telpa – birojs Nr.3 ar kopējo platību 19,2 m2, kurš atrodas Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) 2.stāvā, telpu grupā 002.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Iznomājamā platība – 19,2 m2
Lietošanas mērķis – biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 05.07.2021.-31.12.2021.
Nomas maksas bāzes likme: 7,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 18.06.2021.

Kontaktinformācija:

01.06.2021. Maskavas iela 1

SIA “Rīgas Centrāltirgus” iznomā nedzīvojamās telpas ēkā Rīgā, Maskavas ielā 1. Nomai pieejamo telpu saraksts, telpu platība, lietošanas mērķis, nomas maksas apmērs, nomas līguma paredzamais termiņš norādīts publikācijai pievienotajā sarakstā.
Papildus publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajai nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī maksā par komunālajiem pakalpojumiem un sedz ar īpašuma apsaimniekošanu saistītos izdevumus.

Saraksts

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2021.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180 / + 371 25440046
04.03.2021. Maskavas iela 1

Tiek iznomātas nedzīvojamās telpas ēkā Rīgā, Maskavas ielā 1. Nomai pieejamo telpu saraksts, telpu platība, lietošanas mērķis, nomas maksas apmērs, nomas līguma paredzamais termiņš norādīts publikācijai pievenotajā sarakstā.

Papildus publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajai nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī maksā par komunālajiem pakalpojumiem un sedz ar īpašuma apsaimniekošanu saistītos izdevumus.

Saraksts

Pieteikšanās termiņš: 19.03.2021.

Kontaktinformācija:

02.01.2021. Telpas (33,3 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23. ar kopējo platību 28,3 kvm. un daļu no telpas Nr. 1 ar platību 5 kvm. pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 kvm. platībā, Gastronomijas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.2 telpu grupā 005
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071063
Iznomājamā platība – 33,3 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes darbības nodrošināšanai
Līguma darbības termiņš – 01.02.2021. – 31.12.2021.
Nomas maksas bāzes likme: no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 30.04.2021. tiek noteikta 2,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN, no 01.05.2021. līdz 31.08.2021. nomas maksa tiek noteikta 3,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN un no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. nomas maksa tiek noteikta 4,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Piezīmes – Nomniekam par saviem līdzekļiem līdz 28.02.2021. jāveic iznomājamo telpu pielāgošana telpu izmantošanas mērķim, t.sk., telpu aprīkošana ar trūkstošo inventāru, kā arī, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar iznomātāju tehnisko un vizuālo risinājumu, jāuzstāda darba vieta Gastronomijas paviljona ēkas telpu grupas 005 telpas Nr.1 daļā pie ieejas tualetes telpās nomnieka darbiniekam, kurš veiks maksas tualetes ikdienas darbības uzraudzību un apmeklētāju apkalpošanu.

Pieteikšanās termiņš: 18.01.2021.

Kontaktinformācija:

21.12.2020. Zemes gabala daļa (ap 130 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes vienības daļa
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0085
Iznomājamā platība – ap 130 m2
Lietošanas mērķis – būvlaukuma ierīkošanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā nomniekam, kuram ir spēkā esoša būvatļauja, kas tam ļauj veikt būvdarbus Nacionālo interešu objektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
Līguma darbības termiņš – 22.01.2021. – 30.07.2025.
Nomas maksas bāzes likme: 2,10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 05.01.2021.

Kontaktinformācija:

23.11.2020. Zemes gabala daļa (800 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes gabala daļa
Adrese: Rīga, Brīvības iela 90A
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 028 0055
Iznomājamā platība – 800  m2
Lietošanas mērķis – būvmateriālu un būvniecības tehnikas novietošanai
Līguma darbības termiņš – 21.12.2020. – 15.09.2022.
Nomas maksas bāzes likme: 1,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli iznomātajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 07.12.2020.

Kontaktinformācija:

20.10.2020. Zemes gabala daļa (2710 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes gabala daļa
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0086 8002
Iznomājamā platība – 2710  m2
Lietošanas mērķis – būvlaukuma ierīkošanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā nomniekam, kuram ir spēkā esoša būvatļauja, kas tam ļauj veikt būvdarbus Nacionālo interešu objektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
Līguma darbības termiņš – 17.11.2020.-30.07.2025.
Nomas maksas bāzes likme: 2,10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 03.11.2020.

Kontaktinformācija:

12.08.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (13,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 27 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 13,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 10.09.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 26.08.2020.

Kontaktinformācija:

01.06.2020. Telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām Gaļas paviljona 1.stāvā (81,9 m2)

Iznomājamais īpašums: telpas  Nr.38. līdz 43. un Nr.48. līdz 49. kā kopums telpu grupā 001, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 81,9  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 29.06.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 5,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Kontaktinformācija:

01.06.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (30,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 16 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 30,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 29.06.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 8,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Kontaktinformācija:

31.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (30,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 16 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 30,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 8,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 14.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Zivju paviljona 2.stāvā (16,3 m2)

Iznomājamais īpašums: birojs Nr. 8 telpu grupā 002, Zivju paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 3 k.4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Telpas platība – 16,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 6,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (13,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 27 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 13,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Telpas Gaļas paviljona 3.stāvā (15,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 7 telpu grupā 006, Gaļas paviljona ēkas 3.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 15,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vai saimniecības vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 5,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.
Piezīmes: Nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt telpas remontu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (10,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 25 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 10,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

20.01.2020. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums Pūpolu ielā 7

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 15 telpu grupā 001, ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Pūpolu iela 7
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040076001
Telpu platība – 349,4  m2
Līguma darbības termiņš – 18.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 2.50 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai nomniekam jāveic maksājumi par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodoklis.

Pieteikšanās termiņš: 03.02.2020.

Kontaktinformācija:

20.12.2019. SLUDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRĪVĪBAS IELĀ 90A, RĪGĀ (KADASTRA NUMURS 0100 028 0055) NOMAS UN APBŪVES TIESĪBU MUTISKU IZSOLI
Izsoles veids Mutiska izsole (pirmreizēja)
Izsoles nolikums Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums (apstiprināts ar AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 12.12.2019. lēmumu Nr.02-1/461 (Prot. Nr.56) un saskaņots ar AS “Rīgas Centrāltirgus”  ārkārtas akcionāru sapulces 18.12.2019. lēmumu (Prot. Nr.11)).
Nomas objekts Zemes gabals 20 028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) un uz zemes gabala esošas būves – vēsturiskie tirdzniecības paviljoni (kadastra apzīmējumi 0100 028 0055 001 un 0100 028 0055 002)
Nomas objekta adrese Brīvības iela 90A, Rīga
Kadastra numurs 0100 028 0055
Iznomātājs AS “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas numurs 50003249741, juridiskā adrese Nēģu iela 7, Rīga, tālrunis 67229985.
Iznomāšanas termiņš Nomas līguma termiņš – 30 gadi
Nomas objekta izmantošanas veids Nekustamā īpašuma atjaunošana un attīstīšana atbilstoši 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādāto Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumu, Vidzemes tirgus darbības nodrošināšana, nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana
Izsoles sākumcena un izsoles solis Izsoles sākumcena nomas maksai par Nomas objektu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, ir:- 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) – no nomas līguma spēkā stāšanās dienas līdz Izsoles nolikuma  3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) mēnešus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.1);- 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 31. (trīsdesmit pirmā) mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz Izsoles nolikuma 3.1.1.2. norādīto objektu būvniecības darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijai, bet ne ilgāk kā līdz 42. (četrdesmit otrajam) mēnesim ieskaitot no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.2);- 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.2.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 43. (četrdesmit) trešā mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz nomas līguma termiņa beigām (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.3).Solīšana par Nomas objekta nomu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, sākas no 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.1, no 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.2 un no 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.3.Viens izsoles solis ir:23,29 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.1;58,21 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.2.116,43 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.3.
Drošības nauda Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai pretendents iemaksā Iznomātāja kontā Nr. LV62PARX0001104210405, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, drošības naudu, kas tiek noteikta Izsoles nolikuma 6.1.1. apakšpunktā norādītās sākotnējās nomas maksas Nr.1 par Nomas objektu trīs mēnešu apmērā, kas ir 8454,27 EUR.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek no 20.12.2019. līdz 24.02.2020. no plkst. 8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.30. Pieteikumi iesniedzami AS “Rīgas Centrāltirgus”, Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 3.kabinetā.
Izsoles laiks un vieta Izsole notiks 2020.gada 9.martā plkst. 11:00 AS “Rīgas Centrāltirgus” telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāva zālē.
Objekta apskate Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Iznomātāja pārstāvi Kristīni Medni, tālrunis 67358180, e-pasts kristine.medne@rct.lv.
Papildus noteikumi Nomas objekta izsoles noteikumi pilnā apjomā ir ietverti Izsoles nolikumā. Nomas objekta iznomāšanas noteikumi pilnā apjomā ir ietveri Nomas līguma projektā.
Pievienotie izsoles dokumenti 1. Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums;2. Pieteikuma forma dalībai izsolē;3. Kredītiestādes izziņas forma;4. Nomas līguma projekts;5. 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādātais Vidzemes tirgus attīstības priekšlikums;6. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/1;7. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/28. Vērtēšanas atskaite

 

25.09.2019. Telpas Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – Nr.57, 58, 59, 65 un 66
Telpu platība – 53,5 m2
Līguma darbības termiņš – 25.10.2019.-31.12.2020.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvs
Lietošanas mērķis : Citas ēkas un būves
Nomas maksas bāzes likme: 5.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu
Papildus informācija:
telpas tiek iznomātas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
– nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu remontu un pielāgot tās savas komercdarbības veikšanai.

Pieteikšanās termiņš: 08.10.2019.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
11.09.2017. Biroja telpas Gaļas paviljonā (15,7 m2)

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu platība: 15,7 m2
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1 (Gaļas paviljons)
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0071 053 006
Telpu numurs: Nr.7
Lietošanas mērķis: telpa biroja vajadzībām

Nomas maksas bāzes likme: 3,50 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: nav noteikts (pēc pirmā pieteikuma saņemšanas jautājums par nomas līguma noslēgšanu tiks izskatīts valdes sēdē)

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes