Jautājumi un atbildes

TIRDZNIECĪBAS VIETU NOMA
Kā tirgū varu tirgot sēnes vai meža ogas?
Meža velšu, t.sk., sēņu un meža ogu tirdzniecību iespējams veikt, izmantojot ikdienas apmaksu skaidrā naudā 4,25 euro apmērā, vēršoties pie Centrāltirgus atklātās teritorijas pārraugiem. Atklātās teritorijas pārraugu kabinets atrodas tirgus administrācijas ēkas Nēģu ielā 7 1. kabinetā (pirmajā stāvā).
Atgādinām, ka meža velšu tirgotājiem ir jāveic patstāvīga uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 euro gadā, personai piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai, jāinformē VID par to, kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā) un turpmāk jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija.

Informācija publicēta: 02.08.2016
Vai invalīdiem ir atlaides tirdzniecībai?
Centrāltirgus administrācijas norādītās tirdzniecības vietās invalīdiem (uzrādot attiecīgu apliecību), pensionāriem un personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss tirdzniecībai ar meža veltēm un paša ražotu produkciju (uzrādot pašvaldības izziņu par statusa piešķiršanu, personas apliecinošu dokumentu) noteikts īpaši zems tarifs viena eiro apmērā par tirdzniecības vietu tekošo metru.

Informācija publicēta: 22.07.2016
Kādi dokumenti jāiesniedz Centrāltirgum, lai būtu iespējams uzsākt tirdzniecību?
Tirdzniecības dalībnieks pirms preču pārdošanas uzsākšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā iesniedz tirgus pārvaldītājam šādu informāciju un dokumentus:

  • fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese vai papildu adrese, vai juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;
  • realizējamo preču grupas;

Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces:
pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

  • izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;
  • grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;
  • augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;
  • mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
  • savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
  • mežu reproduktīvo materiālu.
Es gribētu tirgot biezpienu, kurš paliek pāri mūsu saimniecībā. Kā man rīkoties? Kādas zīmes vajag? Cik maksā vieta dienā?
Nomas maksa atkarīga no tirdzniecības vietas novietojuma un jūsu juridiskā statusa. Informācijas precizēšanai aicinām sazināties ar Centrāltirgus Atklātās teritorijas vadītāju Valdi Vitkovski – tālrunis 67358154.

Informācija publicēta: 18.09.2012
[ AUGŠUP ]
CITI

Vai visiem pārdevējiem vajadzīgi kases aparāti?
Fiziskās personas, kuras tirgo pašaudzētu produkciju, t.i., piemājas saimniecībā audzētus dārzeņus, augļus un ogas, un kuru ienākumi no to pārdošanas nepārsniedz 3000 euro gadā, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji un tām nav jāizmanto kases aparāts. Saimniecisko darbību var nereģistrēt un kases aparāts nav jāizmanto arī tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no savvaļas velšu vākšanas (sēņošana, ogošana, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšana, no 2015.gada 3.jūnija – arī parka vīngliemežu ieguve), ja tie nepārsniedz 3000 euro gadā. Tomēr šīm personām ir jāspēj pēc pircēja pieprasījuma izsniegt stingrās uzskaites kvīti, kā arī jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 euro gadā, personai piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai un turpmāk jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija.

Savukārt, tirgū vai nakts tirdzniecības vietās, pārdodot iepirktas lauksaimniecības preces, ir obligāti jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam un jāizmanto elektroniskais kases aparāts. Kases aparāts ir jāizmanto arī gadījumā, ja paša audzētu vai ražotu preču tirgotājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

Citu valstu tirgotājiem, uzsākot pārdot Latvijas tirgos vai nakts tirdzniecības vietās ievestu lauksaimniecības produkciju, ir jāreģistrējas VID kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam. Jāreģistrējas ir neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieciskās produkcijas tirgotājs savā mītnes valstī ir vai nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī neatkarīgi no pārdodamās produkcijas apjoma vai vērtības. Ja citas valsts persona ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs, persona var reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā elektroniski no savas mītnes valsts. Pretējā gadījumā šai personai ir jāierodas kādā no VID Klientu apkalpošanas centriem, kur jāaizpilda iesniegums par reģistrēšanos VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai arī jānosūta iesniegums ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv. VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā var reģistrēties arī uz noteiktu laika periodu (vienu dienu, vienu nedēļas nogali, vienu nedēļu, diviem mēnešiem u.tml.).

Informācija publicēta: 20.07.2016

[ AUGŠUP ]

Uzdod arī savu jautājumu

Izmantojiet zemāk esošo formu, lai uzdotu jums interesējošos jautājumus.
Būsim priecīgi atbildēt uz tiem. Paldies!

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes