Paziņojumi par iepirkumu rezultātiem 2018.gadā

06.12.2018. ”Piena paviljona pārvietojamo baseinu izbūve un piegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 06.12.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/43-I
Izpildītājs: – SIA ”AKVA FERMA”
Kopējā līguma cena: 20 500.00 EUR bez PVN

05.12.2018 ”“AS “Rīgas Centrāltirgus” raidījumu nodrošināšana televīzijā”
Lēmuma publicēšanas datums: 05.12.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/22-AK
Izpildītājs: – SIA ”All Media Latvia”
Kopējā līguma cena: 42 660.00 EUR bez PVN

23.11.2018 ”Rīgas Centrāltirgus kravas liftu un kravas pacēlāju apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 23.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/42-I
Izpildītājs: – SIA ”Strūdznieki”
Kopējā līguma cena: 25 000.00 EUR bez PVN

22.11.2018 ”Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 22.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/41-I
Izpildītājs: – SIA ”Būvdizains”
Kopējā līguma cena: 16 635.00 EUR bez PVN

15.11.2018 ”Projektēšanas darbi Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 15.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/38-I
Izpildītājs: – SIA ”CMB”
Kopējā līguma cena: 39 500.00 EUR bez PVN

15.11.2018 ”AS “Rīgas Centrāltirgus” un tās darbības jomas aktualitāšu nodrošināšana plašsaziņas līdzekļos pircēju piesaistes veicināšanai
Lēmuma publicēšanas datums: 15.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/20-AK
Izpildītājs: – SIA ”Sales House”
Kopējā līguma cena: 5000.00 EUR bez PVN

07.11.2018 ”Elektroapgādes sistēmas sakārtošana Rīgas Centrāltirgus Atklātajā teritorijā

Lēmuma publicēšanas datums: 07.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/19-AK
Izpildītājs: – SIA ”LVS Building”
kopējā līguma cena – 113 777,77 EUR bez PVN

21.11.2018 ”Projektēšanas darbi AS ”Rīgas Centrāltirgus” teritorijā

Lēmuma publicēšanas datums: 21.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/38-I.
Izpildītājs: – SIA ”CMB”
kopējā piedāvātā vērtējamā cena -par projektēšanas darbiem visos objektos 39 500,00 bez PVN;
par piedāvāto vērtējamo cenu par autoruzraudzības darbiem visos objektos EUR bez 1 000,00 bez PVN

21.11.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” un tās darbības jomu aktualitāšu nodrošināšana plašsaziņas līdzekļos pircēju piesaistes veicināšanai

Lēmuma publicēšanas datums: 21.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/20-AK.
Izpildītājs: – SIA ”Sales House”
kopējā līguma cena – 5 000,00 EUR bez PVN

09.11.2018 ”Elektroapgādes sistēmas sakārtošana Rīgas Centrāltirgus Atklātajā teritorijā

Lēmuma publicēšanas datums: 09.11.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/19-AK.
Izpildītājs: – SIA ”LVS Building”
kopējā vērtējamā cena – 113 777,77 EUR bez PVN

31.10.2018 ”Divu ēku nojaukšana un teritorijas sakārtošana Vidzemes tirgū

Lēmuma publicēšanas datums: 31.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/37-I
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts

26.10.2018 ”Rīgas Centrāltirgus aukstuma apgādes iekārtu, automātikas apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 26.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/18-AK
Izpildītājs: SIA ”Inženiercentrs Komforts”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 142 658,40 EUR bez PVN

26.10.2018 ”Durvju un logu izgatavošana, piegāde, montāža Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 26.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/39-I.
Izpildītājs: SIA ”LVS Building”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena: 41 005, 49 EUR bez PVN.
Līgums

19.10.2018 ”Poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumi AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 19.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/35-I.
Izpildītājs: SIA ”GR ART & PRINT”.
Līguma kopējā summa: 15 000,00 EUR bez PVN

19.10.2018 ”Vidzemes tirgus attīstības koncepcijas (biznesa plāna) izstrāde
Lēmuma publicēšanas datums: 19.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/34-I.
Izpildītājs: SIA ”Colliers International Advisor”.
Līguma kopējā summa: 35 000,00 EUR bez PVN.
Līgums

11.10.2018 ”Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 11.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/10-AK.
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta

05.10.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” Spīķera ēkas Pūpola ielā 7 atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 05.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/36-I
Izpildītājs: Pilnsabeidrība ”Lūsis V un MV Būveksperti”, kopvērtējumā iegūti 99,24 punkti.
Līgums

05.10.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” un tās darbības jomu aktualitāšu nodrošināšanu plašsaziņas līdzekļos pircēju piesaistes veicināšanai
Lēmuma publicēšanas datums: 05.10.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/17-AK
Izpildītājs: Iepirkuma priekšmeta 1.daļā SIA ”’Media Profile’, kopējā līguma summa 5 000,00 EUR bez PVN.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa izbeigta bez rezultāta

14.09.2018 ”Elektroapgādes sistēmas sakārtošana Rīgas Centrāltirgus Atklātajā teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 14.09.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/16-AK
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

31.08.2018 ”Datortehnikas iegāde II
Lēmuma publicēšanas datums: 31.08.2018.
Izpildītājs: – SIA “LDC Datortehnika”, reģ.Nr.40003661322, par summu EUR 18000,00

30.08.2018 ”Rīgas Centrāltirgus aukstuma apgādes iekārtu, automātikas apkope un remonts
Lēmuma publicēšanas datums: 30.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/12-AK
Izpildītājs: – izbeigts bez rezultāta

23.08.2018 ”GAĻAS PAVILJONA 1. UN 6. TIRDZNIECĪBAS SALU AUKSTUMU VITRĪNU UN APGAISMOJUMA KONSTRUKCIJAS IEGĀDE UN MONTĀŽA
Lēmuma publicēšanas datums: 23.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/11-AK
Izpildītājs: – SIA ”Vitrum mēbeles un iekārtas”
Līguma kopējā summa: EUR 282 369,00 bez PVN

08.08.2018 ”Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/31-I
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts

08.08.2018 ”Videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija, izbūve, apkope un remonts Rīgas Centrāltirgū
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/5-AK
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts

08.08.2018 ”Elektroapgādes sistēmas sakārtošana Rīgas Centrāltirgus Atklātajā teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/9-AK
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts

08.08.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 08.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/33-I
Izpildītājs: – SIA ”BG”
Līguma kopējā summa: EUR 30 000,00 bez PVN.
Līgums

02.08.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšana medijos
Lēmuma publicēšanas datums: 02.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/8-AK
Izpildītājs:
Iepirkuma 1.daļā: 
SIA “Komunikatīvo risinājumu projekti” par kopējo summu EUR 15 000,00 bez PVN
Iepirkuma 2.daļā: AS “Radio SWH” par kopējo summu EUR 15 000,00 EUR bez PVN
Iepirkuma 3.daļā: SIA “FitFM” par kopējo summu EUR 20 000,00 bez PVN
Iepirkuma 4.daļā: SIA “XO.fm Production” par kopējo summu EUR 5 000,00 bez PVN
Iepirkuma 5.daļā: SIA “MEDIJU NAMS” par kopējo summu EUR 14 000,00 bez PVN
Iepirkuma 7.daļā: AS “TV LATVIJA” par kopējo summu EUR 20 000,00 bez PVN
Iepirkuma 9.daļā: SIA “Mediaservice” par kopējo summu EUR 25 000,00 bez PVN
Iepirkuma 10.daļā: SIA “VESTI REKLĀMA” par kopējo summu EUR 30 000,00 bez PVN
Iepirkuma 11.daļā: SIA “IZDEVNIECĪBA DIENAS MEDIJI” par kopējo summu EUR 15 000,00 bez PVN
Ziņojums

02.08.2018 ”Rīgas Centrāltirgus suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 02.08.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/32-I
Izpildītājs: – SIA ”GoodCom”
Līguma kopējā summa: EUR 33 000,00 bez PVN.
Līgums

26.07.2018 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 26.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/28-S.
Izpildītājs: – SIA ”AKTIS”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR 22 248,00 bez PVN

26.07.2018 ”Jaunu vieglo automašīnu noma operatīvajā līzingā
Lēmuma publicēšanas datums: 26.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/26-I.
Izpildītājs: – SIA ”Pilna Servisa Līzings”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR 20237,16 bez PVN.
Līgums

20.07.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 20.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/30-I.
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts

12.07.2018 ”Rīgas Centrāltirgus suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 12.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/28-I.
Izpildītājs: – Iepirkums pārtraukts

05.07.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 05.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/23-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

05.07.2018 ”Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
Lēmuma publicēšanas datums: 05.07.2018.
Identifikācijas numurs: 2018/24-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

20.06.2018 ”Saulessargu izgatavošana un piegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 21.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/7-AK.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

20.06.2018 ”Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/21-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

20.06.2018 ”Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark apkope un defektu novēršana
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/25-I.
Izpildītājs: – SIA ”BIS S”.
Līguma kopējā summa – 30 000,00 EUR bez PVN.
Līgums

20.06.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” informācijas centra projektēšana, izgatavošana un novietošana
Lēmuma publicēšanas datums: 20.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/18-I.
Izpildītājs: – SIA ”Glass & Wood”.
Līguma kopējā summa – 78 991,53 EUR bez PVN.
Līgums

19.06.2018 ”Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 19.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/6-AK
Izpildītājs: AAS ”Balta”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 96 069,30 EUR bez PVN.
Piešķirtie punkti – 95,12
Līgums

11.06.2018 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā I
Lēmuma publicēšanas datums: 11.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/22-I.
Izpildītājs: -Iepirkums izbeigs bez rezultāta

05.06.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” ēkā Spīķeru ielā 2 kravas lifta piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopju nodrošināšana
Lēmuma publicēšanas datums: 05.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/19-I.
Izpildītājs: – SIA ”KONE Lifti Latvija”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 23 200,00 EUR bez PVN.
Līgums

05.06.2018 ”Būvuzraudzības darbu veikšana būvobjektā
Lēmuma publicēšanas datums: 05.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/20-I.
Izpildītājs: – SIA ”Būvuzraugi LV”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 20,00 EUR bez PVN PAR 1(vienu) darba stundu.
Līgums

01.06.2018 ”Saimniecības preču iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 01.06.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/16-I.
Izpildītājs: – SIA ”BG”
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 16 682,07 EUR bez PVN.
Līgums

24.05.2018 ”Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 24.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/9-I.
Izpildītājs: – SIA ”Grif”, SIA “DARBA APĢĒRBU SERVISS”, SIA “Priva Group”.
Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos, kur kopējā summa nepārsniegs 20 000,00 EUR bez PVN

24.05.2018 ”Deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 24.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/15-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

24.05.2018 ”Marķīžu izgatavošana, piegāde un montāža Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 24.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/17-I.
Izpildītājs: – SIA ”ALAN Ltd”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 15 380,40 EUR bez PVN.
Līgums

27.04.2018 ”Datortehnikas iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 21.05.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/10-I.
Izpildītājs: – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

27.04.2018 ”Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana AS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-6-I.
Izpildītājs: – SIA ”EUROINSTALL”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 23 907,06 EUR bez PVN.
Līguma kopēja summa nepārsniegs – 30 000.00 EUR bez PVN.
Lēmums
Līgums

27.04.2018 ”Serveru un serveru programmatūras iegāde
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/13-I.
Izpildītājs: – AS ”CAPITAL”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 19 715.00 EUR bez PVN.
Līgums

27.04.2018 ”Nojaukšanas projektu izstrāde un saskaņošana divām ēkām Vidzemes tirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 27.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/14-I.
Izpildītājs: – SIA ”E Būvvadība”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 6200,00 EUR bez PVN.
Līgums

23.04.2018 ”AS Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope
Lēmuma publicēšanas datums: 23.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/4-AK.
Izpildītājs: – Personu apvienība, kuru veido SIA”BUILDIMPEKS” un SIA ”IMG Constructor”.
Kopvērtējumā iegūti – 65 punkti.
Līguma kopējā summa nepārsniegs– 1 687 877,77 EUR bez PVN.
Ziņojums
Nolikums

13.04.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbi
Lēmuma publicēšanas datums: 13.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/2-AK.
Izpildītājs: – SIA ”Alpex”.
Kopvērtējumā iegūti – 100 punkti.
Līguma kopējā summa nepārsniegs– 148 000,00 EUR bez PVN.
ZIŅOJUMS

03.04.2018 ”Nojaukšanas projektu izstrāde un saskaņošana divām ēkām Vidzemes tirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 03.04.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18/12-I.
Izpildītājs: – .
Iepirkums izbeigts bez rezultāta

20.03.2018 ”Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
Lēmuma publicēšanas datums: 20.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/1-AK.
Izpildītājs: SIA”Eco Baltia Vide”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 90 720,00 EUR bez PVN

20.03.2018 ”Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei I
Lēmuma publicēšanas datums: 20.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-11-I.
Izpildītājs: Biedrība ”Radošuma meka”.
Kopvērtējumā iegūti – 90,50 punkti.
Piedāvātā vērtējamā cena – 35 000,00 EUR bez PVN.
Līgums

09.03.2018 ”Mehāniskās (piespiedu) un dabīgās ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu tīrīšana Rīgas Centrāltirgū (Gaļas, Piena, Gastronomijas, Sakņu un Zivju paviljonos)
Lēmuma publicēšanas datums: 09.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-35-I.
Izpildītājs: SIA ”VESMANN MANAGEMENT’.
Piedāvātā vērtējamā cena – 14653,00 EUR bez PVN.
Līgums

07.03.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” Gastronomijas paviljona tirdzniecības zāles atjaunošana, tirdzniecības mēbeļu un aukstuma apgādes vitrīnu iegāde, montāža un apkope
Lēmuma publicēšanas datums: 07.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2018/3-AK.
Izpildītājs: – .
Iepirkums izbeigts bez rezultāta

28.02.2018 ” Tehniskais un muzikālais nodrošinājums mājražotāju tirdziņiem Rīgas Centrāltirgus teritorijā
Lēmuma publicēšanas datums: 02.03.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-7-I.
Izpildītājs: SIA ”Media PRO1′.
Cena par 1 (viena) mājražotāja tirdziņa tehnisko nodrošinājumu – 1605,00 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa – 18000,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums mājaslapā
Pielikums

28.02.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” raidījumu nodrošināšana televīzijā
Lēmuma publicēšanas datums: 28.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-4-I.
Izpildītājs: SIA ”All Media Latvia”.
Cena par 1 (viena) raidījuma translāciju televīzijā – 2 700,00 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa – 32 400,00 EUR bez PVN.
Līgums

22.02.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” jumtu seguma tehniskās apkopes un remonta darbu veikšana
Lēmuma publicēšanas datums: 22.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/10-AK.
Izpildītājs: SIA ”AJ Real Estate”.
Līguma kopējā summa – 50 000,00 EUR bez PVN.
Kopvērtējumā iegūtais punktu skaits – 87,00

22.02.2018 ”Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana apmeklētāju piesaistei I
Lēmuma publicēšanas datums: 22.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-3-I
Izpildītājs: Iepirkums izbeigts bez rezultāta

16.02.2018 ”Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-1-I
Izpildītājs: SIA ”IMPEL SERVIKS”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena par visu paviljonu pagrabstāvu uzkopšanu mēnesī – 1778,00 EUR bez PVN.
Kopvērtējumā iegūtais punktu skaits – 88,67
Līgums

16.02.2018 ”Būvmateriālu iegāde AS ”Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām
Lēmuma publicēšanas datums: 16.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 18-2-I
Izpildītājs: SIA Tirdzniecības nams ”Kurši”.
Piedāvātā kopējā vērtējamā cena – 13 807,56 EUR bez PVN.
Līguma kopējā summa nepārsniegs 30 000,00 EUR bez PVN.
Līgums

01.02.2018 ‘Āgenskalna tirgus ēkas konservācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana’
Lēmuma publicēšanas datums: 01.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-36-I
Izpildītājs: –
Iepirkums izbeigts, jo zudusi nepieciešamība pēc pakalpojuma

01.02.2018 ”Ugunsdrošības pasākumu, ugunsdzēsības aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana AS ”Rīgas Centrāltirgus” objektos
Lēmuma publicēšanas datums: 01.02.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 2017/11-AK
Izpildītājs: –
Iepirkums izbeigts bez rezultāta

12.01.2018 ”Paviljonu pagrabstāva koplietošanas telpu mazgāšana
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-33-I
Izpildītājs: Iepirkums pārtraukts

12.01.2018 ”Grīdas mazgājamo iekārtu noma
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-34-I
Izpildītājs: SIA ”ProFiks Clean”.
Piedāvātā kopējo nomas maksa 12 mēnešiem 4 mazgājamām iekārtām ir 18 672,00 EUR bez PVN,
nomas maksu mēnesī par 1 mazgājamo iekārtu ir 389,00 EUR bez PVN,
nomas maksa mēnesī par 4 mazgājamām iekārtām ir 1556,00 EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Līgums

12.01.2018 ”AS ”Rīgas Centrāltirgus” mārketinga un komunikācijas pakalpojumi
Lēmuma publicēšanas datums: 12.01.2018.
Identifikācijas numurs: RCT 17-32-I
Izpildītājs: SIA ”Cocoon”.
Piedāvātā cena: Mārketinga un komunikācijas konsultāciju 1 (vienas) stundas cena 200,00 EUR bez PVN;
AS “Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2018. – 2022.gadam izstrāde – 200,00 EUR bez PVN;
AS “Rīgas Centrāltirgus” Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde – 200,00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Līgums

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes