Vadība

SIA „Rīgas Centrāltirgus” ir 100 % Rīgas pašvaldībai piederoša sabiedrība.

 

SIA „RĪGAS CENTRĀLTIRGUS” VADĪBA
Agra Languša
Valdes priekšsēdētāja
RCT_5

Agrai Langušai ir augstākā izglītība Būvuzņēmējdarbības vadīšanā un nekustamā īpašuma pārvaldīšanā.

No 2010.-2020.gadam viņa strādāja VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, kur bija atbildīga par NĪ Portfeļa stratēģijas izstrādi un portfeļa pārvaldības nodrošināšanu 500 + nekustamajiem īpašumiem (ēkām) ar kopējo platību – 1,4 milj. m² un 4100 zemesgabalu pārvaldīšanas nodrošināšanu, kultūra mantojuma saglabāšanu, kā arī sadarbību ar klientiem (nomniekiem/sadarbības partneriem), budžeta, investīciju plānošanu, izpildi, kontroli un struktūrvienības vadīšanu.

2020/2021 ieņēma prokūrista amatu SIA “Aģentūra Jaunais ceļš”. Darba pienākumos ietilpa uzņēmuma vadīšana, NĪ pārvaldīšana, iznomāšana, pārdošana/pirkšana, attīstīšana.

Agra Languša ir arī piedalījusies starptautiskos nekustamā īpašuma forumos, semināros un darba grupās, tai skaitā Pure Net.

Pilnvaras termiņš: 20.12.2021 – 19.12.2026

 

Māris Skudra
Valdes loceklis
RCT_5

Mārim Skudrai ir profesionālais bakalaura grāds Publiskajās tiesībās , kā arī akadēmiskā maģistra grāds Tiesību zinātnē.

Laika posmā no 1999.-2009.gadam, viņš strādāja Iekšlietu ministrijas Starptautiskās sadarbības nodaļā, Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā, ieņēma priekšnieka amatu Valsts civildienesta pārvaldē, kā arī bija privāti praktizējošs jurists.

No 2009 ir bijis kopā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus”, kur sākotnēji ieņēma Juridiskās daļas vadītāja amatu un bija atbildīgs par juridiskā atbalsta nodrošināšanu uzņēmuma valdei un darbiniekiem, sniedza nepieciešamo atbalstu akcionāru sapulču sasaukšanai, piedalījās uzņēmuma darbības stratēģijas izstrādāšanā un aktualizēšanā, kā arī plānoja, organizēja un vadīja struktūrvienības darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai, noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

2021/06 – 2021/12 ieņēma SIA “Rīgas Centrāltirgus” pagaidu Valdes priekšsēdētāja amatu, kur darba pienākumos ietilpa pildīt ārējos normatīvajos aktos, sabiedrības statūtos un pilnvarojuma līgumā noteiktos valdes priekšsēdētāja pienākumus, kā arī vadīja un pārstāvēja Sabiedrību.

Māris Skudra ir arī izgājis Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Padomes locekļu izglītības programmu.

Pilnvaras termiņš: 20.12.2021 – 19.12.2026

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes